Ha ide kattint, a Montréálicserkészek lesz böngészõjének nyitóoldala
 
Mi a cserkészet?

 


Tájékoztato a magyar cserkészetröl a Külföldi Magyar Cserkésszövetség szabályai alapján:

Mi a Magyar Cserkészet?


A cserkészet nem szorakoztato, hanem nevelési intézmény. A cserkészet célja egészséges testi, szellemi es jellembeli életfelfogás kialakitása keresztény-erkölcsi alapon. A jellemnevelésen kivül még célja a magyar öntudat fejlesztése is. A cserkészet az ISTEN, HAZA, EMBERTÁRS es MAGYARSÁG SZOLGÁLATRA neveli cserkészeit. A cserkészmunka lényege a "Cserkésztörvények"-ben legjobb tudása szerint probál élni. A törvények nem tilto jellegüek, hanem biztatják cserkészeinket a helyes magatartásra. A vezetök is természetesen ezen törvények szellemében vezetik a reábizott cserkészeket, mivel "A vezetés elsösorban példa" (Teleki)

A Cserkésztörvények


1. A cserkész egyeneslelkü és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész hiven teljesiti kötelességeit, amelyekkel Istennek, Hazájának, embertársainak, és magyarságának tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segit.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész masokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigoru.
6. A cserkész szereti a természetet, jo az állatokhoz és kiméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvaloinak jolélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

A Cserkész Probarendszer


A cserkészet célja a jellemnevelés, ennek eszköze a probarendszer. A probarendszer alapjai a Biblia, magyar kultura, a cserkésztörvények és az általános gyakorlati cserkészanyag. Cserkészetünk az egész emberre tart igényt, igy az általános emberi fejlödest követi: tanul, helyt áll, térit-szolgál. Tárgykörei: jellemnevelés, cserkésztudás, embertársak szolgálata, magyarságismeret és testi teljesitmény. A cserkészeket "játszva tanitjuk", igy nem feltünö részükre a nevelés. Kézzelfoghato tulajdonságokat probálunk elsajátitani cserkészeinkel, például az öszinteséget, pontosságot, udvariasságot, segitökészséget, megbizhatoságot, álloképességet, megbocsájtást es becsületességet. Minden foglalkozás a jellemnevelési célt szolgálja. A kinti természetben valo foglalkozásokon keresztül érjuk el a legeredményesebb nevelési hatást.

Az Örsi Rendszer


A cserkészmodszer egy másik jelentös része az örsi rendszer. Az örs egy 4-6 cserkészböl állo kis csoport, egy képzett tizen éves cserkész vezetésével. Az örsi egységben valo müködésen keresztül megtanulják cserkészeink, hogyan kell egy társadalmi egységben müködni. Megtanulják a felelösség fogalmát, az alkalmazkodást, az egymás segitséget, és a közös cél elérésében valo egyéni lemondást. Ezzel a társadalom hasznos tagjaivá válnak. Az örsi egységen belül egy fiatal vezeti a fiatalabbakat, tehát ez biztositja a játszva tanulást is.

Vezetöink


A Külföldi Magyar Cserkész Szövetség vezetöinek majdnem 100%-a már külföldön született. Valamennyi vezetönk önként, fizetés nélkül vállalja a munkát. Hozzávetöleges számitás szerint átlag évi negyven napot áldoznak a cserkészetre, fizetik a tagdijat, a cserkészkedéssel járo költségeket, egyenruhát. Jutalmuk a jol végzett munka tudata. A cserkészvezetö szilárdan hisz a cserkészeszmény diadalában, hisz a kevesek összefogo erejében, szolgálni akar, EGYÉNISÉG és EGYÉNISÉGEKET NEVEL, szembe mer szállni a rosszal. A cserkészvezetö a cserkészprobák és a cserkésztörvények megvalositására törekszik ugy a saját életében, mint a reábizott cserkészeknek életében is.

Ki Lehet Cserkész?


Magyar cserkész csak magyarul beszélo, ötödik életévet betöltött fiú vagy leány lehet, aki önkéntesen elfogadja és aláveti magát a cserkészeszményeknek, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szabályainak és intézkedéseinek. Természetesen, aki vallásellenes vagy Istentagado, az magyar cserkész nem lehet.
A szülöket is szivesen látjuk a segitö csoportokban, szülöi közösségekben.
Felnott cserkész munkára azokat várjuk, akik céljainkat és feltételeinket elfogadják.

 

Copyright©2000- 2004 montréálicserkészek.ca

Ezek az oldalak az Internet Explorer 5.x és a Netscape Navigator 6.x illetve ennél magasabb verziószámú böngészõkre.
valamint 800x600-as képernyõfelbontásra lettek optimalizálva..
Ezeknél régebbi, vagy más böngészõk esetében bizonyos funkciók hibásan mûködhetnek.