Babos Imre Webirat – TANUVALLOMÁS - FELSZABADULÁS - NEMZETVÉDELEM 

 

 

MagyarTerkep.jpg

 

 

 

 


TARTALOMJEGYZÉK

 

1 NEMZET FELSZABADÍTÁSRA.

2 AZ EMBERI TÁRSADALOM MEGRONTÁSA - OKREJTELMEK – OKOZATVISZÁLYOK.

3 KÜLDETÉS TÚLVILÁG ODA VISSZAUTAZÁS 1954.

4 MAGYAR IMA A VILÁGATYÁHOZ.

5 ÉLETÚTEREDMÉNY.

6 IMÁK: VILÁGATYA, MAGYAROK ISTENE, FOHÁSZKODÁS

7 MOSOLYVILÁG

8 ITT OTT HOL?

9 ADJON ISTEN A MAGYARNAK!

10 LENNI VAGY NEM LENNI - EZ A KÉRDÉS VÁLASSZATOK.

11 SZARAZKOROK

12 ERDŐSUSOGÁS.

13 KEGYETLEN  PÓK – TUDATLAN  TÜCSÖK

14 ZSARNOKSÁG ALJASSÁG

15 KÉPMUTATÓK

16 SÓHAJOK

17 FÉLREVEZETÉS

18 EGYEDÜL

19 KÉTEZER NÉGY DECEMBER ÖT

20 TANÚSÁGUNK BALLADÁJA

21 VERTELEM-INTELEM

22 Oh! Év - Óév - Újév!

23 FÜGGVÉNYSÉG

24 HULLÓ ÁLARCOK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEMZET FELSZABADÍTÁSRA

Gondolom, állítom, hogy  nemzetünk minden tisztességes tagja érzi látja tudja. Feltételezhető, hogy becsületesen megvallja a saját kényszerhelyzetéből kiindulva.   Az idegenek által uralomra juttatott, érdekeiket kiszolgáló, saját színeváltozását is megjátszó idegen, vagy a hazáját kiárusító eláruló rablóbanda, a láthatatlan erők védelme alatt a sírszélére hajtotta úgy erkölcsileg, mint anyagilag, az államalapító magyarságot.

Következményképen, egyes kissebségek legyen az zsaroló  vagy kihasználó jelleggel  nyíltan a szállást adó irgalmas szamaritánus életére törtek.

 

A magyarnak ma már védekezni sem lehet a saját hazájában, mert minden hatalom a magyargyűlölő vezetőlelkület kézében vagy irányítása alatt van. Kormányzástól a hírközlésig, pártvezetőktől a pártokig képviselőig, bíróságtól a rendőrig, ipartól a kereskedelemig, banktól a kórházig, tulajdonjogtól az életjogig. Nemzetünk nagylelkűségével visszaélve, idegen kissebség uralja, zsarolja a nemzetet. Igen nagy tisztelet elismerés és köszönet a kivételnek, mert ebben a megrontott világban, rablók csalók hitványok között bizonyos területeken, munkabeosztásokban, igen nehéz tisztességesnek maradni mindenkinek a sajátosságában, öntudatos magyarságában.

 

Mindnyájunknak tudni kell, mert világos, hogy esetleg egy végső választó út előtt áll a nemzet. Választani kell teljes felelősséggel, eréllyel a két megjelölt lehetőségből, mert harmadik út nincs, gyorsan kell cselekedni, sürget az idő.

1)    A nemzeti öntudat felszabadítása, a rablánc elszakítása.

2)    A nemzethalál elfogadása ezért nem kell tenni megérkezett. Itt áll, vár.

Nemzetünk felvirágzása egyedül rajtunk múlik vagy bukik. Segítséget ne kérjünk, ne várjunk, annak mindig nagy az ára, elkötelezettsége van. Hiába is kérnénk, esetünkben lehetetlen a segítségadás belső helyzetünk orvoslására. Nemzetünk szabadságát egyedül magunknak kell kivívni. Ennek is van, lesz ára, ezért kell jól megfontolni a cselekedeteink sorrendjét, kivitelezhetőségét.

 

A rablánc elszakításának szerintem két lehetősége van.

1a) Vérontás nélkül.

3)    Teljes és egységes nemzetfelkeléssel. ( Szabadságharccal )

Bizonyos, hogy az értelem törvényei szerint az :1.a) szemszöget kell választani.

Meg kell fogalmazni pontosan, melyek az elvárásaink követelményeink a magyar törvényt szegő, ellenszegülő kívülálló kissebségi önkényúralommal szemben.  Felszólítani a pártok vezetőit,

(az Országházban székelő képviselőket főként) hogy záros határidőn belül intézkedjenek és oszlassák fel a jelenlegi parlamenti képviseletet. Azonnali hatállyal írassák ki az előrehozott szabad választásokat.

Elvárásaink.

1b) Rendszerváltást akarunk, ahol nem a pártok, hanem a nép által választott, küldött, népet szolgáló igaz fiaink leányaink határozzák meg magatartás végett, a kormányzósági illemszabályokat, törvényeket. Pl. Dr. Halász J. munkája. A küldött népképviselők valamely alkalmatlanság kihágás folytán

megfelelő körültekintéssel, a választóik által visszahívhatók legyenek.

A jelenlegi kormánytól, pártvezetőktől, pártoktól, az országházi képviselőktől megkövetelni, hogy választási körzetükben külön is, egyszerűen, világosan határozza meg álláspontját, válaszát, a népakaratot illetően.

 

KORMÁNY! Elfogadja e a RENDSZERVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉT?

Ha igen, adja meg az előrehozott választási időpontot, valamint az ideiglenes szakértőkormány azonnali életre hívását kezdeményezze.

A NÉPAKARATOT ELFOGADJA.                                     (+ ) 

ANÉPAKARATOT VISSZAUTASÍTJA.                             ( - )

HA A NÉPAKARATOT VISSZUTASÍTJA, MIT AKAR.   ( * )

 

1c) KORMÁNY                                                                    (   )

1cs) MSZP.                                                                            (   )

1d) SZDSZ.                                                                           (   )

1e) FIDESZ.                                                                          (   )

1é) MDF.                                                                               (   )

1f) JOBBIK.                                                                          (   )

1g) KDNP.                                                                            (   )

1h) MSZMP.                                                                         (   )

1i) KÉPVISELŐK ÖSSZESSÉGE.                                       (   )

 

 

Nemzetünk létérdekével teljesen ellentétes, tehát elfogadhatatlan rendszerváltás nélkül egy kormányváltás mert azonnal életbe lép a: 2) pont megvalósulásának a kezdete, amelyet mindenképen megkell akadályozni.

A választóvízben világossá válik, ki a hazafi, ki az áruló, megbízhatatlan.

 

Minden nevezett tényezőt kényszeríteni kell a nemzet nevében állásfoglalásra.

Célunk eléréséhez, egységünk megvalósításához, elengedhetetlen feltételek.

-         Becsülje, szeresse, segítse, összetartva ha kell védje meg, magyar a magyart.

-         Ne adjunk helyet a sértegetésnek, ne sértegessük test-véreinket sehol, közhelyeken se, mert a lehetőségeinket csökkentjük, magunkat károsítjuk.

-         Mindenki tévedhet, aki akik, tévedtek azokat jóindulattal kell segíteni, hogy minket is úgy segítsenek az egyetértésben.

-         Ismerjük fel  és ne ítéljük az  elkeseredetteket.

-         Ismerjük fel azokat is akik esetleg meggondolatlanságból, ravaszságból, rossz indulattal vagy gonoszsággal az egyetlen nemzeti önvédelmi lehetőség ellen, a nemzetünk léte ellen törnek. Legyen az alattomos hallgatás, elitélés vagy szemforgatást alkalmazva, ők bizonyíthatóan hazudnak. Egyre megy, hogy írástudók, világi vagy egyházi vezetők, felelőtlen vagy beépített személyek, nagy óvatossággal kell fogadni minden szavukat. Érje el őket a nagy szégyen a nemzet megvetése, Teremtő - Isten büntetése, a Magyarok Istene haragja, az összes következményekkel.

-         Nemzetmentő munkánkban csak magyar a magyarhoz szólhat, nem lehet jobb, nem lehet baloldal. A néprétegek közé halmozódott óriási jóléti és a mindennapos megélhetési problémákkal küzdők közé ékelt igazságtalan különbözeteket egy igazságos, valójában nemzeti kormány szakemberei lesznek képesek megvalósítani.

-         A jelenlegi uralkodó kormány, valamint a nemzetre erőszakolt kormányzási módszertan, alapjaiban alkalmatlan e feladat elvégzésére.

Támogasd, ha kell védd meg a megbízható nemzethű vezetőket, mert  tapasztalatukra tudásukra nagy szüksége van a nemzetnek.

-         Olyan élelmiszereket vásároljunk, amely magyar föld, magyar ember terméke ha csak lehetséges. Még akkor is, ha kezdetben a rendezetlenség állapotában egy kicsit drágább.

-         Olyan gépeket, mindent, amit csak lehet, amelyet magyar ember keze, munkája esze alkotott. Magyar embert dolgoztass, éltess.

 

 

 

A VÁLASZTÁSI KÖRZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE FELTÉRKÉPEZÉSE

-         Kapcsolatfelvételt? Most azonnal, jól ismerjük meg egymást. választani kell magunk közül alkalmas megbízható önzetlen hazafiakat.

-         Feltétel legyen a visszahívhatóság, ezt hivatalosan eskütétellel és írásban foglalva, aláírással, két tanú aláírásával, bizonyítva kell kérni.

-         A nép fiai a lehető legnagyobb számban járuljanak hozzá, fáradságot nem kímélve a szervezéshez. Pénzt nem kell elfogadni, mert elkötelezhet, előbb vagy utóbb visszaélhetnek vele.

-         Pénz nélkül igen nehéz a szervezés, de nem megoldhatatlan.

-         Mindig voltak lesznek olyan hazafiak, akik 10- 15 személy számra tudnak ingyen helyet biztosítani, az alkalmi tárgyalások lefolytatására, akik fejenként képviselhetnek 5-10 személyt a rokonság vagy megbízható baráti körökből.  Véleményt formálnak, küldenek a történésekhez, valamint értesítést kapnak a történetekről. Az adott és a kapott vélemények egyeztetésével, értelmében megfogalmazható az egységes állásfoglalás, választási körzetenként.

-         Végső esetben bármelyik évszakban a gyűlés megtartható a természet lágy ölén az Isten templomában. Valójában ez a legalkalmasabb hely mert a megjelenők száma nincs korlátozva.

-         A kiválasztott, a képviselői megbízásért indított személynek az indulásoz kért pénzletételt ( kauciót) összeget a választó körzet szavazói biztosítsák egyenlő arányban, aki csak teheti.  Akinek nincs lehetősége, helyette fizesse meg a választói körzetegység, nincs sok pénzről szó, egy személyre számolva.

-         Meg kell szervezni sajátosan, a munka elvégzése sikeréhez elengedhetetlenül szükséges biztonságos önvédelmet.

-         Nincs idő pazarlásra hallogatásra, készen kell lenni, mert a várt, minden váratlan pillanatban bekövetkezhet és akkor készenlétben kell állni.

-         Úgy, olyan gyorsan szorgalmasan kell dolgozni, szervezkedni, összeállítani a választási végleges körzetenkénti nemzeti programtervet, hogy az összes pártokat megelőzve az elsőnek kell lenni, akik teljesen felkészülve állnak a vártán.

-         Amikor az előkészületi munkák,  a programot is beleértve minden készen,  felkell szólítani a  megnevezett tényezőket vallomásra, megkérni őket, szíveskedjenek belesétálni a választóvízbe.

A fent megnevezett pártok  jelenlegi képviselői közül, csak azokra válasszatok akik  alávetik magukat a szavazókörzeti népakarat által megjelölt követelményeknek és értékes emberek, szorgalmas munkások. A becsületes munka büszkeség, lelki egyensúly, elégedettség. Legyen az testi vagy szellemi csak nemesít.

Éljen Az Igaz Szabad Magyarnemzet!

Adja meg a Teremtő - Úr - Isten, hogy úgy legyen.

2008-08-07

 

AZ EMBERI TÁRSADALOM MEGRONTÁSA - OKREJTELMEK - OKOZATVISZÁJOK

 

Ingoványon imbolyogva állok

megszédülten  homályosan látva,

lelkületem lázong  visszautasítja

félrevezetését  emberi voltának.

 

Alvilági lények láthatatlan lelkek,

csatasorba állva mind életre keltek

fel a végső harcra, teljes elszántsággal.

Halált ítélnek a  nagy szellemfiának.

 

A kihívás következményeként  sürgősen  megkell látni fogalmazni,  leltárba venni és világosan osztályozni mindazon tényezőket  amelyek az emberi társadalmakat ma is irányítják valamint egy végzetes jövőbe kényszerítik. Így a mából kiindulva kell a történelmi csapákban útra kelni, kikutatni annak

az útvesztőiben  kialakított elrejtett hamiskodásokat.

1) egy adott nép-nemzet határain belül a néprétegek jóléti különbözősége, ennek okai és egymáshoz való viszonya, idegen irányítás, kétségtelen belső békétlenséget szomorúságot belháborút hordozhat magában, de okozatnak számítható.

2) népek- nemzetek saját határain belül és egymáshoz való viszonyában a keletkezett vagy előidézett jóléti különbözőségek, a nemzetek közötti ellenszenvek, rokonszenvek, főleg amelyek mesterségesen hamis alapon, az irányított igazságtalanság gondolata, kivitelezése alapján fejlődtek. Veszélyek hordozói biztosan, amelyek sok - sok emberi szenvedést, szörnyű háborúkat ezt követően még nagyobb nyomort idéztek elő. Napjainkban is többen még abban a hiedelemben élünk, hogy az irigységet a másét elkívánó, végrehajtott kapzsiságot, mint egyedüli okot kezeljük történelmünk és az egész emberiség tragédiájában.  Végzetes tévedés lenne ezt így elfogadni annak ellenére, hogy a népjóléti tényezőkből származó ellentétek a lét vagy hálál eszközeivé válhatnak elmérgesedve és ezekből a valós kétségekből, igaztalanágból kipattanó szikrák a katasztrófák kirobbantói. Ez így igaz, de mégis csak okozatok.

 

Oknyomozást,  az ok gyökereit  és az  okozat megvalósulásának eszközléseit ezek lehetőségeit, az ember, lelkületében a népek- nemzetek  hitvilágában ennélfogva a kialakult lelkület  hitvilágbeli   különbözőségében, egymáshoz  való viszonylásában kell keresni, lehet megtalálni.

1) az Istenben hívők, a hitmegvallók tábora

1a) ezek irányítói

1b) az irányítók hazudozásait felismerő, ezért kiábrándult, hitetlenné vált, tehát a hittanban kevésbé képzett tömegek

2) az anyagelv, istentagadók szellemileg akár képzett vagy kevésbé képzett tábora

3) a magukat istenhívőnek mutogatók tartók, szigorú hitgyakorlatokat végzők tábora

3a) ezek irányítói

A rejtjeles alvilági vezetők sugallatára, ügynökei irányítása folytán, a világos látástól megfosztották a lázadozó emberi társadalmakat. Elbutítva a mindennapos élet részletkérdéseiben a nagy szegénységből a felemelkedésre vagy gazdagságuk bővítésének a magyarázgatásában.

A problémák megoldásának lehetőségeit ezekhez vezető ösvényeket teletűzdelték útvesztőkkel, Ezeken a területeken egymást ütve, csapva eltévedve kóborog, az emberiség miközben az állarcos félrevezetők sarcolnak, zsarolják az emberi társadalmakat egymás ellen uszítva, a hamisság alapján uralkodnak. Folyamatosan építik a számukra ideális rabszolgatársadalmakat. A hatalmat magukhoz ragadó intézményesített földi irányítók, folyamatosan kialakítják a korszellem fellegvárait, ezek érdekeihez csiszolják a végrehajtandó követelményeket. A megromlott világi egyházi vezetőknek tudható be a nemzetek az egyházak, az emberiség megrontása, megromlása. Ebben a megbomlasztott emberi társadalomban a gonoszkodó hatalom ma kendőzetlen erőszakkal, lényét pedig a felszín alatt tartva, a síkra lép.

 

Valóságát, leplezve viszályt kelt az igazságtalanság létrehozásával, a kevésbé éber vagy képzett, lelkiismereti hiányt kihasználva az emberekben, a társadalmakban. A történelem útvesztőiben a cél érdekében kiagyalt, majd a győztes által diktált történelmi átalakítás alátámasztására bizonyítéknak szánt izmusok sokasága filozófiai zsákutcába sodorta az emberiséget a zavaros fogalmak értelmeztetésével, kivitelezésében. Belefojtva a megváltó filozófia által az embert a mindennapi élet, a megélhetési küzdelem, másoknak a pénzhajsza, a jólétben való mindennapos fürdés részleteiben. A gaztettek magyarázására, a lelkület igazolására, vagyis a felszínalatti ok és az agyonmagyarázott felszínokozat jogosságának alátámasztására, elővesz egy bűvölő izmust, vagy talál ki egy újat, azt teljes erővel kiabálja, majd erőszakosan alkalmazza a szimbolikát, akár az Isten nevében és esetenként egyházi tapsolással.  Természetes mindig voltak, vannak ma is, magukat istenesnek tartó, mondó, hívő győzők és élnek a jelszavakkal. Ellentétetek a hitetlennek kikiáltottak, a közösségből kizárt egységesen elátkozott legyőzöttek, akik történelme irigységből, bosszúból, a győzők igénye szerint meghamísíttatik. Anyagi javaiktól megfoszthatók, áldozati bárányként, bocsánatért esdekeltetnek Isten, ember, főleg a győztesek előtt alázatosan térdepelve. Az utóbbiak gúnytűzve az igazságból, a mindenható Isten nevében halálra ítélik. A vezetőség néha valós, máskor látszólag ellentmondásos érdekek árnyékában marakodik a magatartásában. Azonban végül mindig megtalálta a közös nevezőt s a hatalmat választotta általában az Isten nevében.  Ez a helyzetvalóság amit látunk, minden időkben igen nehéz választás elé állította, állítja ma is az  emberiség lelki félrevezetőit  is. Annál fogva, hogy Isten nevében hazudni, félrevezetni, agyonszimbolizált igesokaságra  van  szükség bizonyos hosszú időtartalom alatt, hogy az emberek világos látását megakadályozzák, semlegesítsék, vagy ha kell akár erőszakosan is eltávolítsák. Az igaznak maradt főpapokat némaságra hajthassák. Az alsó értelmes papságot szintén, akik kereteiből még sokkal többen a néppel élnek éreznek. Ezért igen nehéz elmondani a véka alá rejtett valóságot úgy, hogy a hívek megértsék és a szolgalelkület főpapjai meghagyják őket a híveik szolgáltában.

 

A nemzethez tartozó írók ugyanígy kezeltetnek.  A nemzetidegen, a hazaáruló vagy tehetségtelen gazok kezében, szájában a végszó, a parancsadó végrehajtó hatalom. Az igazakat lehetetlenné teszik, vagy kitalált rágalmakkal, a mindenható uralkodókat kiszolgáló sajtó hamis vádakkal némaságra kényszeríti, vagy ügyeskedéssel egymás ellen uszítja. Így aljasul garázdálkodnak a nemzeten. A világ rákfenéje fertőzi öli az emberi társadalmakat. Ezek az okozói az emberiség megrontásának. Ők a rabszolgatársadalom megtervezői, folyamatosan mindig jobban előre halad az ördögi terv még akkor is, ha számos kísérlet az idők folyamán megbukott, különböző történelmi fejlemények követeztében. Az aljas ravaszság, a jellemtelenség, a gazság legfelsőbb fokon történő művelése, teljesen művészi, szemfényvesztői alkalmazását jelenítik meg. Ma nemzetünk, de hamarosan más nemzetek megsemmisítése céljából ugyanígy. Minden embernek népnek nemzetnek zsidóságot is beleértve létkérdése ennek az ugarföldből kinőtt gyomnövénynek az eltávolítása. A mai világunkban ez a bűn az egész emberiség elpusztításához vezethet beleértve a félrevezetett, de kiválóan jólétben élő zsidóságot is. Itt az ideje a cselekedetnek.

 

"A cél szentesíti az eszközt" módját alkalmazzák. Mindannyian megéltük, többen tragikus körülmények között átéltük, láttuk, olvastuk, hallottuk.  Benne éljük ma is mindennapjainkat elfásulva szinte öntudatlanul alávetve magunkat az erőszakos, félrevezető, titokzatosan felhatalmazó gondolat kétségtelen visszanyúlik a régmúlt történelmében, legalább Mózesig. Ennek a leellenőrzésére, nem kell sem történésznek, sem filozófusnak lenni, csupán józan értelem, "Istenben hívő élő" ész  akarat, igazságérzet vagyis lelkület és néhány  kiinduló pont, közismert könyv, amely a hitelt, a következetességet szem előtt tartja biztosítja. Honnan származik, milyen alapon nyugszik Mózes- Ószövetség alapja, leszámítva az általa beletűzdelt valótlanságokat és az általa írt, vagy nevével belecsempészett vélt zsidótörténelmet.

 

Ezek a "Teremtés, keletkezési" ismeretek amelyből származnak az ószövetségi törvények, parancsolatok,  a Teremtő-teremtmény egymáshoz való viszonyát taglalva már Mózes előtt jóval az ősi mindennapos élet, vallásgyakorlási ismeretekben a   alkalmazva szerepeltek. Mózesnek ezért nem kellett Istentől kőtáblát kapni. Isten nem adott neki. A Teremtő - Istent, a földi kettőség "test - lélek" egységében élő ember nem láthatja.

A Tóra a mózesi törvénykönyv (Pentateuque) öt könyvből áll. A Talmud (Tanítás) a rabbinikus szokások magyarázata a mózesi törvényeket illetően.

( zsidók életét szabályzó irat ) Amely két részből áll: a "Mischna"  rejtjeles beszédszokás,  a "Gemara" az előbbiről magyarázat, vélemény nyilvánítás. 

A ( Tóra - Talmud ) elemekből mindent meglehet magyarázni és tenni. Az Isten imádásától, a meggyalázásáig. Az erkölcsösségtől az erkölcstelenségig. Jogot formálni a vélt felsőbbrendűség alapon a legnagyobb leigázás jogáig, a gyilkosságtól a megbocsátásig, vagy a megbocsáthatatlanságig. Hajlíthatóságuknál fogva nincsen az életnek olyan terülte ahová nincs bevezető út vagy kiút. A szerencsétlenül járt emberiségünk, a sok izmus katasztrófáit ezen hamiskodások részleges  vagy teljes alkalmazását szenvedte, szenvedi különböző formákban és  szereplőkkel a viharoktól dúlt múlt, különösen újabb történelme folyamán, ahol a pénz a tőketulajdon, a nemzetek feletti ököljog, a mindenható hatalom.

 

Ezen az alapgondolaton működtek az összes világfelforgatók, embernyomorítók. A teljes felsőbbrendűség emlőin nevelkedtek, mintha az Isten lelke is őértük lenne, mert az Isten lélek, az embertestben rejtett ajándékozott Isteni tulajdon pedig, lélekszellem. Mondván, nekik testük is van.  Így a test a felsőbbrendű, mert a lélekszellem hordozója tehát az utóbbi, alárendelt viszonyban van. Így a test igényeit elégítik ki a lelkületük, vagyis kényük, kedvük szerint az irányadó testszellem felsőbbségére, felelősségére és a kitalált felsőbbrendűségükre hivatkozva. Ezek értelmében minden elkövetett cselekedet jogossá vagy jogtalanná válhat, büntethető vagy büntethetetlen függően attól, hogy ki a cselekvő, ki az alany, a cselekedet tárgya, mert a test a felsőbbrendűség szelleme követte el és elég egy gondolat a bennük lakozó lélekszellemhez mondván: gondolatban nem azonosítom magamat az elkövetett cselekedettel. 

Ezért a törvény magyarázhatósága szerint azonnal patyolat tiszta lesz a testszelleme a félrevezetettek hiedelme szerint. Így teljesen elködösítetté válik a megkülönböztetés lehetősége:   a Teremtő - Isten,  a teremtményt megajándékozó, benne lakozó, Istentől származó Isteni lélekadomány valamint a emberi ész-értelem és lélek egységből származó lelkület.

 

Igazság, hogy az emberi testben lakozó lélek Isteni tulajdon, amelynek a földi kezelésért elkell számolnunk. Helyesen, az Isteni törvényszék ítélkezik tetteink felett, amely súlyos következményekkel is járhat és vonatkozik minden született emberre. 

Az Újszövetség, nem Ószövetség, csak kiinduló folytatásának van hangoztatva, de mégis az "Ószövetség népe" felsőbbrendűsége van előnybe tolva.  amelyben bizonyos elemek, részek nem mások, mint a zsidó rabbik által, félrevezetésként a jólét akármilyen módszerrel  történő biztosítása érdekébe jöttek létre. Ezek csupán bele tűzdelt hamisítások bizonyos történészek szerint: ( állítólag másfél évszázadon át íródott kézről-kézre, a rabbik  által )

ajánlatos a teljesen megbízható ellenőrizhető evangéliumok írásait eredetinek tekinteni.

 

Emberi észjárás földi vonatkozás szerint: ki - kivel (köthet) köt szövetséget?  Válasz: az összehasonlítható hatalommal rendelkező felek. 

Az ember Isten teremtménye gyermeke fia, aki Isteni tulajdonnal lélekkel van megadományozva földi élete folyamán, amely a test temploma, ez utóbbi a lélek lakóhelye. Az  Isten fiai ezért az Atya nevében a szentség állapotában köthetnek egymással szövetséget az emberi testekben lakozó isteni lelkek. Tehát a test mint az anyagi világ része  alsóbbrendűsége folytán alkalmatlan a szövetségre.

Így a Mózes előtti hittan,  életgyakorlati iratok, valamint a hitelesen  bizonyítottnak valósuló  evangéliumok iratai adhatnak hű életleírást, tanúbizonyságot

az igaz lelkiségről, Jézusról, csodás tetteiről, lelkületéről, az Isteni lélekről, az Istenfiúról, az emberfiáról, a szeretetről, a szigorúságról az igazságról, amelyekért az életét adta.

Jézus szavai a Krisztusi küldetés megvalósításában, az igazságnak általában példabeszédekben  történő kifejezés használata feltételezhetően, több okkal magyarázható.

1)Tudta, hogy a hatalmasok a cselekedeteik folytán anyagelvűek úgy élnek. Az Isteni  igazságot  nem  akarják befogadni, de tanításaikkal azt a benyomást keltik mintha bennük élne, nevében ítélnek eleveneket, holtakat.

2) Azért is, hogy elkerülje az írástudók, főpapok, farizeusok csapdáját a műve befejezéséig.

3) Azért is, hogy a szavainak az értelme ne változhasson az idők folyamán.

4) A megváltás művének a folytatásáért, tudatosításáért.

 

A mai világunk is ezekkel a problémákkal viaskodik. Mintha a hatalom, világi, egyházi magatartásában, együttműködésében, Jézusurunk  óta semmi sem változott volna. Akár tagadják, vagy színlelve mondják egyre megy, mert nem ismerik, vagy nem  akarják megismerni,  megismertetni a krisztusi alapot, világosan megmagyarázni a viszonyt, megkülönböztetni a testet  lelket, tulajdonjogot  lelkületet. Jézus óta megismertették már a világgal a haragos Istent, majd a feltételnélküli mindent megbocsátó Istent, vagy mind a két tulajdonságot egyszerre, az időnkénti és célzott érdekek szerint, attól függően kiről van szó, mert a közbenjárásukkal, Istennél minden elérhető. Tehát rettegj szerencsétlen és örülj te a szerencsés, mert Isten szigorú és végtelenül irgalmas. 

 

Az ember kettős egységében rejlő tiszta istenes lelkület, ennek a Teremtő - Istenhez fűződő valós érzelmi kapcsolata lehet egy szentháromság egysége, valósága a földi ember számára.  Ezen Isteni akarat kifejlődésének a hátráltatása, elhomályosítása megakadályozása, az igazságért szomjazó emberi lélek, lelkület eltompítása. Okozatként elkerülhetetlenek a viszályok, visszaélések az Isten jóságával, az emberi méltósággal, az igazsággal, a természet megbecsülésével. Ezek végveszélyek és beláthatatlan következményekbe sodorják az emberiséget.   Égbekiáltóbűn. 

Ezzel az elmébe ékelt tudathasítással magyarázható az emberi értelem és Isteni lélek értékrendjének, vagyis az egységet alkotó fontossági tényezők felcserélése. A megtévesztett ember ma öntudatlanul úgy éli végzi útját, mintha földi élte végtelen lenne, a lelkivilágát pedig úgy kezeli, mintha a földi élettel befejeződne. Ezen a meghamisított alapra helyezett egységen öröklődik, őrködik az eszközök válogatása nélkül, lelkiismeret furdalás nélkül, a harácsolási jog, az akárhogyan szerzett anyagi javak megtartási joga, annak áttétele örökösről örökösre. A választottak pedig a testi érdek szerint, a felhalmozott anyagi javakat felhasználják Isten nevével, képzelt tiszta lélekkel, a mindenható földi közösségük, emberiséget megalázó, irányításához.

R.B. 2008-08-08.   

 

 

 

 

KÜLDETÉS TÚLVILÁG ODA VISSZAUTAZÁS 1954

 

Huszonegy éves koromban, Győr kórháza van utamban.

Tűirányzat, jobbszemen a könnycsatorna. Szörnyű érzet

Rendelőben, az orvosi kezelésben, elájultam azon nyomban.

Körülményes fogalmazni, mindezeket pontosan leírni.

Igen nehéz megérteni, megértetni, emberekkel elhitetni.

Létezik Isten. Földöntúli világa. ÉN léleknek ez a vallomása.

Gondolhat bárki, amit akar, szavam eréllyel, teljes valóságot takar.

 

Ezért volt az átélése, földről lelkem túlvilágba küldetése.

Közzé tenni amit láttam, megérthettem, én ebben a másvilágban.

Ezt akarom, kell mondanom, a küldetés okát felismerő tanú.

Az emberiség félrevezetetett, a féligazságok, hazudozások által,

Ördögi, szellemi erők, Isten nevében, elnyomók szólhatnak hozzátok.

A lelkület válságban él. Az értelmet hitetlenné tette az átlátszó zsarolás.

Különbözőnek látszó, összejátszó, a világi hamiserkölcs szolgálatában.

 

Küldetésem! A hitetlenné tett, hitetlenné vált, földi ember felvilágosítására történt.

Amely egy rejtett másvilágot, földöntúli valósságot, felsőbbrendűséget bizonyít. .

Szavaim hitelességéért, a látottak, hallottak, érzékeltek, megértettek szerint,

A tudomásomra adottak alapján, amelyek egy részét a jelen iratban közlök minden

testvéremmel, minden emberrel, olvasómmal, igazmondásomért így felelek.

Isten engem úgy segéljen!

 

 

 

TÚLVILÁG! ODA-VISSZA UTAZÁS!

 ( Kaland, bevezetés.)

 

Anyag, szellem, köteléke lehull, mint az oldott kéve.

Olykor különös kalandra lélek testét helyben hagyja.

Körülményes elbeszélni, gyenge a szó kifejezni,

még nehezebb megértetni, mondottakat mérlegelni.

 

Elemeknek keveréke, tapasztalatok egysége,

innen lényem kötöttsége, halandónak gyengesége.

Huszonegy éves koromban, Győr kórháza van utamban.

Könnycsatornámba tű tudatban, fejem vesztem azon nyomban.

 

(Első rész: földi eszméletvesztésnek tulajdonított, időfolyam alatt.)

 

Megtörve az egyességet, kívánva a békességet.

Hígyen bárki, amit akar, valóságot kavar szavam.

Ebből négy körcsoport, különösen fontos részlet,

ezekből, csak kettőről tarthattam meg, korlátozott

mennyiségű, minőségű,  embernek szánt emléket.

 

Számomra kettő titkos, tilosnak ítélt ok a helyzetismeret!  Körátmenet:

Földi életemből a kimenet.  Valahová az odamenet,( bemenet?)

Ott lét, hollét?  Hollétből a kijövet, (utazás.) Valahová bemenet. (tornác.) 

Tornácról a kijövet,(utazás.) Másik helyre bemenet. (Nagyterem)

Nagyteremből kijövet,(utazás.) Visszaút a földi életbe vezet.

Valóság ez, nem lázálom! Hihetetlennek tűnhet, hitetlen számára.

Nekem földi létem, éltem. Indító! Végpontja! Embernek mentsvára.

 

Csodákkal telített, folyamat, eszméletvesztésnek tűntetett idő alatt.

Földöntúli élet kezdetét szellemem titokban, sikerrel bejárta.

Tán valaki elragadott, a testemtől elválasztott, gondoskodva, irányított,

látszólag magamra hagyott valahol! Ott! Magamban nézhettem.

Megértettem világosan, nem a földi emberéltem ez! Ezt az éltet

emberlétem, úgy nevezze! Túlvilág! Távozásom, testhalál!

Félelmet én nem éreztem. Teljességgel csak a jelenpillanatában,

testbéklyótól felszabadítva élek. Értelmem tudja! Én vagyok.

Miután tényt raktároztam, innen újra útra vittek, elragadva,

földalatti tornác kezdetén lerakva,látszólag újra magamra hagyva.

 

(Második rész: földöntúli tornác leírás.)

 

Lapos alapzat, épület gömbölyded, boltíves rendszerű.

Messzeségbe veszik hossza, szélességét hosszúságán,

szemcsalódás nem torzítja. Ottlétnek ez valósága,

földi testünk béklyójának megszűnik e benyomása.

Építmény anyaga belső burkolata, lehet látszatra márvány,

gránit, akár egy csont színű csempe, de nem cifra.

Világítás aranysárga, tökéletes elosztása,

nem erős és nem zavaró, kellemesen megnyugtató.

 

Titokzatos e folyosó, földi ésszel nem fogható.

Sehol egyetlen lámpa, az irdatlan hosszúságban.

Mielőtt  a távba vészne, ott valaki üldögélne.

Nem hív, nem int, vár valakit?  Ő a kapus, az őr? 

 

Szemlélődök egy pontról előre, de nem megyek, nem mehetek.

Láthatatlan gondoskodóm, az irányítóm nekem.

Csalókának tűnő magány, sehol senki és úgy érzem,

mögöttem, valaki vigyáz reám. Nyugtalanságot nem vélek.

Magamat nem látom. Nem lélekzek. Mégis élek. Énem,

szellememnek élénksége mondja nékem, ezt az éltet

úgy hívhatnám, hívnám, testhalál után! Túlvilág, létrészlet.

 

Félelmet  én itt sem  érzek. Teljességgel nyugodt lényem,

nem keresem miért hogyan, természetes, hogy most így van.

Nagykülönbség ellenére, nem kihívó a változás.

Egyedüllét mégis béke, nincs többé test gyengesége.

 

 

 

 

 

 

 

Ismeretlenné, kötötté vált múltam. Képgondolat a jelen.

Ahogy jön úgy veszem, természetesnek érzem.

Mégis, szellememben tudatos az élet.

Ezért a múlt gondolatvilága, viharzó életnek nyomora

viszálya eltűnt. Csupán egy gondolat villan át újra a lelkemen.

Jelezve, ez a másvilág!  Ideiglenes kényszer állapot volt ez nekem.

Tudom, hogy a földre  visszajövő embernek máskép nem lehetett.

De akkor, tejes engedelmességgel, az a valaki ha hívott volna,

indulnék feléje a tornác végére, ahol rendeltetésem várna, óvna.

Megszűnik a képgondolat, nem tudhatom miért hogyan,

Tétovázni határozat? Ezért újra elragadtak,úti emlék nélkül hagytak.

 

 

(Harmadik rész: Nagyterem)

 

Sötétterem ahol vagyok nekem. Kapott helyemet szűkösnek sejthetem.

Hallás - érzékelés adottságaiból származó lelkület a megfigyelt elemem.

Teremszélesség-hosszúság mérete, irdatlan nagy lehet.

Belépésem, a  (tornácéval) ellentétes  irányból történhet.

Mintha kicsi székben, gépjárműben vezető mellett ülnék, vele együtt

egyenletes sebességgel, előre haladnék, baloldalon és fal mellett.

Jobb oldalon nagy tömeg kellemesen, kedvesen társalogva,

kisebb, nagyobb csoportokban körös - körül  zsongva -  bongva.

 

Társalgásuk tárgya érthetetlen számomra. Mindenki ért, hall, mindenkit,

egy nyelvet beszélnek  nincsen titok lárma a tömeg ellenére.

Haladásban előre, csoportok társalgása gyengül, másoké élénkül.

Olyan ez a lélekvilág, mint a tiszta szerelmesek, érzelmek

kapcsolata itt a földön, mondjuk táncteremben, ha a zene leáll.

Megszűnt minden zsongás - bongás, környezetben a társalgás.

Megjegyezni kívánom, amit én megérthettem:

Nagyteremben ideiglenesen tartózkodó lelkek nem égnek a tűzben.

Éghetnek a vágytól, mielőbb látni az Istent.

Ezek a szép lelkek az örök boldogság, jelöltjei.

(esetleg a földre visszaszületés jelöltjei is lehetnek. Nem tudom.)

 

(Negyedik rész: visszaút a földi életben, társas élet folytatáskezdet.)

 

Lelkem, volttestéhez tapad, újra házastársas létet akar.

Kér? Nem!  Követel, iszonyat lakik bennem, ösztönömben félelem.

Lelki tulajdonságaim, testi érzékszerveim viszonya keverve.

Ösztönnek világa uralja mindenem, testemet, szellemem.

Zavaros emlékként megvillan, mintha lenne valami homálymúltam.

Látni szeretnék de  akaratzavar a rendszerben, engedetlen a szem.

Szólnák valamit, de nem tudom hogyan, miért, elfeledtem múltam.

Szellemem nem uralja testem, ezért nem jöhet szó ajkamon.

 

 

Rabszolgapár magányában megegyezik, társas - léte lassan életre kel.

Gondolatuk értelmesebbé válva meg születik a borzalmak lehetősége!

Megőrültem. Rettentő félelem, fájdalom ül szellememben. Lelki-testi erőáramlás.

Együttes! Teljes erőfeszítése, eredményeként világossá vált a gondolat. 

Megnyitja szemem, kicsit később, értelmes szót az ajkamon.

Így válhattam, lettem úr a testemen, szellemész - értelem, az anyag felett.

 

Földi életem legnagyobb jutalma, megpróbáltatásom, megmérettetésem.

Lelkületem, testi adottságaim egysége alkalmasított a nagy küldetésre.

Elkötelezettségem, az átéltekből származó üzenetek közlése, elsősorban.

Butítással hitehagyottá tett, vált hontársaim és minden embertársam elérése.

Tudomásul venni, adni, a földi életnek van folytatása, következménye.

Létezik Isten, Istennek földöntúli élő világa!

Én léleknek ez a világos és félreérthetetlen vallomása.

 

R.Bi.

 

Történt : 1954/  Június hónapban Győr városban.

Leírva, 1978/  Március,

 

Tartalomjegyzék:

1)Bevezetés. Küld.

2)Előszó.      Küld.

3)Katonakor. Küld.

4)Egységbontás. Küld.

5)Történetleírás. Küld.

6)Élményfolyamat. Küld.

7)Tanúságtétel. Életkép. Túlvilág. Küld. 

8)Meghatározások. Küld.

9)Végkövetkeztetés. Küld.

10)Élettörténelem folytatás. Küld.

 

 

 

BEVEZETÉS. Küld.

Földművelő szülőim legfiatalabb gyermeke egyedül vagyok életben a volt öt gyermek közül. Viharos korszakban születtem, viharos volt az életem, az maradt elkísért a mai napig. Ezért csak röviden, az életemben fontosabb eseményeket, dátumokat említem, amelyek kapcsolódnak bizonyos formában az esetem leírásához a velem megtörténtekhez. A néphadseregbe történt behívómat, két héttel később kaptam kézhez, mint a többi korosztály társaim a "kuláknak" minősített származásom miatt. Nekünk jutott első alkalommal a megtiszteltetés, a fegyveres katonai szolgálat. Az 1933 év előtt születettek, a kuláknak vagy osztályidegennek számítottak, munkaszolgálatosként töltötték le a kötelező szolgálati időt.

 

 

ELŐSZÓ. Küld.

Bizonyos megkönnyebbüléssel fogadtam a fegyveres szolgálatot, de mégis erős belsőfeszültség uralkodott rajtam ahányszor eszemben ötlött az 1945 nagypéntek óta eltelt idő. Valahogy nem tudtam elhinni, hiába akartam, hogy valami változhat, amíg az oroszok itt vannak, különösen ellenőriznek mindent, főleg a hadseregben.

Behívóm a Mosonmagyaróvári Műszaki- Zászlóalj - hoz vezényelt. Pápai - Ezred. A velem egy időpontban érkezettek számszerűleg lehettünk hatvan, hetven személy. Vonaton utazva, Mosonmagyaróvár felé többen megismerkedtünk, összebarátkoztunk. Ismeretessé vált, hogy mindannyian Győr, Sopron megyéből kuláknak minősítettek leszármazottjai vagyunk. Megérkezésünkkor már népes, zajos volt a laktanya első szárnyának a földszintje. Körülbelül 13 órakor érkezett a csoportunk, ebéd után volt az idő, csajkamosás, edény mosogatás ideje, ropogott ott minden a nagy zajtól. Pest-Erzsébeti fiuk voltak túlnyomó részben, a már ár ott lévők tudták, várták az érkezésüket.   Ők már kopaszon hangoskodtak, irigyelték nevetve a szép hajunkat. Az eligazító, készenléti térben, a szolgálatvezető tiszthelyettes parancsára katonásan sorba állva, várva, megérkezett egy hadnagy. Századparancsnok, bemutatkozik, kezdi névsorolvasással, behívóátadás, átvétel, ezután más tiszthelyettesek tízes csoportokban visznek, katonás menetben, irány a fodrászműhely. A nap elteltével, a takarodó elrendelve az ügyeletes tiszthelyettesek által a századoknál is, villanyoltással összekötve, megkövetelve a teljes csendet, amelyet olyan sok fiatal jelenlétében igen nehéz volt teljesíteni.

 

KATONAKOR. 1954. Küld.

Szakaszparancsnokom a Tiszthelyettesi iskolára javasol. Századparancsnokom, irányít.

Az iskolán a műszaki kiképzés szerintem, normális programmal, elméleti és gyakorlati következetességgel, ellenőrzéssel, vizsgákkal történt. A gyalogsági kiképzés elvárásai, gyakran igényelték, a test tartalékait. Harcászat teljes felszereléssel: hátizsák pokróccal, géppisztoly gázálarc, 5 - 15 km. távon. Ezeken a kiképzési gyakorlatokon, céllövészeten, mindig jobban meggyőződtem a jobbszemem gyengébb állapotáról, a balszememhez hasonlítva. Így balszemmel céloztam, húztam el a ravaszt, ami egy jobbkezes személynek hátrányt okoz. Amikor megizzadtam és a szúró napfény homályossá tette látásomat, könnyezett a szemem, főleg a jobbszemem, sokszor még a tanteremben is. Határozottan érzékeltem egy különbséget a balszemem előnyét a másikhoz viszonyítva. Amikor megismertük  megszoktuk a katonaéletet, jó teljesítményeket nyújtottunk úgy elméletben, mint a gyakorlatban, általában a hétvégi kimenő kérelem engedélyezve volt egy bizonyos számú katona számára,  legyen az szombat, vagy vasárnap. Ezek a kiruccanások a városba, alkalmat adtak sétára, a leányokkal megismerkedésre, de általában a városszéli zenés kerti sörözőbe vetettek horgonyt, ahol táncolni is volt alkalom. A napi kiképzés után egyik este beszélgetek a legjobb barátommal ( F. Lajos ) nekem Lali én neki Babi voltam. Odajött (Sz. Károly) Karcsi barátunk. Megemlítem, a bizonyos körülmények folytán előálló látási nehézségemet. A barátaim kaptak a szóra, mondják: Babi holnap reggel megyünk a gyengélkedőre és az orvossal ( hadnagy ) iratunk  fel napszemüveget ez sikeres lesz a leányokkal.  Mondtam jó, hát megyünk. Másnap le is mentünk, kihallgatást kérve az orvostól. Ő mondja, hogy nem adhat engedélyt, csak szemorvos írhat receptet vizsgálat eredmény alapján. Szemvizsgálatra a Győri korházba kell utaznunk, mert ott van a katonai egységünknek az ilyen szakszolgálat, közel van a vasútállomáshoz. Kiállította a szükséges engedélyt, amely alapján a századnál kiadták az útlevelet, annak felmutatásával ingyen utazhattunk a vonaton.

 

A kórházba érkezésünk után, ha jól emlékszem, olyan folyosószerű helyen kellett várakozni, amelyből kiágazott egy 90 fokos derékszögű elég rövid folyosó, fordított T alakzatban. Leültünk ott mind a hárman a padra, amely a szemorvosi rendelővel volt szemben, várva a szólítást. Először (Sz. K.) Karcsi barátunkat hívták be vizsgálatra, de meglepően gyorsan visszajött hozzánk a padra és nem szólt egy szót sem. Furcsának találtam az ügyet, mert gondoltam, hogy ilyen rövid idő alatt nem lehetséges szemvizsgálatot végezni. (15 perc, talán nem emlékszem pontosan) Feltételeztem hirtelen azt is, hogy a honvédségnél sok minden lehetséges. Néhány perc múltán hívják, (F.L.) Lali barátomat a vizsgálóterembe. Valójában a meglepetéstől, szót sem váltottunk. Karcsi nem beszélt arról amit tudott én pedig azért nem kérdeztem, mert valahogy éreztem, hogy nem akarja, hogy tudjam azt, amit magának akar megtartani. Lali barátom esetében pontosan megismétlődött a Karcsi esete, visszajött a padra, de véleményt nem mondott. Ők mindketten ismerték a valóságot, de engem nem akartak befolyásóni elhatározásomban. Annyit mondtak, elhatározták, hogy nem kell napszemüveg.  Így a különböző okok miatt a titok, titok  maradt külön, külön,  mindhármunk külön titka a mai napig.

 

Részemről most leveszem a fátyolt az enyémről, mert ez, küldetésemből eredő kötelességem.

Rövid idő múltán engem szólítanak, így bemegyek vizsgálatra. A teremben két személy, egy férfi gondolom katonaorvos fehér orvosi köpenyben és egy nő, ápoló vagy orvos lehet.  A férfi volt a felettes mondja, üljek bele abban a fejtámlával ellátott, orvosi rendelőkben ismert székbe. A rendelő berendezését, a műszereket illetően mi volt ott, mi nem volt, ma már nem tudom. Az orvos néhány kérdés, felelet után tudatja velem, hogy a látásbeli panaszaim okainak a megállapításához, könnymintát kell venni egy injekciós tű segítségével a könnycsatornából. Ilyent az életemben nem hallottam sem előtte, sem azután.  Természetes azonnal megértettem barátaim magatartását, valamint azt is, hogy nem mi vagyunk az első napszemüveget kérők és az ilyen trükkel, ijesztéssel tartják távol a katonákat a kérelemtől. Elvégre igaz, ami igaz, a honvédség nem városi korzó. Kérdi tőlem, akarom a vizsgálatot?  A természetem, a büszkeségem nem engedte meg nekem a szégyent, ami számomra egy kicsit a halált jelenti.

A szavamat, akaratomat visszavonni, egyszerűen nem volt erőm azt mondani, köszönöm nem akarom, mert valóban problémám volt a látásommal és az ajánlott vizsgálat szükségtelenségéről sem voltam teljesen meggyőződve. Így hát a feltett kérdésre a természetes válaszom, igen akarom. Az egyesség után a nőszemély a karosszék mögé lépett és mondta, hogy fejemet támasszam a széktámlára. Az orvos pedig az injekciós tűvel a kezében, ha jól emlékszem a jobboldalon helyezkedett mellettem állva, 90 fokos szögben. Amikor a jobbszememhez, (gondolom, a balsarok) ért a tűhegy, elveszítettem az eszméletemet, tehát a könnyminta vétel nem történhetett meg.

Az eszméletlen állapot mennyi ideig tartott nem tudom, semmi emlékem nem maradt róla. Azt sem tudom, hogyan történt az ébresztésem. Az eszméletlenségből a magamhoz térésem után, viszont igen zavart voltam, nagy szégyent éreztem magamban, ami biztosan kiíródhatott a külsőmre is, a gyávaságom miatt. Amikor egy kicsit jobban megkapaszkodtam az életben, az orvos újra kérdez, hát akkor, folytassuk? Igen, válaszolom. A második kísérlettel a pontos megismétlődése történt az első jelenetnek egészen az öntudatlanságban esés pillanatáig.

 (Az orvos és segédje számára viszont, egészen az öntudat visszanyeréséig csupán egy hosszantartó eszméletvesztés ugyan, de biztosan nem mindennapos eset maradt.)

 

EGYSÉGBONTÁS. Küld.

A valóság pedig az, hogy amikor a szememről van szó, igen kényes a természetem oly annyira, hogy a kritikus helyzetidőpontban, az egyességből született rejtett egységből, az alapvető másság megvalósult. A test-lélek egysége, megbontotta az egyességet, az egységet egy bizonyos időre.

 

ELSŐ ÁLOMÁS.  GONDOLAT (A két - hely között valahol )

Az ÉN magánbeszéde: ezt az állapotot földi életemben úgy hívtam, hogy HALÁL mintha a volt teste állapotát vette volna tudomásul, látatlanul az ÉN, aki vagyok és ezt a valóságot a lélek teljes meggyőződéssel, nyugodtsággal, minden félelem nélkül megállapítja.  Látszólagos egyedüllétében a lélek különlegesen értelmes. Senkit nem látott, semmit nem hallott, a lélek gondolata teljesen szabad, helyzetfelismerés, nem kereste az egységet, nem érzett kétséget, nem kereste a volt testét, azt sem kérdezte magától, hogy most mit csináljak. Elfogadta a jelent úgy  ahogy van, akár mindörökké. Úgy tűnik ma, mintha az ÉN számára akkor, kizárólagosan csak a jelen pillanata lett volna.

 

TŐRTÉNETLEIRÁS. Küld.

A velem történtek kritikus pillanatától, a másság élve maradt része, egyik pillanatról a másikra megéli, vagy átéli, helyesen tudomásul veszi, a végben ment változást a földi természeti állapotból, a természetfölötti állapotba.  Itt a LÉLEK értelme teljesen világosan, félreértés nélkül teljes meggyőződéssel veszi, átéli a látottakat, hallottakat, érzékelteket ezek pillanatát úgy mintha ez mindig így lett volna és így maradna. Tehát a földi éltről, múltról emlékvilága teljesen megszakadt és jövőt sem lát. Maradt az ÉN, az én vagyok.  A földi életem folyamán, egészen a mai napig  nem tapasztaltam, magamban még csak megközelítőleg sem, azt a szellemi meggyőződést, felvilágosodást, olyan könnyen felfogni, elfogadni teljességében a körülöttem történteket a jelent, csak a jelen pillanatát. Ez a földi életem után következő ideiglenes állapot.  ÉLET, amely a földi élet folytatása és a túlvilágit megelőző úti állomás, A test halála amely belépő az ÉLETRE az újjászületésre.

 

ÉLMÉNYFOLYAMAT. Küld.

Amelyeken állomásról - állomásra keresztül vittek (mennem kellett) amelyekre a legkisebb befolyásom sem volt. Az ÉN számára a túlvilágban az üzenet közvetítés a földi életben is jelenlevő érzékszervek alkalmazásával: GONDOLAT, LÁTÁS, HALLÁS, ÉRZÉKELÉS (ÉRZELEM) által történt. Esetenként általában egy vagy két érzékszerv alkalmazásával, irányító segítségével kaptam az utasítást, üzenetet. Minden eset pillanatában, csak jelen időben voltam, éltem, de ott, teljesen.  Tehát teljesen zárva volt előlem a múlt, a jövő.  Minden esetben, amikor a látás volt, vagy az is volt az élménymutató, csak előre felé, irányban láttam és mondjuk néhány méter távtól számítva, a szélességet, a magasságot ugyanígy. Ezek ellenkezőjét egy alkalommal sem. Arra sem gondoltam, hogy ki, mi, miért, hol vagyok, hogy ez az én lelkem, mert tudatomban a leghatározottabban csak ÉN, a lényem csak én vagyok.

 

 

 

MÁSODIK ÁLLOMÁS.        LÁTÁS -  ÉRZÉKELÉS- (ÉRZELEM)

Alkalmával egy elég széles, mondanám földi szemmel: 10 - 12 méter és ugyanolyan magas földalatti bolthajtásos, márvány, gránitkő, vagy kerámiával kirakott folyosón vagyok, amelynek formáját egy kör 3/4 részéhez hasonlítanám, ahol a középátmérő legszélesebb pontja, kb. 1/4 - el nagyobb, mint a földszint, a lapos, egyenes alap. Az adott folyosó nagyon, nagyon hosszú és 3 dimenziós a látkép amint, ahogy a földi világunkban hozzávagyunk szokva. Különlegessége: hogy a földi világunkhoz tartozó optikai csalódástól mentes.  Eredménye, hogy a folyosó előttem levő vége, a közben eső nagy távolság ellenére, ugyanolyan széles, magas, mint ahol vagyok. Magamat nem látom, magamat nem érzem, magamra nem gondolok, tehát nem érzek, félelmet, gondot, boldogtalanságot de ugyanígy nem érzek boldogságot sem, de ez teljesen lényegtelen.  Itt vagyok látni. A lényem, az ÉN mögött, valakinek a megnyugtató jelenlétét érzékelem. ( Ő "hozott, irányított" ide, ahol vagyok. ) Látni, érzékelni, amit kellett, hogy lássak, érzékeljek. Másik különlegesség a folyosó világítása: mindenhól, az egész folyosó hosszúságban teljesen, tökéletesen egyforma, inkább gyengébb, mint közepes, de nem zavaró, mondanám kellemes a szemnek. Színe, a fehér és aranysárga közötti árnyalat. Azonban a fény eredetét illetően, semmi jel, sehol. 

( Ilyen, vagy ehhez hasonló színű, ember által előállított fény a földi világunkban is létezik, van alkalmazva, a maga kötöttségeivel, tehát látni  lehet  a fény eredetét.) 

 

Lényem az ÉN, az előre látás ellentétes irányát, az ( ott levőt,  levőket ) a folyosó tájt nem láttam. (Hely, ahol őrzőm, irányítóm, talán Őrzőangyalom volt.) Ott, az ÉN látásirány ellentétében lehetett valahol a titokzatos folyosóra a bejárat, így ma az a benyomásom, hogy az ÉN szemlélő helyem, a folyosó kezdeténél lehetett.  A titokzatos folyosó az ÉN helyemtől látott más különlegességei: olyan, mint egy földalatti, nagyon, nagyon hosszú és nyílegyenes alagút. A folyosó végét a befejezést egy teljesen függőleges az oldalfalakhoz viszonyítva 90 fokos hajlású faltömb zárta. A nagy távolságból ezt is pontosan, világosan lehetett látni. A folyosóvégén, a folyosót záró faltömb előtt, az ÉN látásirány jobb oldalán, van egy bejárat valahová, tehát a folyosófal jobboldalán. Amely az ÉN látó irányomhoz viszonyítva szintén egy 90 fokos szögelhajlást mutatott. Így, a jobboldali fal túloldalán, véleményem szerint valamilyen helyiség, (helyiségek?) van. A megnevezett bejáratot, (ajtót?) ŐR VIGYÁZZA.     Őrhelye: a bejárat, az őr baloldala mellett, vagyis az ÉN látásirányához viszonyítva jobboldal, egyenes vonal, az őr irányában, szemben voltunk egymással. Az említett 90 fok szögelhajlás, különbözet a látásirányhoz viszonyítva a magyarázata annak, hogy az említett helyiség bejáratának a módját, (kaput vagy valami mást) nem láthattam. A bejárat őre, valamiféle karos székben, ülőhelyzetben van az említett bejárat előtt, tőlem viszonyítva, a jobb sarokban, széktámla a falirányban. Az ÉN lényem a hosszú, hosszú folyosón semmi mást nem látott. Az Őr ruházata: bibliai öltözet. Palást. A nagy távolság miatt? Inkább gondolnám más okból, az őr, nem domborodott ki valóban a három dimenzióban. Formálisan inkább csak a körvonalai voltak jól láthatóak, viszont mégis világos volt az ÉN számára, hogy idősebb lélekszemély került bemutatásra.

Megjegyzés: az ÉN lélek a titokzatos folyosón tartózkodás ideje alatt valahogy mintha azt érzékelhette volna, hogy ezen a folyosón félelmetes szellemek is közlekedhetnek.  Talán, amikor behozzák őket.

 

 

 

 

 

Mielőtt tovább haladnánk a Túlvilág lehetővétett részének a bemutatásában, kérdéseket kell feltenni, néhány választ is kaphatunk.

Kérdések:

1) Van e túlvilág? Válasz: igen.

2) Mi a rendeltetése, neve ennek a titokzatos folyosónak? Válasz: a pokolba vezető út, a pokoltornáca.

3) Miért van csak bejárat? Válasz: szükségtelen a kijárat, aki idejut, annak kimenni nem lehet.

4) Miért van őr a bejáratnál, mi a rendeltetése? Válasz: megakadályozni a gonoszlelkek kiszökését

5) Mi a neve a helynek, amelyre az Őr vigyáz? Válasz:  Pokol. 

( A Biblia és a csodálatos magyar nyelvkincsünknek köszönhetően népmesék, közmondások sokasága is szól,  tanúskodnak róla)

6)A Túlvilágban a lelkek szabadok? Mind szabadok?

Válasz: a pokolba jutottak nem szabadok. Ez, ítélet utáni állapot. Elkárhozott lelkek.

 

Kérdések magyarázatok a földi világunkból eredően. Értelmi viszonyazonosítás.

Mi a rendeltetése egy őrnek? Valamit, valakit, valakiket őriz. Például börtönőr: bűnözőket.

Ebből kifolyólag magától adódik a válasz: 4 )    kérdésre. A Túlvilág, szellemvilág. Ott nem kell anyagi javakat őrizni, tehát szellemek őrzéséről van szó. Milyen szellemeket kell fogva tartani, őrizni? Nyilvánvaló, hogy az ártalmas gonoszszellemeket. Így azonnal válasz a: 2) kérdésre.

 

Megállapítás, következtetés a " Titokzatos folyosóról"

A folyosó jobboldali fal túloldala egy őrzött hely, egy bejárattal. Értelemszerűen feltételezhető, hogy az ÉN látóhelyemtől megnevezett folyosó baloldalfal túloldalán is lehet helyiség, de az adott folyosó az ÉN lényem által látott részéről, oda nincs bejárat. 

KÜLDETÉS: látás, érzékelés a TITOKZATOS FOLYOSÓN befejeződött.  ( A későbbiek folyamán, szükségszerűen visszatérünk magyarázattal bizonyos körülményekre.)

 

HARMADIK ÁLLOMÁS.   

Teljes a sötétség, semmit nem látok, teljesen kikapcsolva minden érzékszerv, amelyek közül esetleg néhány, valamiféle felvilágosítást adhatna.

Elragadtak az előző helyről, de hogyan, hová, arról nincs emlékem.

 

NEGYEDIK ÁLLOMÁS.  HALLÁS - ÉRZÉKELÉS(ÉRZELEM)

Kezdete azt a benyomást kelti, hogy talán egy székben ülök, vagy állva vagyok, egy valamilyen egyforma sebességgel, biztosan előrehaladó járműben. Úgy érzékelem, hogy a rendelkezésemre álló hely igen szűkös, szoros, de  nem kibírhatatlan. Útban vagyok (valakivel) áthaladni érzékelve, egy mérteiben igen nagynak képzelhető, helyiségen. Az indulástól kezdődően tapasztalom hallom, a nagy teremben levők, lélekszellemek, esetleg kettesben, vagy kisebb, nagyobb, csoportokban történő de igen szívélyes, kellemes kapcsolatot bizonyító tiszta, fennkölt társalgását. Ezen a helyen tartózkodó, várakozó lelkek társalgásából érzékelhető: mindenlélek egy nyelvet beszél, mindenlélek hallja, tudja, érti, hogy mit beszél a többi, a mindenki. Itt nincs titok, csak szeretet. A társalgás, a mindenkinek külön- külön, társalgása, érthetően, kivehetően hangzó, de számomra nem volt adva, (engedélyezve) a kellemesen társalgó lelkek beszédének a megértése. A társalgók egymáshoz való kapcsolatát így földi hasonlítással, az igazán tiszta szerelmesek egymáshoz fűződő viselkedéséhez mérném, mondjuk egy bál alkalmával a táncteremben, amikor zenészek megállnak pihenőre.

 

Fontosnak tartom meghúzni egy párhuzam alapján a különbözetet: az adott helység lélekszellem tömegének a társalgása, valamint itt a földön élő emberek társalgását, ha nagyobb számban vannak. Pl. csak 100 emberről legyen szó, társalgása között.  A mi esetünkben ne több csak 50 ember beszéljen ugyanazon időben, érthetetlenné válik a szó, csak egy kellemetlen, fület süketítő hangzavar az eredmény, senki nem ért, semmit, senkit.

Magyarázat: a Túlvilág – Szellemvilág. Törvényrendszere valamint az adott helyhez fűződő lélekszellemek minősége, amely teljesen különböző a földi világunk fizikai rendszerétől, ahol az emberi, test -­ lélek egysége az anyagi világ törvényrendszer részéhez kapcsolódik.

 

KÉRDÉSEK

1) Milyen, mekkora, hol lehetett a tárgyalt Nagyterem?

2) Mi a Nagyterem:  Mennyország, Tisztítóhely, Pokol?

3) Milyen osztályozásúak a szellemlelkek, a Nagyterem lakói?

4) Állandó vagy ideiglenes jellegűek a Nagyterem lakói?

5) Állandó vagy ideiglenes a Nagyterem rendeltetése?

 

Válasz. 1) Fedett jellegű.  A hangnélküli jármű sebessége, valamint az útvonaltól a jobboldalon elterülő Nagyterem szellemlelkekkel való egyenes vonalú találkozás, a szellemlelkek társalgásának a változása azt a következtetést sugallja, hogy igen nagy, lehet több futballpálya nagyságú is, ahol a szellemlelkek számbelileg is igen sokan lehetnek, az érkező, hallott hangok alapján. Az észleltekből érthetővé válik, hogy a hangnélküli jármű menetiránya, a Nagyterem baloldalán vezetett egy zárt útvonalon, falmellet. Ide a bejárat, legalábbis az ÉN lélek behozatala elképzelhetően az érzékelésem szerint, folyosóvégétől számítva, a folyosót 90 fok szöghajlatú bezáró faltömbön, az ÉN látóhelyemtől számítva a folyosó baloldalán, az Őr jobboldalán, a Titokzatos folyosófal túloldalán volt. Az ÉN lélek útiránya ebben a Nagyteremben érzékelésem szerint ellentétes a folyosón történt látási irányommal. A kijárat, pedig a Titokzatos folyosó bejáratával valahol egyvonalú végen lehet.

 

Válasz. 2) A Túlvilágban szerzett, általa adományozott, megélt tapasztalataim, igazságérzetem, a józanész, valamint a zsenge gyermekkorom óta a megpróbáltatásokkal, küzdelmekkel zsúfolt életem tapasztalatai azt sugallják, hogy nem Mennyország. Miért? Mert nem egy alagútból, talán földalatti folyosóról vezető út visz a Mennyországába.  Valahogyan oda a tárgyalt fal túloldalára vezető út, a szellemlelkek minőségének szépségét elemezve, a Nagyterem biztosan nem Pokol. Az eddig megtörtént következtetések, tapasztalatok alapján szerintem a Nagyterem, a Tisztítóhely.

 

Válasz. 3) Ez az állapot, tartózkodási hely minden esetben egy első ítélet következménye, amely valahol máshol történhetett csak meg, az elkárhozottak távoltartása végett.

Az itt váró lélekszellemek, nem égnek, nem úgy szenvednek, mint ahogy tanították a hittanórákon, hanem úgy, hogy a földi életük folyamán elkövetett hibákért egy bizonyos ideig nem láthatják meg az Istent. Tehát a tisztulás, feloldozási vágy tűzében.  Ők a Mennyországba, a szentek országába jelöltek. Az elkövetett hibákért esetleg vissza kell jönni a földre, jóvátételt érdemelni? Nem tudom, lehet. Biztos az, hogy a szellemlélek itteni élet minősége tiszta, összehasonlíthatatlanul szebb, jobb a földi életnél.

Reájuk nem kell vigyázni, nem kell őr, ők nem szöknek meg. Ha őr lenne, csak azért hogy az esetleges kóbor gonoszszellemek ne juthassanak be ezekhez a tisztulásban  levő széplelkekhez.

 

 

Válasz. 4) Úgy képzelem, mindenképen ideiglenes. Akkor is, ha a lélekszellem úgy határoz, vagy úgy kell neki határozni, hogy visszatér a földre jóvátételt eszközölni akkor is, ha a tisztítóhelyen tölti le a büntetést, a bűnhődés idejét. A Lélekszellem bűnhődésének lelki tisztulásának, lelki tűznek a fájdalmában, vagyis abban, hogy a szabadulásig a büntetés terhe alatt nem láthatja meg az Istent. A Nagyterem egy nagy váróterem, ahol a várakozók a nagy utazásra várnak,(vágynak.)

 

Válasz. 5)  A megrontott, megromlott, hitetlenné vált emberiség mai értékvilágát, ennek a teljesen rossz irányba haladását véve alapul azt gondolom, ha  alapjaiban nem változik valami az emberiség erkölcsi magatartásában, kezdve, beleértve  elsősorban  EGYHÁZI - VILÁGI magas vezetőség jó részét illetőn, hogy amíg ember él a földön, azért mindig lesznek jók, kevésbé jók, de mindig több és több  gonosz lélek rontja, piszkolja az emberi lelket, az Isten templomát.

 

ÖTÖDIK ÁLLOMÁS.      VISSZAJÖVETEL  A FÖLDI ÉLETBEN

Teljes sötétség, semmit nem látok, semmit nem hallok, a velem történtekről az emlékem teljesen megszakadt. Ismeretlen maradt számomra, hogyan kerültem, (tettek ) egyik állapotból a másikba.

 

ÉRZÉKSZERVEIM FOLYAMATOS VISSZATÉRÉSE.

1) ÉRZELEM, ÉRZÉKELÉS, ÉRZÉS.  2) GONDOLAT.

Mondanám, a semmiből kiindulva, folyamatosan, lassan erősödik. Teljesen egyedül, egy nagy, mindig jobban fokozódó elhagyatottságot érzek, amely igen erős nyugtalanságba, majd rettentő dermesztő félelembe ejtett. Ma sem tudom pontosan meghúzni az érzéshez kapcsolódó gondolat határát.  Az emlékezőtehetségem teljesen kitörölve, fogalmam sincs arról, ki vagyok, hol vagyok. Képtelen vagyok kifejezni, meghatározni a félelem által létrejött állapotot, az érzésvilágomban kiváltott megpróbáltatásomat.

2a) (ÖSZTÖN) AKARAT.

Ösztön - Akaratom erejével próbálom a szemeimet kinyitásra bírni, de a testem nem engedelmeskedik az akaratomnak.  Újra és újra, teljes erővel próbálom sikertelenül. Az a gondolatom támadt, hogy megőrültem. Valójában azon a ponton voltam, mert ösztönszerűen éreztem, mintha lett volna valami az életemben, aminek a létezéséről tudtam.  Most, nem tudok semmit. Még mindig nem tudtam, hogy mi történt velem, hogy mi történik most bennem, azt sem, hogy hol vagyok. 

3) LÁTÁS.

Több sikertelen próbálkozás után vészhelyzetemben, az Érzésvilágom és Ösztön - Akaratom egységét 100%  - ig  igénybe vettem. Mindent, ami csak a rendelkezésemre állhatott. Ennek hatására sikerült kinyitásra kényszeríteni az érzékszerveim egységes erőfeszítése által,  a szemeimet. Ebben a pillanatban még nem tudtam, miért, hol vagyok, mi történt velem. Nagy kimerültséget éreztem, izgatott, mélyen levert állapotban voltam, olyan rosszullétféleség keringett testemben az Ösztön - Ész szellemében.

4) HALLÁS.

Ez az érzékszerv, amelyik legutoljára állott helyre, azonban a szem kinyitása után majdnem azonnal. Akkor valósult meg a lélek és test újraegyesítése, egysége. 

 

 

 

 

 

 

TANUSÁGTÉTEL ÉLETKÉP A TÚLVILÁGBÓL.  Küld. 

"Embereknek küldött üzenet megfontolásra."

Belépéshez: a test-lélek egységbontás pillanatában a kizárólagosan csak a testet illető tulajdonságok mind megszűnnek. Ezek nem a lélekszellem, nem a szellemvilág tulajdonságai, tehát szükségtelenek. Viszont megmaradnak a közös tulajdonságú érzékszervek. A hatásfokuk összehasonlíthatatlanul élessé válva az adott lélek felelősségében, amelyek tanúskodnak, szükségszerűen kell, hogy válaszoljanak a lélek földi életében történt magatartásáról. Az igazságszolgálásáról, vagy annak ellenzékéről, vagyis az Isteni tulajdonsággal Isten akaratát végrehajtó vagy elutasító életviteléről. Természetes következmény esetemben, mivel küldetésem a túlvilágban, kizárólagosan, a tanúvallomás tételre az alkalmassági kiképzés célját szolgálta a földi ember számára, így csak a kívánt célnak megfelelően, érzékszerv - ( vek ) csak a kívánt, adott pillanatról adhattak felvilágosítást külön, külön a közlésre szánt dolgokról.  A törtétekből kifolyólag világos, hogy a teljes belátás, a Túlvilágba, szellemvilágba, ahol a lélek szellem érzékszervei együttesen működhetnek, csak a földi életből, anyagi világból, véglegesen távozó lélekszellem számára lehetséges. Ezen esetekben is lehet, hogy bizonyos feltételekkel van határolva, de biztosan egy első ítélet eredménye, következményalapján. 

 

 

MEGHATÁROZÁSOK. Küld.

MI AZ IGAZSÁG: Isten akarata. Isteni tulajdonság, a lélek szava, nem titok, nem lehet kétértelmű, egyformán vonatkozik minden emberre. A legnagyobb ERÉNY.

MI AZ IGAZSÁGTALANSÁG: az igazság ellentéte, igaztalanság. Amely ellentétes az Isteni akarattal, tulajdonsággal, visszaélés az Istentől származó, az Isten természetéből fakadó, általa, a szeretetéből minket is meg ajándékozott tulajdonságadománnyal.

TEHÁT ÖRDÖGI tulajdonság. Magában foglalja: az elhallgatást, féligazságot, félrevezetést, hazudozást, csalást, és a többit.  Sajnos az ember földi világának a szellemi, egyházi, világi vezetői nem húzzák meg a biztos választóvonalat a két különböző fogalom között. Ellenkezőleg, szándékosan homályba taszítják a megtévesztő, pontosan nem fogalmazható, mindenirányban tágítható hamiskodó félrevezető jelszavakkal: Demokrácia, Szociáldemokrácia Egyenlőség, Szabadság, Testvériség és a többi. Amelyek értelmét mindenki a maga érdekének megfelelően magyarázza, erőszakolja az érdekkörére a hatalma erejével. Pontosan az emberiség megtévesztésére, rabigába hajtására lettek kitalálva, égészen a mai napig sikeres az alkalmazás a rabszolgatársadalom megvalósításához. 

 

Ezt a csalétket hívjuk ma diplomáciának. Leple alatt, az említett jelszavak egyikével, vagy többesével, számos esetben, Isten nevében, mert ide már minden belefér

Isten káromlása, létének letagadása, tehát az anyagelvűség nehézség nélkül nyílt színre léphet. A mindenható szimbólum végtelenül hatásos, az Isten és törvényeinek a túlvilág létezésének a letagadására, a megcsúfolására a félrevezethető emberi ész elől az elhallgatásra, elsikkasztásra. Így hatalmasodhatott el ez a féktelen ördögi erők által irányított, erkölcstelen eszmeipar az ember értelme ellen a földi paradicsomkertben. Ahol történelmet, történelmi jogokat hamísítanak, erőszakkal, közönséges bűnözök, gyilkosok. Azok terror uralma virít a megalázott, Isteni akarat, az adományban kapott Isteni tulajdonság, az igazság felett.

 

 

 

 

 

A VALÓSÁGBAN KÉT TÉTEL ÁLL.

IGAZSÁG ennek a félreérthetetlen világos, egyszerű kifejezése. Az összes többi a diplomáciától, vagy e fedőnév alatt rejtőzködő hamiskodások útvesztőiben az Isten tagadásig, szeretetének kisajátításáig, célérdek közvetítés a szolgálat helyett, a magyarázható szellemi tanítások homályban tartása. Lapulás, az igazság elhallgatása, amelyek földi anyagi, hatalmi érdekeket szolgálnak.

 

VÉGKÖVETKEZTETÉS. Küld.

Amint láthatjuk a második tétel az, amelyből az összes rossz származik, a legenyhébbtől a legsúlyosabb bűnig. Ezeknek az útvesztőiben tévelyeg, a mindennapok problémájába botladozik, a mai világ teljesen egyensúlyt, irányt, a túlvilágba vetett hitét veszített embere. Ezért vált körülményessé az elhomályosítás által az Isteni tulajdonság, igazság meglátása, betartása. A saját érdekünkben tudnunk kell. A földi életút csupán egy pillanat a földöntúli élet végtelenségében. A földi életnek, súlyos következményei vannak a másvilágon és nem olyan könnyű a mennyországba vezető út. Különösen nagy felelőssége van a lelki vezetőknek. „Nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram!  Jut be a mennyek országában, hanem aki az Atya akaratát követi.” ( Igazságát )

 

TÖRVÉNYFOLYAMAT: FÖLDIVILÁG - MÁSVILÁG

TESTSZELLEM ( ész ) LÉLEKTŐL  az  elvállása: a test gyengeségéből,  alsóbbrendűségével magyarázható.

TESTSZELLEM ( ész )  LÉLEK egységének helyreállása: a lélek felsőbbrendűségét jelenti.

 

A megtörtétek után így szól az orvos: én elhiszem, hogy szüksége van napszemüvegre,megírom  a rendelést.  Természetesnek tartom, hogy a könnycsatornából mintát nem vett, de nagy megelégedéssel fogadhatta, az eszméletem visszatértét, mert nem lett volna könnyű dolga elszámolni rólam.  Rendelvénnyel a zsebemben elhagyom a vizsgálati helyiséget.  Barátaim már nem bírták a padon kivárni az érkezésemet, így a kórházon kívül, (előtt) az utcán találkoztunk, ha jól emlékszem, jóval későbben délután. Kérdezik tőlem, mondják, hogy sokáig tartott a vizsgálat és igen sápadt vagyok. Valójában mind a két megjegyzés rám illett, sőt még egy harmadik is, mert igen zavart és kényelmetlen helyzetben voltam valamit is válaszolni a büszke de a szememet illetően végtelen kényes természetem miatt, nagy szégyent éreztem, hazudni pedig gyűlöltem, ha jól emlékszem a válaszom, igen.

 

Legjobban saját magam előtt szégyenlettem, hogy ilyen kis természetem van és bizony igen aránytalan a büszkeséggel. Osztályoztam is magamat, hogy nem sokat érek. Az eset annyira lesújtóan, zavaróan hatott rám, hogy elhatároztam, többé nem gondolok rá és kitörlöm az emlékemből azt, ami történt velem.  Különben is az volt akkor a legkényelmesebb, magyarázat a számomra, hogy ez az eszméletlenséggel vele járhat és álmodhat is az ember ez alatt az idő alatt. Visszaérkezve a kaszárnyába az élet tovább folytatódott, mint azelőtt.  Elkerülöm a kalandomra való gondolást.  Elégtelen volt az olvasottságom a filozófiai képzettségem a megértéshez. Mindezek ellenére, a kaszárnyában a katonaélet durva nyelvezete, a hiábavaló állandó jellegű káromkodás a semmiért a mindenért csak szórakozásból, mert azt gondolta magáról az illető, hogy akkor nagyobb, jópofa, borzasztóan zavart. Bizonyos levertség uralkodott rajtam egy jó ideig, de erőltettem a beilleszkedést és úgy próbáltam folytatni a katonaéletet, mintha semmi sem történt volna. A valóságban pedig egy eszköz voltam az Isten kezében, amit 40 évvel később fedeztem fel egy véletlen folytán. Lali barátommal együtt megtartottuk a magunkhoz illő nyelvezetet.  A Tiszthelyettes képző iskolán kiváló eredménnyel végeztem, ha jól emlékszem, (6-10) személy kapta meg a kiváló kitüntetést

Két év, kötelező katonai szolgálat után visszatértem a civil életbe.

 

 

ÉLETTÖRTÉNELEM FOLYTATÁS. Küld.

A sors keze másként határozott. 1956 az áldott igazságot óhajtó szabadságszél, fuj, él, végig az országon. A MAGYARNEMZET egységesen, erélyesen követeli az Oroszhadsereg távozását.

Megalapítottuk azonnal a helyi ideiglenes Nemzeti Forradalmi Tanácsot, közgyűlést összehívva, a megjelentek által, kb. 500 ember a művelődési ház telve, még az utcán is állottak minden társadalmi rétegből jelöltek, a közgyűlés által megválasztva, elfogadva, született meg szabályos keretek között a forradalmi jogokkal felruházott helyi, Nemzeti Forradalmi Tanács.

A megválasztott N.F.T. legfiatalabb tagja voltam. A közgyűlés után a megválasztott tagok a Tanácsházában megtartottuk az első gyűlésünket, a kisbíró átadta a kulcsokat, mert a tanácselnök nem adott magáról életjelt, pedig senki nem bántotta volna, mert céljaink között, nem a bosszúállás, ellenkezőleg a nemzet egysége irányította ténykedésünket. Tekintve, hogy a kommunista diktatúra olyan szervezett kapcsolatrendszert használt, a tanácsok, járási, megyei utasítás közlés, Á.V.H.  átvétel céljából, hogy néhány perc leforgása alatt, minden utasítás  célhoz ért. Ebben az általuk elhagyott rendszerbe lépve jelentettük a szabályos megalakulásunkat, csatlakozásunkat, támogatásunkat ajánlva az Országos Nemzeti Forradalmi Bizottsághoz, ha jól emlékszem a Kossút rádió közvetítette. A forradalmi jogalapon önállóan irányítottunk. Az idő előrehaladásával rossz hírek jönnek.  Az oroszok bepiszkolják az Isteni, nemzeti igazság, jog Szentzászlóját. Nyugtalan vagyok a szerelmem miatt is, semmi hír. Eszembe ötlött, ha nem jön, elesett, talán felmegyek Pestre. Végre megérkezett. 

 

Felmegyünk együtt Szombathelyre, mert az első unokatestvéremet, Dr. Sági Eleket, aki a Szombathelyi Forradalmi Tanács tagja volt letartóztatták és egy ismerős ügyvéd révén, szerettünk volna segíteni. Sajnos nem tudtunk. Szombathely utcáin rengeteg orosz tank és katona tartózkodik. Veszélyes volt az utca. Visszajöttünk Sz. helyről a szőlőfalumba úgy hogy nem tudtunk hazamenni hozzájuk, találkozni a drágám szüleivel sem, akik Szombathelyi lakosok voltak. Szülőfalumba érve azt a hírt kaptuk, hogy a helyi N.F.T.  egyes tagjai  távoztak az országból és az itt maradottakat bármelyik órában letartóztathatják.  Aznap este megtartottuk az eljegyzést úgy, hogy Édesanyám lehúzta az ujjáról a jegygyűrűjét, azt már nem is tudom, hogy Ő vagy én a jegyesem ujjára húzta, húztam. Másnap korán reggel, Isten áldását, kérve egymásra, távozunk.  Édesanyám zokogott miden oka megvolt rá,  hiszen bátyám aki az N.F.T. megválasztott elnöke volt, Ő is jött, családjával.  Hitvese és két kis gyermekük, 3 éves és 8 hónapos. Édesanyám sírógörcsben, csak ezt mondogatta: gyermekeim mi többé nem látjuk egymást s ez a halálsikoly szólt a 4 gyermekének és a 2 kis unokának. Édesapám így: gyermekeim, a viszontlátásra.  A szavak valóra váltak. Milyen nemzeti tragédia példa.  Egy családból 6 személy külföldre távozik, 3 személy marad. A 69 és 60 éves munkában és gondoktól meggyötört beteges mondanám majdnem munkaképtelen, (keresetképtelen ) szülőim  ellátási gondja, a 32 éves és nem a legjobb egészségnek örvendő nőtestvéremre maradt. Szombathelyen lakik, házvezetője Dr. Sági Elek kanonok és agrármérnöknek, aki az Egyházmegye Jószágkormányzója, valamint, egy bizonyos időben ellátta Kalocsai Érsekség jószágkormányzását is. Valamint a hajdani, Mindszenti József Zalaegerszegi Plébános káplánja is volt. (Bíboros Hercegprímás)

 

1956 November13 vagy 14 napján léptűk át az Osztrák határt, Felsőpula, Kismarton, majd Khönigstetten a Nyugatnémet Vöröskereszt által fizetett normálisan berendezett, irányított ideiglenes, de kellemes szálláshely.

1956 november 26 napján a Khönigstetteni templomban kötöttünk házasságot, három gyermekünk született a későbbi évek folyamán.  Élettársam nem tudta elviselni a láger életet így privát lakásra mentünk. A 3 éves Ausztriai tartózkodás ideje alatt, a túlnyomó részben Bécsben dolgoztam. Édesanyám kérésére, akarata szerint, Kanadában kértünk letelepedési engedélyt. 1959 Agusztus 11 én hajóra ültünk és 21 én megérkeztünk Kanadába, Quebec városában. A kormánynál kaptam munkát a Halászat - Vadászat ügyi Minisztériumnál, mint napszámos. (raktáros) Munkába állásom 1959 szeptember 1. Édesanyám távozása e földi világból, 20 nappal később bekövetkezett. 

 

Amilyen kényelmes volt a munkakör, olyan kevés volta fizetésem is, azonban ez jó alkalmat adott a Francia nyelvtanuláshoz. A Szakosztály Igazgató egy biológus akinek elég sok ember, biológus dolgozott akkor az irányítása alatt különböző tervekben. Jól irányított, de főleg a kutatást szerette, legjobban a lazac fajták, a pisztráng fajták érdekelték. Amikor már jobban megértetük egymást, (2 év múltán) mondta, hogy jónak látná, ha segítenék bizonyos laboratóriumi munkák elvégzésnél, és ez előnyömre válhat. Természetes nagy öröm volt a számomra. Néha kiküldött egy, egy biológussal, minta halászatra.  Látta, hogy van bizonyos adottságom a laboratóriumi munkák pontos elvégzéséhez, többek között a biometriai mérésekhez szükséges anatomiai csontszerű részek elkészítése. A szakirodalmat is olvasgattam. Azt is hamar észre vette, hogy amit részére elkészítek azt megértem, tudom olvasni és megmagyarázni. Ezzel egy új munkakör kezdődött a számomra. Kaptam egy helységet, az irodája és a Titkárnő irodája között dolgoztam, egy bizonyos idő után  már csak ellenőrzésre nézett bele a mikroszkópban, mert elvégeztem a biometriai méréseket, számításokat is  pontossággal.

 

Végeredményben egy főteknikus munkakört látok el, hozzáillő, diploma és fizetés nélkül. Ezen oknál fogva beiratkoztam tanulni esti tagozaton, hogy jogot szerezzek, a munkaköröm ellátásához.  1963, 1964, 1967, 1970, 1974 években sok változás történt az életemben. Az adott években a Minisztériumnál is sok változás történt a szaporodó, mindig jobban szakosított osztálytárcák miatt. Így a megnevezett dátumokban, vagy a hovatartozásom különböző tárcához, természetes új felettessel, vagy az előre jutásnál rangcímek végett, ami anyagi előnyt is biztosított, de a valóságban, ugyanazon természetű munkát végeztem csak más célkitűzéssel.  Pl. Halgazdálkodás, Biologiai kutatás, legvégül pedig, Természetvédelmi laboratóriumban, Minden tárcánál, sok munka várt rám, több mint amennyit képes voltam elvégezni. Két okból Kifolyólag: 1) A szakmailag helyes pontos halgazdálkodás, optimális termelés alapja bizonyos ökológiai kötelező ismeretek mellett, a biometriai mérések  elvégzése az adott halnépességen, pl. pikkely. Koportyucsont, uszonytüske, stb. a halfajtától függően. Így lehet számítási alapon megállapítani az évi fejlődés hosszúságát, súlyát ezután pedig, szabályozni a halászati mennyiséget. A másik nagy nehézség  az irdatlan nagy terület  a nagy éghajlati különbözet az Északi sarktól, le pl. Ottawa - ig amely igen megnehezíti a helyzetet, mert a  morphologiai évkép  száma nem egyezik szükségképen a valós életévvel, az északi területeken így az adott esetekben a méréseket is igazítani kell, külön magyarázatot, helyreigazítást követel. Ezen adottság van, akinek van és olyan is van, akinek, nincs.

2) Sokszor, egész munkaidő alatt mikroszkópban nézni, határidős munkát végezni kimerítő. Sok tudományos morphologiai mérésanyag állott a rendelkezésemre, amelyekből publikáltam: egyedül, több esetben első szerző, vagy második szerző, több esetben, egy voltam a több szerző közül. Az egyik tudományos  munkám idézte elő a 3 -  ik  áthelyezésemet, ugyanis egy kulcsot készítettem, amely segítségével, megkülönböztethetők a lazac halfajták és azt is hogy tenyésztett vagy természetes környezeti halakról van szó.  Gyakorivá vált az orvhalászat nagy mennyiségű hal elrabolása az északi területekről tette szükségessé ezen irányú munkámat. Az ügyészség, bírák a kulcsom használatát elfogadták körülményes, döntőbizonyítékként. Tehát szakértőként képviseltem a kormányt ezekben a perekben a bíróságokon. Ez a munkakör, nagy feszültséget tett rám, mivel előfordult az is, hogy az elvégzett munkám és bírósági per között eltelt idő lehetett közel egy év is. A védő ügyvédek többször alattomos kérdései is fárasztóak voltak. Tévedni az esetemben, a szakértői munkaköröm megszűnését eredményezte volna.

 

Az említett laboratórium vegyészeti és biológiai munkák végzésére volt alkalmas. A felelős vezető egy vegyész, biokémikus, aki húsvizsgálatot végzett a vadőrök által elkobzott anyagokon, megállapítva az állatfajtához való tartozásukat. Állatszőrök vizsgálásával is foglalkoztunk, mind a ketten, ha szükség volt rá.

1964 április, megszületett a várva várt kisleány, akinek a késedelme miatt édesanyja már szinte boldogtalan volt. Így teljes lett a család, mert több nem születhetett.

1970 júliusában családom magyarországi látogatásra indul, sok öröm szeretet, meglepetés várt reánk és bánatban is volt részünk az eltávozott családtagjaink miatt és a nemzet rabsága is aggasztott. Több éven át, foglalkoztatott egy gondolat. Valami nagyot szerettem volna alkotni, adni a fajtámnak hazámnak féltve őriztem magamban a titkomat, de akkor korainak találtam a megvalósítást az otthoni helyzet miatt. Viszont azt gondoltam komolyan, hogy ez a földi életem legnagyobb értelme ez a küldetésem. Később elhatároztam a kísérlet végrehajtását és megértettem a tévedésemet.

 

Mondanom sem kell a nagy csalódást, a levertségemet. Néhány nap múltán azonban megvigasztalódtam és kérdezem magamtól, akkor most mi a küldetésem? Rövid idő után rájöttem, hogy a katonakoromban történt eset. Most már megfelelő testi, lelki felkészültséggel, esténkénti szorgalmas ténykedéssel, állok neki a nagy munkámhoz az igazi földi küldetésem teljesítéséhez a velem történtekkel kapcsolatban, a negyven év távlatából való összeírásához. Magamnak is csodálatos, hogy mindent pontosan tudok, visszaidézem a látottakat, hallottakat, érzékelteket, a gondolatot, a megtörténteket. Tudom, hogy most jött el az idő elmondani 54 év távlatából, hogy küldetés volt, vallomástételre. Ez a Teremtő - Világ - Atya akarata.

 

Répcevölgyi Babi

2008 március.

 

 

MAGYAR IMA A VILÁGATYÁHOZ

 

Az irat tárgya felvilágosítás, figyelmeztetés, üzenet.

A TEREMTŐ VILÁGATYA A MAGYAROK ISTENE ÉS BOLDOGASSZONYUNK

Számunkra küldött fontos közleményei.

 

BEVEZETÉS. M.I.V.

A nemzetnek joga van tudni, tudni kell, tudomásul kell venni az égi üzenetet.

Választása van. Választani kell.  Életet vagy Halált. A nemzet kiirtása folyamatban van.

Megvalósul, ha nem választja eréllyel az életet.

 

ELŐSZÓ. M. I. V.

Elengedhetetlen  kötelességemnek tartom ezen irat közzétételének indítóit előzményeit, pontosan megvilágítani, amiért a történtek láncszerűen kapcsolódnak egymásban időben és térben. A Magyarnemzet ősiségéhez fűződő történelme, nyelve, lelki beállítottsága, Isten létezésének a tudata és szeretete szabadságigénye, hazaszeretete együttesen a nemzet egyénisége. A felsorolt tényezőkre, mint egyéniségére, gyilkos fegyverként hat a rárakott kényszerzubbony. A hazudozások, történelmi hamisítások, cselvetés az erőszak alkalmazásának lelki és testi szövevénye a nemzet életére tört. Elködösítve ősi lelkületét, megfertőzte nemzeti öntudatát, az idegen politikai érdekeket szolgáló, gúnyszóként használt értelmeztetett, kitalált pogányozás, a bűntudat öltözetének reánk húzása, amelyet a mai napig nagy figyelemmel használnak ellenünk. 

A gonosz fondorlatok következményeinek terhe megroppantotta a nemzet biológiai erejét.

 

Már fiatalkoromban a fentebb megnevezett tényezők egyik része tudatosan, a másik a nagyobbik rész inkább ösztönszerűen gyanakvásként formálódott a lelkületemben.

Látva és élve családunk mindennapos nyomorát, kora reggeltől késő estig a nehéz testi munkát és cserébe kapva a megvetést. Iskolában a történelem órákon több alkalommal kínlódtam, a megalázást éreztem tehetetlenül, de tudva lelkületem sugallata szerint, hogy nem ilyen a családom és nem olyan a magyar, ahogy azt állítják. Néha fizikai fájdalmat is éreztem, máskor borsozott a hátam, néha még ma is. Énem és fajtám egysége honolt a lelkemben, amely különleges érzékenységet váltott ki belőlem minden iránt, ami magyar, a magyarságot illeti vagy érinti. Valószínűnek látszik, hogy az előzmények folytán elkeseredettségemben, tehetetlenségemben elkívánkoztam e földi életből. Ma azonban tudom, hogy az előző kívánság helytelen volt mert a   Teremtő - Atya  a világ alkotója  másképpen határozott.

 

1954 évében a lelkem egy titokzatos eseménynek volt az elragadott tárgya. Csak sejtettem valamit egy nagy bizonytalanságban de senkinek nem beszéltem róla mert féltem, hogy elmezavarral bélyegeznek meg és nem is volt tanácsos a korbeli  időben másvilágról  Istenről beszélni a családon kívül. Egy túlvilági utazásra voltam kiválasztva, amely véletlennek tűnt, de egy fent tervezett irányítás valósága volt. Akkor nem értettem meg pontosan csak sejtettem. Tekintve, hogy megfelelő felkészültséggel nem rendelkeztem és a misztikában sem voltam járatos. Ma  azonban tudom, hogy megfigyelő, tanuló, tanúvallomást tevő képességet  szerző szerepem volt és a lélek testében való visszatérésénél  nagy volt a feladatom, felelősségem.  Az akaratom, a fizikai erőm teljessége és egysége kellett ahhoz, hogy a lélek és test egysége helyre álljon. A történtek után nagy gyengeség vett erőt rajtam, fehér lettem, mint a fal. Másnap reggel 20 órával később éreztem, hogy körülbelül jól vagyok.

 

Egy kórházi rendelőben történt orvosi beavatkozás alkalmával.  Amint az orvos műszerével a szemem közelében ért elájultam.  Amikor magamhoz tértem vagy térítettek így szól hozzám, folytassuk a műveletet? Folytassuk, válaszolom. A megismételt cselekedet következtében másodszor veszítem el az eszméletemet. Ezen esetben az eszméletlenség sokkal hosszabb ideig tartott, mint az első alkalommal. Szerintem minden lehetségest megtettek, hogy visszahozzanak. Ma világos előttem, hogy az orvoson semmi nem múlott. Magamon múlott minden. A szellemi - fizikai egységek összpontosítása, harmonizálása által, miután égi vezetőm gondoskodása a lélek testébe való visszatérésének a pillanatában magamra hagyott. Következtetésem, hogy a reám bízott és általam elfogadott megbízatásom, küldetésem teljesítéséből kifolyólag élni akartam még itt a földön. Bővebben erről most nem beszélek, mert mondanivalómnak más a tárgya.

 

1956 évében szabadságharcunkat elsöprő vihar külföldre sodort. A hontalanság, csalódás a vállalt családalapítás felelőssége, a nyelvismeret, kenyérkereset nehézsége küzdő életmódot követelt. 42 évvel később egy véletlen folytán felfedezem, hogy a fiatalkori misztikus élményemnek folytatása van de más formában, más körülmények között. A szemeim becsukva és mégis látok valamit, de nem tudom hogy mit. Ezt a valamit csak akkor látom, ha azt erősen akarom, de néha magától is jön a látás. Ezek után már a kíváncsiság és izgalom vegyülete is késztet az állapotom rendszeres vizsgálására. Eredményként megfigyelhető fejlődést tapasztalok látásomban. Három év telt el.  Azóta amit látok, egy nagy domborúnak látszó T.V. képernyőhöz hasonlítanám, amelynek egy bizonyos pontján mintha  piros - vörös színű felkelő vagy lenyugvó  nap ábrázolását látnám.,

 

BEVEZETŐ ELSŐ LÁTOMÁS

1999 nyarán júliusának egyik reggelén a fürdőkádban állva zuhanyozok. Szemeim becsukva, az akaratom beavatkozása nélkül hírtelenül, mint a villámcsapás, egy nagy erőnek a behatolását, félelmet keltő suhanását hallottam.  Azon pillanatban, az említett domborulat képernyőjén helyesen annak belső felületén, homorulatán, egy szép nyugalmas de nagy tó a látkép. A megnevezett felület, homorulat mennyezetnek nevezhető. Mégis most minden átmenet, feltűnés nélkül, a vízszint vonalából, a vízpartról tárul elém a látvány. Egyedüli nagy fa a parton magányosan áll a tóvidéken, dús nagy levélzetű erősen sötétzöld, majdnem feketésnek tűnik a levelek színezete.  A nagytó vize sötét színű mégis átlátszóan tiszta. A felszínét tejesen átlátható hólyagocskák azaz buborékok sokasága borította kristályként díszítették csillogva. A csodás látomás körülbelül 10 másodpercig tartott.

 

Ettől az időponttól kezdődően a kupolamennyezet és az építmény belső oldalfalai is néha fekete - fehérben vagy színesben mutatja számomra az égvilágának remekműveit, amelyek időnkét lassabban vagy gyorsabban, de állandó változási mozgásban vannak. Előidézve a látott képegységek eltűnését, újak megjelenését. A változás simán, kellemesen, természetesnek tűnően történik de mégis megérthetetlen. Talán a filmvetítéshez hasonlíthatnám.  Az átalakulás irama talán a megértés, helyesen a megértetés lehetőségétől, vagy annak fontosságától függően történhet. A látomások számos esetben jelképes üzenetek hordozói.  Tárgykörük változó.  Jelentésük lehet lélektani, nemzetközi, nemzeti, közérdekű vagy egyéni jellegű.  A szimbolizált képüzenetek helyes megfejtése nagy elővigyázatosságot követel. Említeni akarom, kell azt is, hogy az üzeneti időpontban, több esetben lehetetlen a megértés, csak később válik érthetővé. Kivételes esetekben megismétlik az üzenetet, ha annak a mondanivalója nagy fontosságú és azt teljesen pontosan kell érteni.  Így bontakozott ki előttem világosan, hogy a lelkemben az általam látott templom a Teremtő - Isten az Atya tulajdona, egyben lelkem és testem temploma, lelkem lakóhelye szentélye.  Bizonyos esetekben a templommennyezet a kupolaközép nyílással van ellátva. Alakzata lehet változékony: köralakzat, tojásforma, háromszögletű, négy vagy többszögletű, amely kitekintést enged az égre. Értsd világűrre. Megjegyezni kívánom, a történteket elmondani felvállalt kötelességem.

Ezen irat a MAGYAR NEMZET FIAIHOZ INTÉZETT ISTENI ÜZENETET KÖZVETÍT.

Szorgalmazva a hittanismeret kiegészítését a hitmegvallás erényét, nemzeti öntudatot, ősi múltunk megismerését, amelyek egysége, megvallása, betartása, keserves helyzetünkben nemzetvédelem. A MEGMARADÁS ZÁLOGA.  Elhanyagolása pedig a megsemmisülés, az öngyilkosság  tragédiája amely a Teremtő büntetése itt a földön és következménye folytatódik a másvilágon.   Kérésem, hogy az irat jusson el minden magyarhoz.

Testvéri szeretettel, nagyrabecsüléssel kívánok jó olvasást és megfontolást hontársaimtól.

 

 

LÁTOMÁSOK, JELENÉSEK.  M.I.V.

A VILÁGATYA felirat kifejezés általam látott, észlelt eredete.

 

LÁTOMÁS. 2002 - 10 - 09. A lelkem templomában a kupolaközép megnyitva és kibontakozik valami olyan forma, mint egy földgömb, égitest. Felülete  úgy néz ki mint a mi földi világunkban egy felmérés alapján  készített politikai térkép számozva,  némelyek írással ellátva, amelyek jelezhetik  a  tájegységeket, vagy  országhatárokat. Ezeket a megkülönböztetett kimért részeket az égitesten az átmérő teljes szélességében átszeli e felirat: VILÁGATYA a mai magyar írással írva.

 

JELENÉS. 2000 - 03 - 15. 12 órakor.

Első jelenet.  Csillagos ég a lélekbeli látkép. A csillagok szinte minden elképzelhető színben és árnyalataiban láthatók: arany, sárga, zöld, piros, kék. Az égboltozat színe, sötét - fekete, mint éjjel.  A csillagok sokasága azt a benyomást kelti, mintha a tejút alul nézném az eget.

 

Második jelenet. A csillagok eltűnése után a lelkem templomában a lakhelyem mennyezetét és az építmény falait is szépen kidíszítve látom, egy bizonyos mélységig.

 

Harmadik jelenet. Megnyílik a boltíves templommennyezet a középen mandalával.  ( Fehér karika egy bizonyos szélességgel ) Karikaközép  kék éggel. A kék - ég – közepén aranysárga színű pont.  Ezután helyszínváltozás történt, mert nem a lelkem lakóhelyének a lenti részéből látom az eseményt, hanem a templommennyezet, a búra felett.  Tehát a templomon kívül, pontosabban a csillagok közötti részből, ahol félhomály van.  Olyanszerű, mint a hajnalhasadás, pirkadat előtt. Mindig kevesebb csillagot, már csak néhányat látok, de figyelmem főleg a csillagok között elterülő távolságokat, a végtelennek tűnő űrben a világegyetemet érzékeli, csodálja.  Eget látok ameddig csak a szemeim ellátnak. Furcsa érzés honol bennem, tudatomban él hollétem és boldog vagyok.

(a helyszínváltozás folyamata számomra ismeretlen maradt)

 

Negyedik jelenet.  A csillagok eltűnésének a pillanatában a hajnalhasadás előtti adottságokra emlékeztető félhomályt, hírtelen egy csodálatos verőfény váltja fel az általam látott világűr térségében. Olyan volt a fény, mint egy kristálytiszta szép és meleg nyári napon. Kivétel, hogy a fényre és a nyári melegre emlékeztető előidézőt, a napot nem láttam. A fény, ez a fény a szemet nem bántotta. Ismét az aranyszínű pici pontot látom, amely egy nagy erőhatás folyamatában, növekedő gyorsasággal és párhuzamosan fokozódó  rettenést keltő  suhanása erősödik ahogy közeledik felém, nagyobbodik és formát ölt.    Ugyanabban a pillanatban a rettenetes erőt képviselő, félelemkeltő suhanás, amely a zenit pontján volt teljesen megszűnt, így a félelmem is.

 

EGY KIRÁLYI HINTÓ JÁRJA KÖRBEN AZ ÉGBOLTOZATOT.

Egészen közel van már hozzám a szép fedetlen királyihintó. Két ló a fogat és a hintóban ülnek: egy közepes termetű, idősebb korú férfi hajadonfővel. Életkora 60 - 65 évesnek látszik, földi szemmel nézve.  Testalkata jól megtermett, széles vállú egészségesen zömök. Művelt arcú, sárga bőrű, kissé gondterhelt, de nem megtört az arc.  Olyan, mint egy meleg -égövi nyaralásból érkezőé.  Arckifejezése: szigorú de tekintete mégis jóságos volt.  Öltözete: királyi, szép piros-bársony a kabátja, gombolatlan.   A kabátgallér színe enyhén különbözött, de mégis szembeötlő volt ízléses szabással és eléggé nagy mellkivágással. Fehér sálat tavasziasan hordva kabáton belül a mellkivágásban.

A hintó jobboldalán, a hozzám közelebb eső részen a Király foglalt helyet. A hintó baloldalát csak korlátolva láthattam, mivel a látási szöget a király teste részben eltakarta.

A baloldalon a királyhoz hasonló életkorú Hölgyszemély foglalt helyet: hajadonfővel, tavaszias öltözetben, halványzöld sállal, nőies hozzáértéssel viselve.

Arcbőrének színe halovány. Kellemes kinézetűnek tűnő a személyisége. Királynői minőség, előkelőség jellemezte az általam látott külsőségeiben. Azonnali meggyőződésem, hogy ÉGI SZENTKIRÁLY és SZENTKIRÁLYNŐ a megjelentek.

A Hölgy a Szent - Királynő egyéniségét nem volt alkalmam kielemezni különösebben. Sem arcát, sem ruházatát.

A hintóban két férőhely volt. Az általam látott külsőrésze úgy nézett ki, mint a faragással díszített csiszolt, fényezett tölgyfa, a sárgásan fénylő színe miatt. A faragás mintaformáira nem emlékszem. Nem volt: kocsis, bak, gyeplő, csak királyi része volt a hintónak. A lovak egyedül ismerték az utat. A fajtájukat testük színét, színárnyalatát illetően nem maradt emlékem, viszont bizonyos, hogy nem voltak sem fehérek, sem feketék de világos színűek voltak.

Figyelmem a történtek után teljesen a Szent - Királyra összpontosult: hatalmat, méltóságot, előkelőséget, jóságot, szigort egyszerre és mindezek ellenére, egyszerűséget sugárzott az egyénisége.  Szerettem volna, ha reám néz, mert elég közel volt hozzám amikor a hintó elhaladt mellettem. Ő csak előre nézett, nem nézett reám sem felém.  Az adott helyzet eredményeként a Szent - Király egyéniségét az arckifejezéséből, öltözködéséből, külleméből kiindulva, mélyen az emlékezetembe véstem.  Pontosan a lelki - szemeim elé tudom képzelni, bárhól megismerném, ha látnám.

 

Ötödik jelenet.  A Szent - Király, Szent - Királynő az ÉGI - SZENT - FENSÉGEK a királyi hintóban az óramutatóval ellentétes irányban járták körben az eget. Közvetlenül mellettem haladtak el. Ahogy távolodtak tőlem, úgy arányosan kisebb és kisebb lett a látkép, majd formát veszítve, aranyszínű  pontként  ugyanott tűntek el a szemeim láthatárán ahol a történés kezdetén  megjelentek.

 

Hatodik jelenet. Újra az Isten templomát a lelkem lakhelyét látom, így fejeződött be e csodás látomásom.

 

JELENÉS. 2003 - 02 - 25 - én, 22 órakor.

A lelkem templomának a szentélyében a mennyezet homorulatán egy csodálatos díszítésű helyiségből részletet látok. Ilyent csak királyitrón körül  lehet elképzelni valószínűség  szerint még az égben is. Itt a földön olyan környezetszépség lehetetlen.  A mutatott részlet közepén egy fényes  pont jelenik meg amely folyamatosan nagyobbodik, nagyobbodik,   majd formát ölt. A nagyobbodás közepette felismerhetővé válik egy Hölgyszemély, aki emberi nagyságban és a test teljességében mutatkozott. Földi szemmel nézve életkora, 50 - 60 évnek látszó. Arcbőrszíne fehér.  A fehér fajtához tartozó. Egyénisége magabiztos, szigorú, de mégis jóságos, szeretni tudó, fenségesen értelmes, finoman, szépen formált az arcmetszete. Ruházata szabása kiválóan előkelő, színe, a fehérhez közelálló csodálatosan szép gyöngyszín. Tündéri - Szűzmenyasszonyé. Egybevetve mindent, itt a földön utánozhatatlan királynői előkelőség, megjelenés. Azonnali meggyőződésem, hogy a 2000 - Március 15 - én történt jelenés Szent – Királynője valamint a 2003 - 02 - 25 - én megjelent Szent – Királynő, ugyan az a személy.  Égi Szent - fenség.  Ősi - hitünk - vallásunk Nagyasszonya.  A mai napig a néphagyományunkban, BOLDOGASSZONY. A megjelenés mondanivalója, három különböző arckifejezésben mutatkozik meg, amelyek üzenetek hordozói. Körülbelül egy perc időhosszat tartottak.

 

Arckifejezés, első jelenet.

Szigorú, talán felelősségre vonó. Feltételezhető ok. Személyiségének a homályba takarása, elfeledtetése, hamis behelyettesítéssel, Szűz - Mária személyével. Súlyos következményeket jelezhet azoknak a személyeknek egyházi embereknek vezetőknek, akik tudatosan még ma is, az Isten nevében jelige alatt,  a valóságban pedig  ördögi lelkülettel, fondorlattal tették, teszik  a Magyarnemzet  megsemmisítésének  céljával. Feltételezető, hogy az egyszerű félrevezetett, megfélemlített, tudatlanná tett magyart, nem érinti a szigor addig, amíg nem tudja. A tudás ismerete, elsajátítása viszont kötelezi mindarra, ami tőle telhető. 

 

Arckifejezés, második jelent.

Bánatos, de megbocsátó tekintet. Talán magyarázat lehet az, hogy tévedéseinkért, amelyeket elkövettünk félrevezetettségünkben, kiszolgáltatott állapotunkban, amelyben éltünk, élünk a mai napig, csak részben vagyunk felelősek mi, az egyszerű magyarok. Égi Nagyasszonyunk a BOLDOGASSZONY szeret és segíthet minket nehéz helyzetükben, ha megszabadítjuk magunkat hibáinktól, az öntudatunk erejével a félrevezetéstől.

 

Arckifejezés, harmadik jelenet.

Szeretetet sugárzó mosoly. Jelezheti, hogy nemzetünk butítása, pusztítása, kálvária utunk a vége felé halad, ha akarunk látni, megtérni, élni. Mi, magyarok a Fény, a Napfiai vagyunk, származásunk szerint választott nép, ha úgy fogunk élni.

 

Harmadik jelenet. Arckifejezés, személyiségelemzés.

Amikor a Szent - Királynőnek  mosoly fakadt az arcán, felém irányította mosolyát az olyan fokra fejlődött, hogy a szép tökéletesen formált felső és alsó fogsorát is lehetett látni, amelyek a mosoly közepette az értelmi és testi szépségét egyaránt kellemessé, fenségessé tette. Különleges és leírhatatlanul nagy előkelőséget sugárzott a személyisége.

 

LÁTOMÁSOK, JELENÉSEK, JELKÉPES ÜZENETEINEK FELTÁRÁSA VAGY JELENTÉSÜK ÁLMOKBAN TÖRTÉNŐ VISSZAIGAZOLÁSA.

Látomás. 2002 - 10 - 09. 0 - 45perc.

VILÁGATYA szó jelentése: a látható a láthatatlan világmindenség valamint ezek alkotóelemeinek TEREMTŐJE, URA, ISTENE.

A feltérképezett égitest jelentése:  Világűr - Világmindenség. A valószínűség szerint még más jelentései is lehetnek.

 

Jelenés. 2000 - 03 - 15. 12 óra.

Bemutatkozása, létbizonyítása Szent – Királyunknak, az Égi - Magyarország Szent Királyának, a Nap - Úrnak, Had - Úrnak, a Magyarok - Istenének. Az égi valóságban létező FENSÉGNEK, akit egy alapnélküli mesevilágba helyeztek a félrevezető bűnös hatalmasok.

 

 

ÁLMOKBAN TÖRTÉNŐ ÜZENETEK JELENTÉS MAGYARÁZATA, VISSZAIGAZOLÁSOK.

Álom. 2003 - 07 - 20. 5,00 - 7,00 óra között.

Álomleirat és jelentésmagyarázat.

Valahol hivatalban vagyok. A titkárnő irodájában, letesz elém az íróasztalára egy gépelt írást ellenőrzésre. Az iratot előzőleg magam készítettem, tehát tudni akarta azt, hogy a gépelés folyamatában az irat értelme érintetlen maradt. Igen fontos volt a könyvem tartalma, három személy működött közre az elkészítésénél. Az első személy a filozófiai értemet dolgozta, ellenőrizte. A második személy szintén értelmi és formai részt javította. A harmadik személy a titkárnő a helyesírás ellenőr és a gépelési formaadás kivitelezője. A könyv fedőlapján lapdíszítő írás volt. Lapközépen a leendő könyv címe piros alapon. Az iratomat akkor nem olvashattam el csak a fedőlap belső oldalát, néztem, mert olvashatatlanná vált a furcsa halovány-piros, koszosnak tűnő, alapszín miatt.  Kellemetlen, zavaró volt a szemnek. A Címirat is elmosódottá, olvashatatlanná vált. Az irat teljes mondanivalóját viszont jól tudtam fejből. Benne foglaltatott egy nagyon fontos, részletes helyszínrajz, teljes pontossággal, világos utalással.

 

Leendő könyviratom tárgya:

Merényletet hajtottak végre ellenem. Súlyosan megsebesítettek, de nem úgy sikerült, ahogy azt elképzelték, mert végül mégis életben maradtam.

Jelentés magyarázat:

Személyem jelképezi a Magyar - nemzetet.

Az irattartalom leleplezi a merénylőket. LELKI-TESTI gyarmatosítókat.

Címirat jelentése. Kérelem. MAGYAR IMA A VILÁGATYÁHOZ.

 

 

Álom. 2003 - 07 -11. Reggel felé.

Álomleirat.

Egy nagy és körformához hasonló tanteremben, osztályban vagyok diák. Különös módon a tanulók a tanterem szélén egymás mellett körös-körben voltak elhelyezve. Mindenki fekvő helyzetben volt, arccal az ég felé, fejjel a falirányában. A folyosóról a tanterembe nyíló ajtón bejött az osztályba egy nőszemély, akinek csak a haloványan rajzolódott körvonalait láttam. Ruházata szerény, inkább fiatalos a diákokéhoz hasonló de tudtam, hogy Ő a tanár, mert könyveket vagy iratokat tartott a jobb kezében a testéhez szorítva. Néhány méter távolságot tett meg a tanteremben az akkor még állva egymással, vagy csoportokban társalgó diákok között, majd közöttük elvegyülve eltűnt a szemeim elől. Ezt követően a padlón feküdt Ő is mint mi a diákok. Ezután csak tudhattam, de nem láthattam, hogy a jobb oldalon mellettem van a padlón. Őt nem ismerem, nem ismerhettem fel, de Ő jól ismert engem.

 

Tárgy. A tanárnő vallatja az osztályt. Kérdezi ki az  aki lopott?

Nagy nehezen egy leánytanuló feltartja a bal vagy jobb kezén lévő mutatóujját, amely igen szépen formált ápolt, hosszú mutatóujj festetlen szép körömmel. Ahogy azt feltartotta, a köröm előtt levő első ízét szép íveléssel hajtotta hátrafelé, amely a leánytanuló igen nagy zavarát, szégyenét jelezte az adott esetben.  Tekintve, hogy a leány, fekvő helyzetben volt, a mutatóujja az ég felé mutatott, ennek jelentése, hogy ÉGBŐL LOPOTT.   A TANÁRNŐ azonnali hatállyal KIZÁRTA AZ OSZTÁLYBÓL. Ezt követően, az OSZTÁLY IS SZAVAZOTT, nagy volt a zűrzavar, huzakodás vonakodás. Azt hiszem, az OSZTÁLY IS KIZÁRTA a lopó diákleányt.

Ezután késedelem nélkül kezdődött a vizsga és az eredményismertetés. Aki sikeres volt, őt a tanárnő a teljes nevén szólította. Amikor sorra kerültem engem csak a keresztnevemen szólítva mondja, természetes, hogy  sikerült. Ahogy feküdtünk egymás mellett tudtam, hogy reám nézett, de én őt nem láthattam.  Tekintve, hogy a vizsgám sikere lett utolsóként kimondva és a tanárnő mellettem volt a jobboldalon, a vizsgáztatás menetiránya jobbról, balra történt.

Vizsgaeredmény: körülbelül az osztályfelének volt sikere.

Jelentés - magyarázat.

Tanárnő:

Az Égi-Magyarország Szent – Királynője, BOLDOGASSZONYUNK  akinek Szent - Fenségét, égi valóságát a  földi magyarok szemében csalással, erőszakkal, homályba takarták. Ezután személyiségét, fenségét, Jézus édesanyja, Mária kapta, akit szintén megaláztak, a ráruházott, személyét nem illető Fenségtulajdonjoggal.

Osztály: a Magyar nemzet.

Lopó diákleány:

A Római Katolikus Egyház.  Hatalmi erőszaka és párhuzamosan történő politikai cselekedetei. Ennek következményei saját magára is vonatkoznak és fognak vonatkozni. Ezek közvetlen és közvetett hatása alatt kezdődött el a Magyar nemzet tragédiája.

A lopás, földön fekvő tanulók, tanárnő:

Lelki és történelmi hamisításokat jelképez, amelyek a Magyar nemzet lelki és testi gyarmatosítását indították el erőszak és terror alkalmazásával. Emberi szemmel nézve is, valóban a földön fekszik nemzetünk és jelképként Égi Boldog - Asszonyunk velünk.

Ő szeretetét, a megóvásunk lehetőségét, feltételeit fejezi ki nekünk igényelve a legjobb tudásunk, akaratunk őszinte és igazságos használatát.

 

 

Álom. 2004-01-19.

Álomleirat.

Két korona üzenetéről van szó, de az üzenetek tárgyáról nem maradt meg az emlékem.

Álom. 2004-01-20. Pontos megismétlése a 2004-01-19 - én történt álomnak.

Két álomüzenet jelentése: visszaigazolása a 2000-03-15 - én megjelent Szent - Királyunknak a Magyarok - Istenének valamint,

a 2003 - 02 - 25 - én megjelent Szent - királynőnknek,  a Magyarok - Boldogasszonyának.

 

Álom. 2004 - 03 - 20. Reggel felé.

Álomleirat.

Egy nagy tanteremben vagyok. Rendkívülien sok tanuló van az osztályban.  Gyermekek és felnőttek vegyesen. Az osztályterem  nagy méreteire vall, hogy egy-egy sorban talán száz tanuló is ült az egyéni padokban és a padsorok mennyisége is számottevően sok volt. Férfi a tanár. Elől teljesen, a baloldalon egy nagy falitáblára felírt szövegből szavakat, mondatokat olvas, értelmét magyarázza, félig az osztály felé fordulva. Ott vagyok én is, de nem az iskolapadban,  hanem  a tanár háta mögött, az első padsor vonalában, szemmel a tanár felé, állok. Úgy gondolom, hogy a meghívást azért kaptam, amiért Édesapám írásáról beszél, magyaráz, tanít az osztálynak. Felszólít és kér engemet, hogy beszéljek már valamit én is hiszen én még többet is mondhatok mint amennyit Ő mondott. Restelkedve válaszolom. Édesapám ezen írását én sem olvastam, most látom az első alkalommal. Így mentegettem magamat meggyőződéssel, hogy Ő sokat írt.

 

Képjelmagyarázat:

Édesapám az Atya, a Világmindenség Teremtője, Ura, Istene.

Tanár, az Égi-Magyarország Szent - Királya, a Magyarok - Istene.

Tanulók, a Magyar,nemzet gyermekei.

Osztály, padok.  Az élet iskolájában az egyének által betöltött helyek.

Falitábla. A kivetített magyar élet valós színhelye,

Falitáblairat. A Világ - Atya közvetett üzenete.

Üzenetmagyarázat:

A VILÁGATYA üzenete az Égi - Szent - Királyunk közvetítésével, aki fiának nevez, tekinti mindnyájunkat, akik hitben vagy meggyőződésből kifolyólag vallomást teszünk, mert tehetünk és kell tennünk létezéséről, létezésükről.  A megnevezett Égi - Szent - Fenségek beleértve, Szent - Királynőnk, Boldogasszonyunk segíteni akarását is tükrözi számunkra. A Magyar Ima a Világatyához címzett könyörgés közzétételéhez, a Magyar nemzet felvilágosítása szolgálatában.

 

 

Álom. 2004 - 04 - 10.  0. 30 perc.

Álomleirat.

Furcsasága, hogy álomban és egyben ébren vagyok. Egy személy a másvilágból  szól  hozzám álmomban, én pedig ébren voltam.

Őt nem látom, de mondja, hogy ismerteti velem a nemzetünket védő peranyagot.  Amit elmondott, akkor mindent megértettem. Abban a pillanatban kilépek az ágyamból írni, de emlékezetemben csupán egy figyelmeztetés maradt, hogy a TELJES IGAZSÁGOT KELL ÍRNI és az Adorján név. Kérdezem magamtól, ki lehet Ő? Gondoltam, valószínű  jó magyar és szép lélek.  Talán jogot végzett és ezért kapta e megbízatást. Vajon mi lehet a peranyaga, tanítása.

Úgy döntöttem, akár vádoló, akár védőjellegű, mindenképpen  az  életünkre törők BŰNEINEK A BIZONYÍTÁSÁT KELL KÖZZÉTENNI.  Aggodalmam, hogyan mit csinálhatok, hogy Adorján tanítását, a perbeszédet visszahozhassam az emlékezetemben. Reggel 10 órakor a történteket közlöm a családom egy tagjával. Ő leveszi a könyvespolcról, Magyar Adorján könyvét. Címe a LELKISMERET ARANYTÜKRE. A könyv egy elhunyt ismerőstől, baráttól maradt a családra. Azonnal elolvastam. Ezután egy másik Adorján könyv ötlik a szemembe. Címe, a CSODASZARVAS. Kérdéseimre itt kell lenni a válaszoknak.

 

Üzenetmagyarázat.

Feltételezem, hogy Adorján szándéka tudatosítni az adott helyzet valóságában azt, ami életében különböző okok miatt számára megvalósíthatatlan volt, mint több kiváló történészünknek, ősi történelemkutatónak, ősi hitvalláskutatónak. Ennek oka, az ezer év óta tartó szervezett üldözése létünknek, ősi hitünknek.  A valamikor jól ismert valóságok és ezeket kifejező szokások, szépirodalmi elbeszélések szimbolikus része maradt meg épen, a valóság megértéséhez szükséges útmutatók eltűntek. Eltűntették az erőszak, a történelemhamisítás ködében. Most a szükséges kulcsok birtoklásával átléphetünk a szimbolikus mesevilágból a valóság varázsába és kimondhatjuk!

A Teremtő VILÁGATYA által az égben kormányzásra teremtett Szent - Fenségek:

Szent - Királyunk a MAGYAROK - ISTENE

Szent - Királynőnk a MAGYAROK - BOLDOGASSZONYA

a különböző megszólításokban ugyan az a személy. Így a kiváló tudósaink, kutatóink sikerrel kapcsolhatják, ősi történelmünknek hitvallási ismereteinknek az égvilágához fűződő kapcsolatát, amelyek egysége, a kapcsolat ápolása, törvényeinek a betartása, nemzetünk életben maradásának, felvirágozásának a záloga.

 

Álom. 2004 - 07 - 07 - én 3. 00 óra.

Álomleirat.

Amatőr sportolóként, kard vagy tőrvívást játszottam.  Ismertem a játékszabályt, de mégsem tudtam a lépést, döfést, összehangolva, sikerrel alkalmazni. Kellemetlen volt az ügyetlenségem, mert amióta a tanítómesterem megtanított, azóta már sokkal jobban játszottam. Most, nem mozdul elég gyorsan a kezem, sem a lábam, hiányzik az összhang. Érdekesség.  Ellenfelemet, illetve ellenfeleimet nem látom, akikkel ugyan egyenként de több személlyel vívtam. Tudtam tudatában voltam, hogy valaki ellenem játszik de, nem láttam a játékát csak a saját magamét. Keservesen nehezen viseltem ügyetlenségemet. (Ez mintha egy megismételt álom lenne)

Jelentésmagyarázat:

Személyem képviseli a Magyar nemzet élet - halál harcát az ezer év óta állandósult és mindig kevésbé sikeres önvédelmet az életére törők ellen.

A NEMZET ELLENFELEI, az állarcba öltözött látható és láthatatlan erők összjátéka.

 

 

Álom. 2004 - 07 - 08.  3.00 óra.

Álomleirat.

A szülőfaluba, a szülőházamban vagyok. Kimegyek az udvarra, tekintetem az elég távollevő pajtára irányul.  A pajtakapuk tárva nyitva, a lopók pedig ingben, világos nappal, minden félelem nélkül, magabiztosan tevékenykednek. Különös nyugtalanság, félelemérzet uralkodik rajtam. A pajta bejárata előtt közút vezetett, amelyet gyalogosok használtak, mint egy belvárosi utcán.  Sok járó kelő ember ment el, a pajtából lopók előtt. Senki még csak figyelmet sem vetett rájuk. Lehet, hogy tudták de eltűrték a lopást, lehet az is, hogy nem is tudták, hogy lopnak.

Jelentésmagyarázat:

A Magyar nemzet életére törő Trianoni rablás állandósítása a mai napig.  A rablás haszonélvezői és a nemzetvérén élősködő piócák, nap mint nap, félelem  és büntetés nélkül fosztogatják rabolhatják a nemzet éléskamráját, a bűntény előkészítőinek, megvalósítóinak a  nemzetközi védelmében. Más nemzetek közömbössége, esetleg rosszindulata. Az új honfoglalók otromba magatartása, az Igazság, az Isten megsüvegelése, az erkölcsértékük mutatója, megméretése.

 

 

Álom. 2004 -09 - 30.

Álomleirat.

Előzőnap este igen elfáradva tértem pihenőre. Reggel felé valakit látok, aki barátságosan a nevemen szólítva üdvözöl, mondja szerbusz. Ő engem ismert én őt nem ismertem. Teljesen a mai korkövetelményeinek megfelelően, de rendes az öltözete. Mint ahogy dolgozni megy valaki, mondjuk hivatalba Jeans nadrágban. Egyéb ruházata, amelyre csak homályosan emlékszem ugyan, de fiatalos öltözet. Személyének erősen dinamikus a mozgása, amely nagy munkabíró képességre, munkásságra hívta fel figyelmemet. Valószínűnek látszik, hogy a nagy tehetségű jó magyar, elhunyt testvérünk, aki ősi létünk kutatásával a bizonyítékok leltárba gyűjtésével, valamint ezek közzétételének a haláláig szorgalmas munkása. Magyar Adorján.

Jelentésmagyarázat:

Visszaigazolás a 2004 - 04 - 10.  00.30 perckor  általa küldött üzenet  valóságáról, tanításáról álomban történő formában.

 

 

Megismétlődő álom. 2004 - 10 - 14.  2004 -10 - 15.  2004 - 10 - 16.

Álomleirat.

Pontosan ugyanaz, ugyanúgy, történik minden, mind a három esetben reggel felé.

Egy téglaépület javításán dolgozok. Kínlódok, mert a téglákat összefogó kötőanyag az időfolyamán elporlódott. Két személy van mellettem, mind a kettő elhunyt. Az egyik egy volt munkatársam fényképész, a másikra pontosan nem emlékszem, nem tudom már, hogy ki volt.  Az épület falából minden nehézség nélkül, csak úgy kézzel, kiveszek egy téglát ezután ugyanúgy, legalább három téglát, amelyek teljesen épnek látszanak az idő vasfoga rongálatlanul hagyta őket. A kivett téglák belső oldalán meglepetésemre, számomra különös, olvashatatlan írások voltak de a jelentésüket azonnal tudtam. Adós levelekről van szó, tehát a megnevezett téglák, mint hivatalos okmányiratok tanúskodnak.

Jelentésmagyarázat:

Adóslevelek, elkötelezettségek.  Személyemre vonatkoznak, elköteleznek a hozzám küldött, megkapott és megértett Égi - Tanítások, Égi utasítások, üzenetek eljuttatása, közzététele céljából a Magyar nemzet számára.

A téglák mennyisége szimbolikusan, a tanítók, mesterek, mestereimnek a számát és minőségét fejezi ki, akikhez elkötelezettségem, leróni való adósságom fűződik.

Első hitelezőm, kitüntetőm. A VILÁG TEREMTŐJE URA ISTENE. A VILÁGATYA.

Második hitelezőm. ÉGI SZENT  KIRÁLY  A  MAGYAROK  ISTENE.

Harmadik hitelezőm. ÉGI SZENT KIRÁLYNŐ A MAGYAROK BOLDOG ASSZONYA.

Negyedik hitelezőm. ÉGI JÓ BARÁT.

A téglaépület javításánál a két jelenlevő egyénből az emlékemben ismeretlenné vált személyt jelzi. A valószínűség szerint, Magyar Adorján író, aki a néprege kutatásával is szolgálta nemzetünk őstörténelmének, vallásos szokásainak a felderítését és bizonyítását.

 

 

KÖNYÖRGÉS A VILÁGATYÁHOZ

A látható és láthatatlan világmindenség Teremtője Ura - Istene Atyánk!  A legnagyobb hódolattal kérlek, amely általad a számomra ajándékozott tehetségemből, szellemi és testi képességemből kitelhet. Könyörgök hozzád lelki világításért, hogy családom tagjai, mi a magyar gyermekeid újra megismerhessük eltakart arcodat, égi rendedet, a földre szóló rendeleteidet, amelyeket néhai földi eleink ismertek és e rendszer szerint éltek.

 

Regélő első vers.

Ősmúltunknak ősi népe, fiainak büszkesége. Lévén amíg megvallhatták, gyermekeiknek átadták. Lelkületben ápolgatták, elméjükben megtartották. 

Égi - hazánk Szent - Királyát, földi magyarnak a mentsvárát.

 

SIRALOM

Meglepetéssel, nagy fájdalommal fedezem fel szorongásomat, magyar nemzetünk tudatalatti feszültségének szomorú sorsának eredő okait. Megváltoztatták e földre szóló rendeleteidet. Eltorzították a föld éghez fűződő elkötelezettségét és rendszerének a valóságát hazugságok által, eltitkolással, félrevezetéssel takarták homályban a későbbi leszármazottak számára. Kitörölték magyar néped emléktudatát, elsikkasztották valóságos történelmét vagy meghamisították. Üldözték, némaságra ítélték, kin vagy vérpadra húzták lásd, kiirtották azokat az igaz magyarokat, eleinket akik még emlékeikből ismerték ősi hitvallásunkat.  Rendeleted ismeretében hitük szerint éltek. Mindez történt, hogy megtörjék nemzetünk emlékeit, azok tanítását, átadását az utódok számára.

 

Regélő második vers.

Létének a sikkasztása, pusztításunk indítása. Szent - Királynőnk, Boldogasszony. Fehérbőrű Szép - Nagyasszony. Ködberejtett Királyasszony. Karoljatok újra minket rossz útra tért gyermekeket, ne vessetek meg bennünket.

 

AZ IGAZSÁG HELYREÁLLÍTÁSA

Az Igazság megismerése Teremtő rendeletének, a valóságának érvényesítése létkérdésünk nekünk magyaroknak.

Az Égi - Magyarország létezésének tudata, amely országnak párhuzamos mása a Földi - Magyarország ma is.

Az Égi - Magyarhon Szent - Királyának létezése, akinek az országlása alá tartozik e föli élet után minden igaz magyar.

A gyarmatosítást, agymosást megelőzően élt őseink emlékezései szerint, így ismerték, nevezték, égi Szentkirályunkat. MAGYAROK ISTENE. 

Ma, az ősi hitmegvalló tudatért gúnyolódásként, pogány, barbár elnevezést kaptunk. Szégyenfoltot, bűntudatot hamisítottak öntudatunkra. Szentkirálynőnknek, a BOLDOGASSZONYNAK személyét tudatos hamisítással, homályba takarták a magyar butítás és tudatveszejtés aljasságában, erőszakosan felcserélték Jézus  édesanyjával,  Szűz - Máriával.

Mindez történt az anyagias földi hatalomért a hatalmasokkal, a hatalmakkal üzérkedő, erőszakos gyarmat előkészítő Római - Hit - Egyházhatalom által az Isten nevében.

 

Miután ősi múltunk, ősi hitünk, hitvilágunk emléktörését végrehajtották, jöhetett az Ősmagyarföld feldarabolása, elrabolása, fiainak egymástól a szétválasztása, nemzetünk megalázása különböző izmusok, erőszakos bűnszervezetek, valamint gyarmatokat tartó hatalmak által. Ma is e gonosztevők vagy utódaik fertőzik, lopják, fojtogatják a magyart az ősi földjén a Kárpátok medencéjében.  A megsemmisítés aljassága tovább folytatódik nemzetközi segítséggel, O.N.U. és EU, változó, kedvük szerint változtatható bábfigurák által, az úgynevezett  ''demokrácia, jog, nemzet, Isten'' nevében, de mindig a nemzet ellen arcátlan piszkossággal.

Idegenek tivornyáznak a hatástalanított szellemi és testi erővonalaink felett az agyonaltatás által megbénított öntudatunk, történelmünk meghamisítása, másoknak kiosztása következtében, de főleg az erőszak és félrevezetés által megcsonkított lelkiismereteink következményeiből kifolyólag tekintve, hogy a gazdaságpolitikai hatalom beállítottsága csupán következménye, helyesebben mondva függvénye az elsőnek. Pásztortalan nyáj vagyunk, a felvilágosodás, az összetartás fontosságának a tudata nélkül. Megfontolatlan, szervezetlen, ösztönszerűen egyéni a nemzeti ellenállásunk, amely a halálunkat kívánók malmára hajtja vizet.

 

Így, a gyermekáldás nélküli, az egy gyermekes,  a széteső, a nemzettelenné tett, a kivándorlók, leányok legények családok és nem utolsósorban a  félrevezetésben a nemzeti öntudatától  megfosztott fegyelmezetlenné vált vagy elzüllött fiatalok mindannyian készítik a nemzethalált.  Nap mint nap fogyunk, minden igaz lelki, testi támasz nélkül. Összefogó erő, előrelátás, reménycél hiányában kóborolunk, pazaroljuk az Isten ajándékát az életet, csupán a mának élve, úgy hazánkban  mint a világ országútjain sokszor  megszégyenítve, lenézve, többen szégyenkezve  letagadják, hogy magyarok.  Az életünk alkonyata felé többen kérdezzük és a túlvilágból érkező üzenetekből megtudjuk, hogy miért van eme célnélküliség, életuntság , nemzeti öntudatvesztés, miért is vagyunk egy viharrázott szerencsétlenül járt nemzet. Pedig az ősi tudás nyelvezetének népe a Magyar. Magában elrejtve hordozza nyelvének felbecsülhetetlenül értékes, féltett ősi kincseit. Szavainak a szépsége, értelmi, mélysége, megvilágítja fényes múltunkat, hittudásunkat, hitvilágunkat, csak látni kell és kielemezni az értelmüket.  Elődeink kőben vésett hagyatékait olvasva eljutunk a teremtés időszakához, ferdítetlen valóságához. Ezen ima, elmélkedés alapján gondolkodjatok el, adjátok meg a választ magatoknak a felszínre hozott keserűségekre. Fontos, hogy felelősséggel cselekedjetek. Szabdaljátok ki a gazt, amelyet mások, a báránybőrbe bujt farkasok, tolvajok, betörők, orgazdák ültettek a magyar lélekre, erőszakoltak a magyar földre, a magyar népre. Bizonyos, hogy az igazság megvallásáért, megvalósításáért a Teremtő Világatya, a Magyarok - Istene és  Szent - Királynőnk,  Boldogasszonyunk áldását kapjátok cserében

 

 

 

 

 

 

 

VILÁGATYA, TEREMTŐNK, ISTENÜNK

Gyermeki őszinteséggel szívszorongva kérünk, küld segítségünkre szeretetedet, a fényt megalázottságunkban, kiszolgáltatottságunkban, igazi énünk felismeréséhez, nemzeti öntudatunk kikristályosításához, az igazsághoz való jogaink visszaszerzéséhez, megvédéséhez. Égi Szentkirály, Magyarok - Istene. Égi Szentkirálynő, Boldogasszonyunk, ne engedjétek tovább élni az életünkre törő hazugságok tömegét amelyek a Teremtő akaratától az elfordításunkat célozzák azok által, akik hazug nyelvezettel, az igazság, az Isten ellen, az ördögnek dolgoznak.

 

Mennyei Atya, Atyánk!

Úr Jézus, Mária az Isten Szent - Fiának édesanyja, mindannyian égi nagyszellemek nagyszentek mentsétek meg a sokat szenvedett magyarnemzetünket, a szeretett Magyarhont, hazánkat a pusztulástól.

 

 

SZENT KIRÁLYUNK, SZENT KIRÁLYNŐNK!

Könyörgünk hozzátok. Amíg hazánknak nem lesz igaz vezetője vezetői, utolsó menedékként szánjatok meg minket. Kérjük, alkalmazzátok számunkra a gondviselés szeretetét és vállaljátok el e megvakított, megbutított, történelmében meghamisított, testében megcsonkított, szellemi  és gazdasági nyomorba döntött, hozzátok tartozókról a gondoskodást. Elsőként a nemzetlélek, a hitvilágának és a nemzetöntudat visszaállításához kérjük és epedünk a segítségetekért, mert ezek nélkül a szabadság kivívása lehetetlen, ha véletlenül sikerülne is, újra elveszik. Ne hagyjatok elveszni minket, lelkeinket e pokoli légkörben, a gazság, a garázdaság tengerében, amely elborította környezetünket, hazánkat és a földet. Adjatok lelki felvilágosítást, akaratot, erőt, hogy cselekedeteinkkel összetörhessük a rabláncot. Segítsetek! Megfogadjuk mindent, ami lehetséges megteszünk, hogy segítséget érdemeljünk, kapjunk, így megmaradhassunk ÉGI HAZÁNK kegyelmében mindörökké Ámen.

 

IMÁDAT DICSŐSSÉG A VILÁG ATYÁNAK!

Úgy a földön, mint az égben.

 

FELHÍVÁS, KÉRELEM.

Nemzetünk fiaihoz, függetlenül az egyházi vagy felekezeti hovatartozástól, azokhoz a lelkipásztorokhoz, papokhoz, akik úgy mint maga a félrevezetett nemzet, a gonoszkodás áldozata. Áttanulmányozni, megfontolni a felelősséget, az elmondottakat, e tényezőkről, megbízható igazmondó, bel és külföldi történészek is számottevő mennyiségű, tudományos munkával tanúskodnak. Biztosítom minden testvéremet, hogy az elmondottak, az Égi Szent Fenségek üzenetét az igazságot közlik. Befejezésként megismétlem azt amit minden hívőember  tud. E földi élet egy parányi rész az öröklétben, a végtelenségben. Az a kevés idő  amely itt a földön még a rendelkezésünkre áll, szolgáljon végre nemzetmentésre, az igazság elmondására. Legyen a félrevezetettségünkből, tévedéseinkből, hibáinktól a megszabadulás, a tisztánlátás, nemzetünk eredményes szolgálásának az időszaka. A megnevezett gondolatok valóra váltása lehetővé teszi azt, hogy szégyen nélkül, nyugodt lélekkel állhassunk Teremtőnk elé elszámolásra e földi életről. Ő ismeri gondolataikat, a használatra, gyarapodásunkra adott tallentumokat, amelyek vezéreltek mindnyájunkat az életünk folyamán. Erényeink így elvisznek minket az Égi Magyar Kormányzó, Szent Királyunk, Szent Királynőnk fennhatósága alá az Örökhonban, Égi Hazánkban.

 

Regélő harmadik vers.

Égi hazánk örökhaza a Magyarok - Istene népének hona. Sereg - Koronása, Had - Úr!

Sárgabőröd napsütötte arctükrében esdve kérünk, mi, magyarul.

Igazságot bosszú nélkül. Ős hitfénnyel megbékélve hazánkban magyarul.

 

Bibliográfia

HONFOGLALÁS.  Kiemelt szövegekkel, magyarázatokkal.

Barta Antal Budapest 1979 Táncsics Könyvkiadó.

A MI VILÁGUNK 58. ISBN 963 320 881 51SSNO1 390635

Szaklektor. Erdélyi István, tagjai: Ádám György, Benedek Pál, Hajdú Elemér, Lőre Borbála. Felelősszerkesztők: Lőrinczy László, Makó István, Maróti László, Pető Gábor,Pál Ponori, Thewrewk Aurék.  A szerkesztőbizottság vezetője: Ránki György, Sas Elemér.

Iratmagyarázat:

E " történész" csapat 32 oldalon kb. 800 sorban leírta a Magyarnép eredetét, leszármaztatva a Bolgár és Alán nőkkel tartott kapcsolatból. 1300 - 1600 év távlatában.

Hittudását, hitvilágát, műveltségét: zsidóktól, szlávoktól és a nyugati térítőktől tanulták. Kivételt képez, 10 - szó: " boldogasszony, isten, ördög, imád, egyház, ( szentház ) harang, gyón, idvezül".

Mondják: melyek nyelvünknek nagyon ősi, nem szláv térítő papok nyelvéből eredő szavai.

 

Civilizátion Mysterieuses Ivar Lissner, Bibliothéque des Grandes Enigmes. Amthaus Quai 1961. Éditions Robert Laffont. S. A. 1964. Imprimé au États - Uni, 1976.

Francia nyelvezetű a könyv, amely a Szittyák ( Scythes) történelmével, a világkultúrát,  vezetően irányító vagy döntően befolyásoló, tanító erejét tárgyalja  a következő fejezetekben: L' Asie Central, 252 oldaltól, Eurasie, Arabi, a 320 oldalig.

Figyelemre méltó, fontos alaposan kielemezni  e könyvet, melynek  lényege alapján határozták el és  erre támaszkodva  adtak jogalapot,  a Magyarnemzet, a Magyarföld  Szétdarabolásához, a végleges megsemmisítéshez.  Amikor a Szittyákat, vagyis minket tárgyal, világosan, félreérthetés nélkül festi meg, egy bizonyos időtől - időig fényes múltunkat, műveltségünket. Biztos kézzel vezeti olvasóközönségét a minket illető valóságot írva, a mai időszámításunk 300 évéig, vagyis a Hunnemzetnek a Kárpát medencébe történő visszatéréséig. A Hunokat még elismeri Szittyanépnek. Itt a szerző, hogy kitérhessen a történelemhamisítás vádja alól, a 312 oldalon átadja a szót és mondja:  Hérodote nous a laissé la description. Une civilisation disparu, depuis 1700 ans a été remise au jour: elle nous conduira peu - etre aux source du peuple slave.

Magyarra fordítva. Hérodote szerint: 1700 éve már, hogy eltűnt a Szittya Hunnép de az eltűnés lehet, hogy csupán hiedelem, mert lehetséges, hogy a hunok szlávok voltak, így elvihet minket a szlávnép eredetéhez.

Vérlázító történelemhamisítás. Minden magyarember tudja, hogy élőnemzetünk egy része, hunleszármazott. Hun, Magyar, egy faj, egy nyelvet beszélő nép. Magyar. Nekünk nincsen faji kötődésünk a szlávokhoz, mint ahogy nekik sincsen hozzánk.

 

Az elsőként említett "tudósok" HONFOGLALÁS munkáját, a magyar gyermekek nemzeti öntudatának a megfertőzésére, megbutítására, megölésére szánták, tehát belföldre, mert itt minden szabad.

A második munka, külföldieknek is elfogadható nívón, nagy ravaszkodással íródott. A két történelmi hamisítás azonban szorosan összefügg. Összehangolt, irányított támadás, az igazság, Isten ellen, a Magyar nemzet ellen. 

A szerzőkkel utólagosan, 59 és 44 év távlatából így akarták valakik történelmi alapon alátámasztatni, jogosultságot adni a TRIANONI gazsághoz, a merénylethez. A központi irányítás teljesen világos a mezsgyevonalak meghúzásából és ezek pontos betartásából.

 

Láthatjuk a külföldi történész munkájából: bizonyos időtől, bizonyos időig beszámolhat ősi múltunkról, de ez csak elődeinké. Minket, a leszármazottakat letagad. Így eleink történelme, i.u. 300 évében befejeződött.

Belföldi csapatmunka a Magyar nemzet eredetét mától: 1300 - 1600 évre teszi a múltban. Tehát 100 év a különbözet a fentebb említett történelmi hamisítások között.

Vajon miért e különbözet talán, hogy eltereljék a gyanúsítást főleg, hogy gyengítsék a vádolás lehetőségét. A " mi világunkban" csupán ennyi a fontos. Az éleslátás, bizonyíték arra, hogy nem változott semmi, mert nem változhat, amíg az álarcot látjuk a bűnözők igazi arca helyett. Példa: a Rózsadombi tizenhárom 20 pontja.

 

Magyar- biblia, prof. Badiny Jós Ferenc, ISBN 963 2985 344 Kiadó Orient Press KFT. Pécs. A mű magában foglalja több ősi eredetű kőtáblára vésett szövegnek fényképen történő bemutatását és a vésett ékírás lefordítását.

A Boldogasszony szavunk elvisz minket a teremtés korába a Káldeusok írásai által.

Égi Hírmondó, Barasits Zsuzsanna, ISBN 963 86134 40 Dee-Sign Kiadó, Budapest.

Égi-Magyarország és Szent - Királya, Sereg - Koronása.

 

Had - Úr, Seregek - Ura - Istene, Magyarok - Istene, Nap - Király, Nap - Úr, Nap - Isten. Szókifejezések a mai napig megmaradt szóhagyományunkban és hűen tükrözi vissza a nyelvnek, hittudásnak az őseink által valamikor tudatos használatát, amely ma tudatalatti, a félrevezetés és erőszak következményeként. Jelentésük ugyanazon Égi - Fenség személyét határozza meg, akit az adott helyzetnek megfelelően különböző megszólításokban dicsértek vagy hozzá imádkoztak, kérték. Világos az is, hogy ismerték, hitték a földnek az éghez való viszonyát, kötöttségét, az igazság, az erény alapját.   Értelemszerűen, őseink egy Teremtőt, Atyát, Atya - Istent ismertek, aki az alap a hitvilágukban.   Az elmondottak bizonyítására vizsgáljuk meg jelentését e szavunknak: kárhozat. Szótárak, az örökhalál, értemet adják e szónak helytelenül.  Jelentése: a lélek és a test földi házasságából eredő kár, amely terheli a lelket. A házasságbontás után a lélek elviszi a kárt, bemutatásra Teremtőjének.

Tehát: kár - hozatal, kárt - hoz, kárhozat. Az Isteni Ítélőszék előtt, az ítélet pillanatában, de ítélet kimondás előtti az állapot. 

Az örökhalál értelmet az elkárhozott szó fejezi ki, amely eltaszítást, elkergetést jelent parancs.  El, kár - hozó, el, kárt - hozó.   Ítélet kimondás pillanata, állapota. Magyar nyelvünk mélységei felbecsülhetetlenül értékes kincseink, amelyek fényesen bizonyítják ősi létét nyelvünknek, hitvallásunknak, hittudományunknak.

 

Értékes kincse az egész emberiségnek, mert kiválóan alkalmas a félrevezetés, hamisítás, csalás, erőszak leleplezésére, amely az ördögi hatalom legnagyobb fegyvere. Tévedés nélkül kimondhatjuk: a magyargyűlölet, a magyarelem állandósított irtása, a végleges eltüntetése tervének az oka: ősisége, ősi nyelve, ősi hite. Gyűlölnek minket, mert irigyelnek. Ezért van, a gúnyolódásként értelmeztetett, őseink megbélyegzésére használt pogányozás. Sajnos napjainkban is használatos, templomokban félrevezető vagy félrevezetett papok által.  Istentiszteleten, a tűzzel, vassal reánk rakott bűnpecsét szégyenét viseljük érdemtelenül mi a késői unokák.  Közben olyan történelmet, lelkületet terítenek miránk, amihez közünk nem volt, nincs és számunkra teljesen idegen. Ne engedjük elvágni őseink örökségét, lelkületünk eredeti vonásait, a ránk dobott történelem és ősi valóságunk között.

Ezek a hamis, alaptalan vádaskodások az ősi nyelvünk, történelmünk fényében úgy hullnak le mirólunk, mint falról a borsó, ha akarjuk és kiállunk érte.

ELKERÜLHETETLEN KÉRDÉSEK  MEGHATÁROZÁSOK VÁLASZOK LEHET E BŰNBOCSÁNAT.

Bűnbánat nélkül, az okozott kár jóvátétele nélkül, igazságszolgáltatás nélkül.

Az igazság Isteni tulajdonság annak kiszolgáltatása, Istentől kapott tudás jóság és hatalom.

Az igazságtalanság, az igazság ellentéte, az ördögi hatalom eszköze, az emberiség mindenkori megalázása tragédiája.

EMBERI ÉSZ ÉRTELEM SZERINT: nem lehet és nincs, mert az igazság fogalma elválaszthatatlan a Teremő Isten akaratától.

ADHAT E FELOLDOZÁST.

A bűn terhe alól egy emberfia, károkozó szervezet az Isten nevében, akár saját magának vagy másoknak a fentebb említett feltételek megvalósítása nélkül.

Nem adhat, mert nincs feloldozás.

A gyarló ember cselekszik felelőtlenül elkövetve a bűnt, az igazságtalanságot.  Elfelejtve, hogy Isten végez és nem felejt.

INTELEM

Nemzetünk fennmaradása érdekében elengedhetetlen kötelességeinkhez tartozik:  ősi hitvallásunk, történelmünk ismereteinek a visszaszerzése, lelkünkben, lelkületünkben a felébresztése, nemzeti öntudatunk következetes ápolása. Ezen nemzeti kincseinket őrizzük hűen. Viseljük következményeit egységesen, bátran, kitartóan, jóban és rosszban. Adjunk hálát a TEREMTŐ - VILÁGATYÁNAK, hogy magyarnak születtünk. Mélyen tudatunkba vésni a tudást, az utódainknak átadni, hogy a jelen iratban  elmondottak, valamint az idézett ÉGI - FENSÉGEK  nem a mondvacsinált, csak szójátéknak szánt  mitológia játékai, hanem  igenis létező, ÉGI – VALÓSÁG, amelynek felismerése, elismerése nem lehet közömbös sem a földi, sem a földöntúli  életünkre. Nyelvünk ápolása, ősszavainak  értelmi elemzése amint fentebb  is tapasztaltuk több esetben visszavezethetnek  az elfelejtett ősi hitvallásunk, ősi történelmünk kincstárának a titkaiban  amelyek mint döntő bizonyítékok  bumerángként esnek vissza a bűnözők fejére. Nemzetünk életbetartásának az érdekében, lehetőségeinkhez alkalmazkodva, legyenek azok egészség vagy anyagi  természetűek a gyermekáldás mennél nagyobb száma, a nevelés felelőssége legyen a család megteremtésének és létének a központja.

 

FELHÍVÁS

KÜLDETÉS TÚLVILÁG ODA VISSZAUTAZÁS,

Magyar Ima a Világatyához és a csatolt kútfőforrások egyetemes használata engedélyezett. Valamit hozzátenni vagy elvenni szigorúan tilos. Ismertessük a legszélesebb körben ezt az égi - üzenetet, nemzetvédelmi iratot. Jusson el minden magyar-család asztalára. Aki a nemzettel, létével, védelmében, tisztességes jogos érdekeivel sorsközösséget vállal, legyen az bárhol a hazában vagy a nagyvilágban, Ő MAGYAR.

KÖZVETÍTŐ

Répcevölgyi Babi 2004 - 11 - 20.

 

ÉLETÚTEREDMÉNY

 

Fizikai - Lélektani tényezők, függéskapcsolatok értékeredménye.

MEGHATÁROZÓI

Szellemi tudásszínvonal:

Örökölt alaphajlandóság + fejlesztett részegységek.

Lélektani tudásszínvonal:

Örökölt + fejlesztett igazságérzet fokozat a lelki érzékenység minőségi állapota.

Az egyén által elért szellemi + lélektani tudásképlet egységviszonyából származik

az adott személy lelki érzékenységének a minőségi szintje.

 

Az egyén szellemisége, ÉNJE:

Az adott Test - Lélek földi házasságviszonyából eredő állapot, hajlamfok szintek, minőségértékek hatása a Jóra, a Rosszra.

 

Hajlam a jóra: a lélekszellem irányítása a test túlzott igényeinek a korlátozása alárendeltsége.  A lélek felsőbbrendűsége, irányítása érvényesül a tudat alatt született határozatokban is.

 

Hajlam a rosszra: az ember énje a test túlzott igényeit mindenáron kielégítő önzése megfordítja a Test - Lélek házasságában a helyes életútviszonyt. Így megvalósul egy új állapot: az önző test szellemisége érdeke szerint irányít.

A lélekszellem beleegyezővé, alárendelten, bűnössé válik.

 

EZEN ESETBEN MÁS AZ ÉLETCÉL

A tudás használata az igazság kárára. A kétszínűség tudatalatti alkalmazása az élet javainak mértéktelen érdemtelen élvezése kisajátítása, mások kárára az önző testérdek szerint. Az igazságtalanság erőszakos alkalmazása másokkal szemben, akár a társadalom egészével, a nemzettel szemben. A hitványan kisajátított hatalmat előnyére, pénzre váltja. Az egyén énjében az igazságtudat Isteni tulajdonsága elhomályosodik, így az Isten létezésének lehetősége is pontatlanná, képtelenné válik. Ennek oka lehet tudatlanság vagy a tudás elégtelen határvonalszintje.

 

Amikor a tudás a megtervezett, megfontolt erőszak, félrevezetés eszköze:

Az adott lény, ördögi hatalomnak magát alávető személy. Gonoszszellemmé, elvetemülté vált hazugember szellemisége, aki a jót esetleg színleli, de csak rosszat akar másoknak. A gaztettek előnyeit kiszámítja, hasznosítja saját javára, javukra.  Ezek az emberi alakban megtelepedett, földi ördögi szellemek, vagy tudatosan az ördögnek dolgozó szörnyetegszellemek, akik a hazugságaik kendőzésére, céljaik eléréséhez, ha kell, az Istent is emlegetik. A megtévesztés érdekében, akár bizonyságul is hívják, céljaik biztosabb eléréséhez. Máskor trágárul káromkodnak. Káromolják Istent, embert, nemzetet, hazát e gyülevész idegen - elemekből verbuvált, vagy általuk irányított hadak vezetői és ezek poroszlói. A megfeledkezett vagy megszorult pillanataikban ömlik belőlük a káromlás, mint kitörő vulkán, végtelen gyűlöletük csillapítására a hatalomtudat biztonságban

 

"A CSELEKEDETEITEKRŐL ISMERNEK MEG TITEKET"

Jókat és Rosszakat.

 

VÉGKÖVETKEZTETÉS

1)Akik a " Tudás - Igazság " értelmével, felelősségével, a "Gondolat Imádság Cselekedet" Jegyében élték, élik le e csodákkal, titkokkal telített  földi házaséletet, ennek tudatosításáért felvilágosítással szolgálják atyánkfiait, társadalmat, nemzetet, embertársaikat, számukra könnyű lesz az elszámolás. Ott az ISTENI ÍTÉLŐBÍRÓ előtt nagy jutalmuk lesz.

 

2) A tudatlanságból, anyagelvű gondolkodásból eredő cselekedet, ha igazságtalansághoz kötődik, ellentétes az  Isten tulajdonságával, akaratával. Így az Isteni adománylélek, lelkület hűtlen kezelése, Istenkáromlás, ördögi tulajdonság.

 

3)Az  ördögi szellemtevékenységnek sok megvalósulási formája lehetséges, az ördögi lángész következményeként. A leggyakoribb és könnyen felismerhető jelenségei, alkalmazásformái: a gondolat - szó értelme és a cselekedet - kivitelezés kettőssége.

Eredményei: szava - hihetetlenség, szószegés, az igazság félremagyarázása, letagadása, hazudozás, fizikai és szellemi erőszak, állatias ösztönhöz hasonló, vadgorombaság. 

Az emberek a társadalom a nemzet félrevezetése, becsapása, megrabolása, a nemzeti vagyon kisajátítása, elpazarolása, idegenkézre juttatása. 

A káromlást végzők állandósított bűnözői, akik a nemzet megbízása nélkül, csalással uralkodnak, még saját maguk által készített törvényeik megszegéseit, félremagyarázását, rendszeresen alkalmazzák. Itt a nemzetgyilkosság, a nemzetirtás különböző formái érvényesülnek: A nemzet, demokrácia, néha Isten nevében, de mindig a nemzet ellen. Ezek mind égbekiáltó bűnök, amelyek Istenhez kiáltanak büntetésért.

Az igazságtalanság, ördögi tulajdonság: ellentétes az Isteni tulajdonággal, Isten természetével, Isten akaratával.

Félreérthetetlenül kell mondanunk, kiáltani kell úgy, hogy azt mindenki meghallja, megértse itthon és külföldön, barátaink, ellenségeink, még az ONU és az EU is!

 

5) ÖRDÖGI CSELVETÉS ÁLDOZATAI VOLTUNK VAGYUNK A MAI NAPIG

Ez nem az Isten akarata, nem a becsületes vezetők, emberek, népek, nemzetek érdeke. Ellenkezőleg, ezért büntet minket szigorúan a sors keze az Isten segítsége hiányában. Ezért a gaztettért, az igazságtalanság bűneiért kínlódik a ma embere felvilágosultan  vagy tudatlanul. Lehet, hogy az emberiség a legveszélyesebb óráit éli az igazság hiányában.

 

6) Kikell verni az igazságtalanságot, az Isten templomát bitorló káromlást, kár - omlást, károm, kár előidézőit, vezetőit, poroszlóikat a társadalomból, társadalmunkból. Ez a feltétel az igazságalap megteremtéséhez.

Mint ahogy az Úr - Jézus is kiverte a templom előcsarnokából a kereskedőket, vámosokat, a pénzváltók asztalait felforgatva.

Jézus tettei a követendő példakép: kellene ma is lenni a Teremtő - Isten akaratának a megvalósításában.

 

NEMZETI KÖTELESSÉGE ÉRDEKE

Minden tisztességes öntudatos magyar embernek.

Az igazsághoz való jog megvalósítása, nemzeti öntudatának, magyarságának világos kifejezése, létének a biztosítása.

Amennyiben ezeket a feltételeket elhanyagoljuk, megérdemeljük a büntetést, amit magunk idézünk elő. EZ ÖNGYILKOSSÁG!

A bűnözőket illetően, legyen bárki, bármelyik szervezet, méltóság: nemzetközi, nemzeti, állami, egyházi, a bűneiket megvallani, Isten és emberiség előtt megbánni, az okozott károkat megtéríteni.

ÍGY LEHET BŰNBOCSÁNAT A JÓZAN ÉSZ AZ IGAZSÁG A HITÜNK SZERINT A TEREMTŐ VILÁGATYA ELÖTT.

 

R.B. 2007-05-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILÁGATYA!

 

Atyánk, a látható a láthatatlan világmindenség és ezek alkotóelemeinek Teremtője, irányítója, Ura, Istene.

A legnagyobb hódolattal dicsérjük, dicsértessék a Szent - neved, akaratod itt a földön úgy, mint van a mennyben.

Kérünk, fogadd el a szívből jövő szeretetet, hálát a kegyes adományodért e földi életért.

Add meg nekünk mindennapi kenyerünket. Bocsásd meg a vétkeinket.

Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, miután mindannyian megbántuk,

lehetőségeink szerint jóvátettük a helytelenségeinket.

Nagy szentjeid közbenjárásával, tartsd távol tőlünk a gonoszt, a kísértést most és mindörökké.

Ámen.

2005-11-10.

R.B.

 

MAGYAROK ISTENE!

 

Szent - Fenség, Égi - Magyarhon királya, kormányzója.  Földi – Magyar nemzet, nemzetségek Szent - Államfője. Nap - Király, Nap - Úr. Fogadd a szív mélyéből fakadó üdvözletünket, hódolatot, köszönetünket, hogy az évezredek viharain keresztül Atyánk akaratával egyetemben megtartottál megóvtál, irányítottál minket életünk göröngyös útvesztőiben. Ma, különös aggodalommal fordulunk hozzád. Kérjük segítségedet, hallgasd meg jajszavunk. Életünkre törtek, meggyalázták megalázták népedet.

Szent - Királyunk! Fenségedet is velünk egyetemben. Meghamisították vagy eltulajdonították ősi történelmünket. Nyelvünk ősiségét, szellemi és tettleges erőszakkal. Így törölték ki nemzeti öntudatunkat, ősi hittudományunkat, megmételyezve lelkünket, megrontva testünket. Létezésedet letagadva, minket kigúnyolva, több - isten - imádónak. Büntetést mértek reánk olyan múltért, amely nem volt a mienk. Ők álnokul, minden lehetséges formában irtják nemzetünket. Ezek az ördögi erők láthatatlan irányítói.

Szent - Királyunk segíts!  Világosítsd meg elméinket ősnyelvünk, ősi létünk közzététel módjának a megválasztásában. Válhassunk érdemessé az életszükségleteink jogaink, elrabolt hazánk visszaszerzéséhez, nemzeti öntudatunk helyreállításához, a gyermekáldás szeretetéhez. Jutalmazd szorgalmunkat a szellemi és anyagi javak megteremtésében, a családalapítás a nemzet szolgálatában. Mutasd mag hatalmadat érdemünk szerint, az érdekünkben, hogy érezhessük gondoskodó szeretetedet.  Így, nyugodtan térhetünk e földi életből a nagy elszámolásra.

Szent - Királyunk!

Bízunk, remélünk, hogy a Világ - Atya szeretetével eljutunk a kormányzásod köréhez tartozó Örök - Honban, Égi – Hazánkban.

2005 -11 - 28.

R.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

FOHÁSZKODÁS

 

Üdvözlégy Szent - Királynő!

A Teremtő Világ - Atya kedvelt leánya.  Magyarok Boldog Asszonya.

Fogadd hódolatunk, fájó gondolatunk, szomorú sóhajunk.

Földi hatalmasok, hatalmak, alattomosan ördögi eszközökkel, erővel,

Összefogva, elrabolták, kitörölték, nemzeti emlékezetünkből létezésedet.

Könyörülj rajtunk, segíts minket, életünkre törtek. Oltalom nélkül elveszünk.

 

Irányíts cselekedeteinkben, lelkeinket a világosság megtalálásában.

Karolj, maradj velünk földi életünkben. A távozás nehéz idejében

vezérelj minket utunkon, az örökkévalóság mennyei boldogságához.

2005 - 11 - 20.

R.B.

 

 

 

 

 

 

 

MOSOLYVILAG

 

Lehet mosolyogni ha gyötör a bánat

erős akarattal, okos szívhatállyal

szóra kérve másként, embereknek szánva.

Mindez küllem csupán, lényemnek palástja

magammal azonos titkaimnak zára,

ember nem létezik aki őt meglátja.

 

Úgysem érthetik meg fagyott földi tájak

csupán ketten vagyunk, magam én barátom.

Tudatlan gonoszság őrjöng körülöttem

együtt leszünk amíg élek kedvesem énemben.

Mosolyogni vélek, célhoz el nem érek én barátom.

Bepiszkolva látom magam én a mosolyvilágában.

 

2008-01-03

R. B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITT OTT HOL?

 

Vezették félre, rontották meg, az emberiséget az álnokság leple alatt egy botrányos erkölcsi romlásban taszítva.  Az anyagelv hitűek különlegesen hódítanak ma egy megbutított lompos, lomhán dívatoló, csak a mának, a szórakozásnak élők kihasználásával kiszolgáltatottságával, az elv tudományával foglalkozó ördögi szellemiségek. Cselekedeteikkel világosan bizonyítják az elképzelésüket, hogy a föld összes népeire kiterjeszthető az irányított önkényuralom, amelynek vannak láthatatlan mindenható urai. A kiszemelt áldozati báránya pedig a demokrácia palástjában, a diplomáciával bebujtatott rabszolgatársadalom, a ma emberisége. Hazánkban elsősorban az őshonos magyarokat illetően, különlegesen nagy a teljes megvalósításának a veszélye, amely a magyarság, mint nemzet elpusztulását, kiirtását eredményezi rövidtávon a következő okokra vezethető vissza:

 

1) a VÉRSZERZŐDÉS MEGBONTÁSA

 

2) a nyugati kereszténység ráerőszakolása a nemzetre, idegen segítséggel, a nemzet egységének a megbontása, belsőháborúk, gyilkosságok, a magyarság szellemiségének, a megcsúfolása annak ellenére, vagy talán éppen azért, hogy őseink Jézusi igazság követők voltak, már a Kárpát-medencébe visszatértük előtt is. Istenhívők voltak évezredekkel Mózes előtt. Talán ez a kiinduló pontja a magyarság kiirtásának. A tudomány, ezáltal Isten, az igazság megismerése, benne a hit. Tehát, a tudományágak valóságok kisajátítása, eltulajdonítása. Ma is így történik.  Azonban a tudományból kifolyólag, az igazság, a fény minden hazudozás, erőszak ellenében is győzedelmeskedni fog a homályon.

 

3) Imre herceg meggyilkoltatása, az Árpádház folytonosságának a megszüntetéséért. Mint ismeretes, a behozott idegen Gellért püspök volt a tanító mestere, biztosan ismerte egyenes jellemét, hogy soha nem lett volna a római uralom kiszolgálója, ezért kellett meghalni, római parancsszóra, magyar végrehajtóval. István király lélekben a valószínűség szerint megszabadult a nyugati fekete mágiától, de már a hatalmat elragadták a kezéből.

 

4) a magyarságnak nyugati példa nyomán a jobbágy sorsra juttatása idegen vagy őket kiszolgálók által.

 

5) a magyarságra erőszakolt Habsburg uralom, törökmegszállás. Két fronton pusztul a nemzet nyugatért, amíg ők fejlődhettek, mi elvéreztünk.

 

6) A  magyarság ősi történelmének műveltségének, ősi hittudományának az eltűntetése, meghamisítása, vagy  letagadtatása, kiosztása mások számára, a Magyar Tudományos Akadémiára beültetett, Hundorfer, Bundez és ma is ott székelő hasonló  utódok által.

7) Az első világháború, Trianon, második világháború, kikért miért? Kik voltak milyen idegen érdekekért hajtották a magyarságot háborúban? A feltett kérdésekre válaszoljatok a bizonyított tudással vagy annak megismerésével a lelkiismeretetek szerint.

 

8) 1956, 2006, 2007, 2008 szabadságharc és folytatásai eseményeiből kifolyó következmények világosan bizonyítják, hogy az igazságtalanság ördögei úgy nemzeti, európai mint nemzetközi szinten irányítanak, összetartoznak. Félrevezetve saját népeiket is az igazságot illetően. Aljassággal alapjaiban rendítették meg a magyarságot. Teljesen kiszolgáltatva egyedül áll a nemzet, akinek az egyházi felsővezetőségének egy része is egy húron pendül, megszokott módon hajlong a hatalommal, a félrevezetőkkel, az erőszakot alkalmazókkal.  A kormány ellenzékkel együtt piszkolja nemzetünk kiváló fiait, a Magyar-haza nép védelmezőit. Szégyenletes eset. Az említett események következményeinél fogva látható, hogy a nemzet életére törtek. Így önvédelmének a megszervezése nemzeti létkérdés. A létjogosultságra annak megvédésére minden embernek joga van és kötelessége még akkor is, ha magyar. Erre a nemes nemzetmentő feladatra vállalkozó Hazafiakat, Szervezeteket, Nemzetünk Hős Fiait, Leányait, a Gárdákat, legnagyobb tisztelet, dicséret illeti, illesse. Szaporodjanak, mint a fűszál a réten, engedéllyel vagy engedély nélkül. A nép létjogát, annak biztosítását senki emberfia kétségbe nem vonhatja, nem veheti el, ez Istenadta jog és nem a törvénytelenül uralkodó bűnszövetkezeti kormány szabja meg a működési jogot. Ennek ellenzőit, a külső belső idegen elnyomókat, pedig verje meg a Teremtőatya, a világ alkotója még itt a földön. Hogy milyen picik, még a porszemnél is kisebbek.  Hogy mi vár reájuk a másvilágon? Erről a: KÜLDETÉS TÚLVILÁG ODA VISSZA UTAZÁS 1954.   Címet viselő irat ad némely eligazítást.  Répcevölgyi Babi közvetítésével.

Nélkülözhetetlenül fontos a Magyarhon lelki vezetőinek magatartásának a kettős mércének az okát felismerni, amely Róma magatartásán keresztül visszanyúlik Mózesig.

 

Jézus idejében fejeződik ki élesen, teljességében a farizeusi magatartás követeztében, a bűntudatból származó magyarázkodó felsőbbrendűségnek tett képzelet.

A nép félrevezethetősége ugyanígy. Ennek folytán, először dicsőit, majd halált követel, magára vállalja a bűn következményeit a bűnözők helyett. 

(Az Ő vére rajtunk és fiainkon.) Amely lehetőséget ad a felbujtó főpapoknak, a hamiskodóknak, hogy Jézust az igazság elmondásáért, megvallásáért az álnokul kiszemelt áldozati bárányt, a saját bűneik más vérével történő megváltásáért mutassák be, hogy megkínozhassák, majd keresztre feszíthessék. Később tanként, mint Isteni küldetést, felsőbbrendűséget történelemként behamisíthassák az Újszövetségbe. Pedig az Úr Jézus az igazságért, annak feltételnélküli megvallásáért, pontosan az igaztalanság, a kétszínűség, képmutatás kiküszöböléséért tett tanúbizonyságot, vállalta a kereszthalált, megszégyenítve az álnokságot. VÉRSZEZŐDÉST kötve az igazakkal, az igazságért az Újszövetségben, az igazságot követőkkel.

Bizonyos Evangélisták által leírva világosan kitűnik Jézus szavaiból, cselekedeteiből, hogy nem tartotta magát zsidónak és ők sem tartották annak. Amint a hitünk tanítja a Szentlélek az Édes Atyja. Anyai ágon, Szűz-Mária családfáját: elhunyt Badiny Jós Ferenc, volt egyetemi professzor, tanár, (Orientalista szakos Buenosaires Argentina) bemutatja többek között a Pártus Herceg című könyvében. Amely szerint, Jézus nagyszülei, Szent Anna és Szent Johakim vették fel a zsidóvallást, a zaklatások elkerülése végett. Azt is közli a szerző, hogy a zsidók nem ismerték a mágusi tudományt és használata tiltott volt, ezért csúfolták varázslónak. Példa a napkeleti bölcsek fogadásának oka Heródes által. Így ha ezeket elfogadjuk az látszik,  hogy Zsidó állampolgár, de  származás szerint semmi köze a zsidósághoz.

A Magyar nemzetsors tökéletes párhuzam Jézusurunk életével: a keresztút alatt, a teljes megfeszítés előtt letépték ruháit, köntöseire sorsot vetettek.

Nekünk ettől az erőszaktól meg kell tisztulnunk. Az említett életfilozófia különböző vetületei ma megvalósultak, az élet számos területén. Ami ma történik a világban, az egy nagy veszély reánk, magyarokra elsősorban, de a föld népeire is, az egész emberiségre.

 

MAGYAR HELYZET

Maghaza arányszáma = magyar-többség. Parlamenti képviselők túlnyomó része a nemzet akarata ellenére, a legfontosabb nemzeti létkérdéseket illetően a nemzet egysége ellen szavazott. Az említett többséget vezető egyházak, főpapok túlnyomó része bölcsen hallgatott a fontos, pontos időben, mintha megnémult volna, pedig néma anyának a gyermeke sem értheti a szavát. Maghazánkban élő kisebbségek, olyan előnyöket élveznek, amilyeneket az elszakított nemzettestből megtagadnak. 

A magyar-anyanyelv használatáért testi, többször súlyos sérüléseket, lelki megrázkódtatást szenvednek. Magyarlakta területeken, idegen püspököket, papokat, vagy behódolt nemzet, hazaárulókat ültetnek a magyarok nyakában.

Röviden: egy nemzetidegen törpehad, állig felfegyverzett idegen civil hadseregével terrorizálja a nemzetet, potomkinfalként használva, a megélhetési képviselők gyenge jellemét, céljai eléréséhez. Ehhez a nagy nehézséghez különlegesmódon csatlakozik, két kissebség érzékenységnek álcázott, de a valóságban, állandó provokálása, támadása a szállást, kenyeret adó nemzet ellen. Ezeknek mindenképen tudomására kell adni, hogy mehetnek, menjenek, ahová akarnak, mennél előbb annál jobb. A magyarságnak nincs szüksége a kiszipolyozókra sem az ingyenélőkre, de értékeli az igazakat a nemzethez tartozókat, akik ezt tetteikkel bizonyítják.

 

KOSZOVÓ: hála Isten ott van az igazság. Még akkor is, ha más érdekek váltották ki az amerikai és európai kiállást, védelmet.

TIBET: ott lenne az igazság, de az már kérdéses, hogyan sikerül. Adja Isten sikerüljön, nehogy a kereskedelmi, azaz adós és hitelező viszony győzedelmeskedjen az igazságon. A Teremtő Isten segítségét és áldását kéri, kérje Tibet népére, minden igazságot óhajtó magyar.

KURDORSZÁG: hála Isten ott van az igazság. Az eddig elért részlet sikereket az amerikai érdekek váltották ugyan ki, de mégis valóság. Adjon lehetőséget számukra jó Isten, hogy nemzetük egysége mielőbb és teljességében megvalósulhasson. A megnevezett három súlyos eset általában nyugati támogatottságban részesül, beszélnek, tárgyalnak róluk minden szinten.

 

MAGYAROK: mi nem élvezhetjük támogatását a vezető nemzetek vezetőinek a pártfogását. Ők a nyeregben tartói, legfőbb támaszai a nemzetünket fojtogató, rajtunk uralkodó bűnszövetkezetnek, valamint a keresztúton letépett kisorsolt köntöseink új tulajdonosainak is. Nekünk az illetékes nemzetek gyermekeihez kell szólnunk valamilyen formában, hogy kényszerítsék igazságra a gonosztevőket.  A magyarság sorsa a Palesztin nép kegyetlen sorsához viszonyítva egy kicsit párhuzamosan halad. Az elkövetők által ez egy legnagyobb Istenkáromlás.

 

Megerőszakoltak, félrevezettek, ma is félrevezetnek bennünk. Ki kell hirdetnünk a teljes valóságot. Egységesen a teljes történelmi jogainkat megkövetelve, megadják vagy nem az egy másik kérdés, de eréllyel kifejezve. Ennek ellentéte megalkuvás, nemzet hazaárulás, ellenkezés az Isteni igazsággal, akaratával, amiből csak rossz származhat mindenki számára. Mert a féligazság, hazudás = Istenkáromlás. Addig béke, igazság, egymás megbecsülése biztonság nem lehet a földön amíg ettől a ügyesen álcázott az ördögi félrevezetés homályában takart  bűntengerben fetreng az emberiség. Amíg egyetlen magyar él a földön, mi erről az ősi jussunkról, az igazság kimondásáról, soha de soha le nem mondunk, le nem mondhatunk, amelyet cselvetéssel, erőszakkal elraboltak tőlünk. Ezt a szent elhatározást kell közzétenni a világnak. Csak a tiszta igazságot akarjuk és ismerjük el úgy a magunk részéről, mint mások számára.

 

2008-03-15. B.I.

 

 

 

 

 

ADJON  ISTEN A MAGYARNAK!

 

Akaratot. Összefogást. Szabadlétet.

Minden jóval bort búzát békességet,

ha meghalunk lelkünknek üdvösséget.

Igaz MAGYAR büszke rátok hősök, fiuk és leányok.

Isten vezérelje a munkátok Gárdafiúk, Gárdalányok.

Nemzetlelke veletek van bennetek él, csak lássátok.

Hamisság bűn virít hazánkban, karöltve a nagyvilággal

gyűlölködők gáncsolódnak, testi, lelki  garázdasággal.

Uralkodnak hitványul az igazságon, Isten káromlással.

 

A magyarságnak nemzeti joga, kötelessége az önvédelmét biztosítani

a törvénytelenül basáskodó rabló nemzetveszejtő uralom, pribékjei és

egy vérszemet kapott kissebség, nemzetet gyalázó megerőszakoló bűntettei ellen.

DICSÉRET ELISMERÉS ILLESSE MAGYARNEMZETÜNK HŰ BÁTOR FIAIT!

A Magyar Gárda megalapítóit.

A félrevezetett elárult keresztre feszített Magyar-nemzet megsegítésére

siető gyermekeit, a Gárda jelenlegi és jövőbeli tagjait.

Végezetül minden olyan becsületes magyart, aki a fertőzetlen

nemzeti lelkületet megőrizte, megszerezte vagy újra felfedezte.

A megtisztulás lehetőségét tanítja, áldozatot is vállal

amely ma nemzeti kötelesség.

LÉT VAGY KIMÚLÁS KÉRDÉSE.

B.I.  2008-02-01

 

 

LENNI VAGY NEM LENNI – EZ A KÉRDÉS VÁLASSZATOK

 

A GONDOSKODÓERŐSZAKURALOM AZ ÁLLRUHÁBAN ÖLTÖZTETETT JOBBÁGYSORSOT KÍNÁLJA ÚJRA A MAGYARNAK.

A nemzet keresi, de nem találja a boldogtalanságából kivezető utat mert a boldogulásához vezető út barlangkijáratát gondosan eltorlaszolták bebetonozták.  Ennek eltávolítása nélkül nincs jövőnk, eltűnik a nemzet, mert a fekete lovagok rabszolgájává vált. A lélekajtó kinyitásához szükséges kulcsot kell használni, ez a megmaradás záloga.  Kitörés a reánk telepített, telepedett farizeusok, "viperafajzatok"ördögi körök szolgálatából.

VISSZA ŐSI TÖRTÉNELMÜNKHÖZ, HITÜNKHÖZ, A TEREMTŐ ISTEN,  A MENNYEI ATYA  ATYÁNK, AKARATÁBÓL SZÁRMAZÓ MAGYAR ÖRÖKSÉGÜNKHÖZ.

Az ezeréves megpróbáltatás, hiszékenység, becsapás, erőszak, elvéreztetés, másokért, az olyan nyugati vezetőrétegért, akik a saját népeiket is félrevezetik, ellenünk uszították őket, uszítják ma is.  Félrevezetik a világnépeit is a valótlanságokkal az erkölcstelen hazugságra épült rólunk szóló elméletükkel a történelmünkről.  Mindezeket a létünkre törő hazugságokat, gonoszságokat a magyar-gyűlölő habsburgok által, nyomására íratatott a Magyar Tudományos Akadémia áldásával, még ma is érvénybe van. A beépített idegen hazai irányított pénzpazarló történészek ott kutattak, kutatnak, ahol nem volt nincs kutatnivaló.

A MEGBONTATOTT VÉRSZERZŐDÉS ÉRVÉNYRE EMELÉSÉNEK A LEHETŐSÉGÉT GÁNCSÓLJÁK ELLENZIK, ERŐSZAKKAL MEGAKADÁLYOZZÁK.

PEDIG AZ ÚR JÉZUS IS E SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN, ÉRVÉNYÉVEL, ÉLETÉVEL TETT TANUBIZONYSÁGOT AZ IGAZSÁGRÓL.

Az illetéktelen alárendelt iratokból tákolták össze, hamisították meg eredetünket miközben értékes perdöntő eredményekről nem vettek tudomást, mint ma sem. 

A gyalázatos szégyenteljes történelmi hazugságiratot genetikai vizsgálat alapján, maguk a finn tudósok perdöntően, alaptalanították. Európa illetékes népei nem veszik észre, vagy önzően nem akarják észrevenni felelősségüket a bűntény igazi hátterét. De miért is vennék észre, nem is vehetik észre, ha a M.T.A. történelem szakos felelős bűnözője, tán bűnözői nem vesznek, vagy nem vehetnek tudomást a láthatatlan hátsó hatalom miatt a  magyarság  tragédiájáról.  Európa vezető népeink, mindenkinek, illene tudni, felelőtlenségük következményeit:  a Magyar nemzet teljesen alaptalanul történt megzsarolását,  megalázását, elkövetőik Istenkáromlását, a népek butítását, hogy ma én  a „magyar” hólnap pedig ők is jobbágyok lesznek, mint voltak hajdanában. Égbe kiáltó bűn, Istenhez kiált büntetésért. Szánalmas látkép a magát művelt Istenhívőnek tartó nyugat állami, egyházi vezetőiről.

 

Az illetett hűbérrendszer államforma, nem magyar találmány. Mi magyarok szabadok voltunk, a zsarnokság tőlük, helyesen a vezetőiktől származott, származik, származtatták reánk cserében a jóért mindenért, amit tőlünk kaptak, a kiirtásunkon munkálkodtak, munkálkodnak. A magyar honban garázdálkodó ügynökeik a nyeregben ülő háttérhatalom legaljasabb legsötétebb figurái. Bérenceik közül akadnak idegenszívű, beteglelkű  testvéreink is akik a napraforgó hajlongásán is túltesznek. Elpusztításunk ügyében a hazánkban betelepített, betelepedett idegeneket kiszolgálva, velük összejátszva a háttéruralom parancsszavára, idegen civilfegyveresek védelmében mindent megtehettek megtesznek. De, ennek is lesz vége, mint minden földi dolognak.

 

A Magyar-nemzet erőfeszítése a jog az igazság a szabadsága helyreállításáért is rendkívüli. Hiszem, hogy nincs még egy nemzet, aki többet tett nálunknál, ezekért az Isten természetéből származó kincsekért. Mégis úgy tűnik, hogy minden hiába, mert mindenkinek csak joga van.  Kivétel az őshonos magyar-elem, akit mindenféle idegen vérszívó, dologtalan csürhe üthet, verhet, gyilkolhat még a kis maghazájában is. Nemzetünk úgy a múltban, mint a közelmúlt történelmében, az 1956-os szabadságharcban is készen volt a teljes rendszerváltásra, de a láthatatlan, az ördögi kéz ezt megakadályozta. Az Antal kormány idejében újra készen ált, de Ő visszaélt a bizalommal, mert az ügyködő bűnszövetkezettel karöltve becsapta, kiárusította a nemzetet. A 2006-os évben újra tettre készen a rendszerváltásra, ekkor Orbán vezényelte haza a hazafiakat, pedig minden lehetőség adva volt. Ezzel a tettel kötöttségét bizonyította, valahogy hozzájuk tartozott, esetleg gyáva volt legalábbis akkor. Tehát hitelét veszítette. Teljesen világos, hogy hazánkban rendszerváltás nem volt, még egy tisztességes nyakkendőcsere sem. Ugyanazok az aljas figurák vagy leszármazottaik sarcolják, züllesztik, veszejtik a nemzetet, a nemzetnevében.

 

Vezető nélkül vagyunk!    Egyedül vagyunk!   Senkire nem számíthatunk! Csak azt lesik, várják az életünkre törő vérszomjas piócák, mikor érkezik az alkalmas pillanat, hogy a szívünkbe szúrhassák az ezer év óta készenlétben álló tőrt. Láthattuk, tapasztaltuk. Államfők, királyok, vagy megbízottaik, a főurak képviseletét fényűzően ünnepelni, az elárult 56-os szabadságharcunk 50-ik évemlékét azokkal a bűnözőkkel, farizeusokkal, vagy leszármazottakkal, akik azt vérbe fojtották. Amíg a belföldi, külföldi urak kényelemben szórakoztak a biztonságosan védett szemérmes Potomkinfal belső oldalán amíg, a nemzetidegen uralkodóház rendőreivel, rokonkatonáival ütötte, verte, szemkilövőst játszott a nemzeten. Az arénában hallhatták, hallották a népet, a haláljaj kiáltását, 1956 harcának folytatását talán volt olyan is a vendégek közül, aki szégyenlősen távozott, de segítséget senki nem adott. Ma sem ad, holnap sem fog adni. 

 

Reánk, mint kiszolgáló, kirabolható rabnemzetre tartanak igényt, akinél adhatnak, vehetnek mindent gátlástalanul, előnyükre, amit megkívánnak.  Miért is cselekedne önmagával, lényegével ellentétben a maréknyi vezető elit, amikor a magyar-nemzeti elem kiirtása a cél. Ennek az elérhetőségének egyik fontos állomása, előszobája a Maghaza. A Kárpát-medence pedig Európa egykulcsos kincstára lehetne. Ők így képzelik. Így válik érthetővé, ONU, EU, a Nemzetközi Hágai Bíróság kivételező, igaztalan viselkedése velünk szemben. Ez Istennel szembehelyezkedő magatartás is, mert tudják, hogy igazunk van és ők a tragédiánk fizikai kivitelezői, bűnrészesei.  Ezért fáznak az igazságtól, tudat alatt az Istentől, még akkor is, ha tagadják létezését. Tanuljuk meg végre, eltakarítani a szemetet, ahová való, amíg nem késő. A kiváló szentmunkát a nemzet végezheti el egységben.

 

ITT NINCSEN, NEM LEHET, BAL JOBB OLDAL. EZEK FÉLREVEZETŐ  SZELETELŐ POLITIKAI GAZSÁGOK  MELYEKEL MEGBÉNÍTJÁK A NEMZETET VÉSZHELYZETÉBEN.    MA PEDIG VÉSZHELYZET VAN!

 

Melyek a teendők egy ilyen szomorú helyzetben? Mindenképpen megváltoztatni. Felmérni, hogyan lehetséges a legkevesebb megrázkódtatással a célunk elérése. Ennek az elhatározásához elengedhetetlen a közelmúlt alapos megvizsgálása. Jelenlegi helyzetünkben világosan látszik, hogy az Orbán által meghiúsított lehetőségforma ma, esetleg csak nagy testvéráldozat árán lehetséges tekintettel arra, hogy a magyarságot, a többséget kizsákmányoló kis törpehad állig felfegyverkezett a legmodernebb fegyverzettel és idegen vérszomjas civilbe öltözött katonáival mindenre képes az új honalapítás érdekében. A szomorú Orbán trükk után a próbálkozások lassan, lassan mind elfáradtak. Gyurcsány ezeket a hatalom a fegyverzet birtokában előre megmondta. Sajnos okosabb volt, mint a nemzeti oldal vezetői, mert ezek gyengeségeit ma is jól hasznosítja.  Olyan törvényt készít,  hatálytalanít, módosít, amilyent ahogy  akar. Mi ma sem látjuk vagy nincs hajlandóságunk meglátni a valóságot, a tragédiánk okainak az orvoslási feltételeit. Saját magunk alkalmazzuk magunk ellen az „osztd meg és uralkodj” a Rákosi féle szalámi taktikát, az osztályharcot úgy, mint ahogy ők tették, amikor szétrobbantották, egymásellen uszították a földműveseket, kis gazdaságokat.  A közepeseket, erőszakkal, megfélemlítéssel, önként felajánlással, földjeik minden ellenszolgáltatás nélkül állami tulajdonba kerültek. Elűzték földjéről, így otthonából kiszakították azt a szorgalmas népréteget, amely a nemzet bölcsője és egyben értelmiségi utánpótlás biztosító is volt. A mai napig megoldatlan maradt e nagy kérdés pedig,  a bölcső egyik fontos feltétele a  nemzeti létünknek.

Napjainkban is több esetben minden kicsi vagy nagyobb szervezet külön, külön jár ki a köztérre fizetésemelést követelni a bűnözőktől a nemzet megrablóitól. 

A munkamegtagadás jogára, a törvényességre hivatkozva olyannyira, hogy a csalással uralomra jutott kormányt a tüntetők megfontolatlanul, szinte törvényesítették a többszöri jogállamiságra való hivatkozással.  Ez a kitétel teljes valótlanság és veszélyes. A magyarság jogfosztott. Ma odajutottunk, hogy a hatalmat bitorlók már maguk is hivatkoznak, esetleg elhiszik törvényességük létezését. Mindenkinek tudni kell, hogy nem lehet adni, ha nincs miből adni. Ha mégis kap valaki valamit, mert elég erős a szakszervezet, esetleg rövidlátó, megalkuvó vagy a főkolomposai árulók, e keserűségeknek komoly ára van. A náluknál jobban rászorulók szájából veszik el a falat kenyeret vagy eladnak egy bizonyos mennyiségű nemzeti vagyont, ha még maradt valami.

 

A csalással hatalomra jutott rablóbanda, alkalmatlan a nemzeti érdekeink, kifejezéséhez, létjogunkat is elvitatva, a maradék kenyér igazságos elosztásához.

Az egész országot átölelő nemzeti jellegű kényszerrel munkafelfüggesztéssel lehet a kormányt lemondásra kényszeríteni. Miden fizetési kötelezettséget visszatartani, de nem letagadni. Az előidézett állapotot, a kormány lemondásáig tartani. A megalakuló nemzeti ideiglenes kormányt támogatni, minden becsületes hazáját szerető magyar nemzeti kötelessége. A nemzet által megismert, elismert vezéregyéniséget kell találni választani, aki a megbízhatóságával, vonzóerejével, bátorságával, rátermettségével, tudásával és odaadása teljességével, akár az élete árán is helytáll és szolgál, a Szentkorona eszme nemzeti történelmünk, jogaink, hitünk jegyében. Valószínű, hogy van ilyen személy, csak jól körül kell nézni. Az adott személy mögött felsorakozni, ha kell megvédeni, együttesen mindenki, a nép. Olyan tehetséges értelmiségi szakemberek legyenek a körében, akik nem hatalmat gyakorolni de tudásukkal, szolgálni akarják a nemzetet.

 

ELENGEDHETETLEN FELTÉTELEK   

Nemzethűség, Szabadnemzet, Népfelség, megvalósítása.

Jog Igazság biztosítása minden magát bizonyítottan magyarnak valló személynek, bárhol is éljen a világban, állampolgárságra legyen jogosult. Azt megadni.

 

A VÁLASZTOTT NEMZETIKORMÁNY ÁLTAL A NEMZET NEVÉBEN

A Magyar Tudományos Akadémia megtisztítása.

Valós történelmünk, ősi műveltségünk világos kifejezése.

Az elrabolt történelmi jogaink helyreállítása, nemzetközi perfelvétel alapon.

 

ELENGEDHETETLEN TENNIVALÓK

Ősi hitvilágunk természetes törvényszerűségének, erkölcsi alapjának megismertetése, megvalósítása. A CSALÁDALAPTÁS, róla a szorgalmas gondoskodás, az erkölcsös kiegyensúlyozott élet bizonyítványa. Megvalósítása, nemzetvédelmet, jövőt is jelent. Eleink becsületéhez hasonlóan kell élni a mai korhoz formált mindennapos életet. Az elmondottak megismeréséhez, megvalósításához úgy minőségben, mint mennyiségben bőven áll rendelkezésre egy nemzethű irodalom, igazmondó történészeink, tudósaink szakmailag is választékos és jelentős serege, valamint külföldi történészek tudósok is. Befejezésként nagy tisztelettel kérem minden magyar testvéremet, hogy a megadott HONLAP címen megjelent iratotokat olvassák el és terjesszék mennél szélesebb körben.

 

ÉGI ÜZENET A MAGYARSÁGNAK. 

Tét: nemzetünk léte, szabadsága virulása, vagy elpusztulása. Vegyék a fáradságot, tanulmányozzák át az adott iratot, mert minden magyarnak érdeke, létkérdése. 

A Teremtő - Isten, a Magyarok – Istene és Boldog – Asszonyunk üzenetét közvetíti nemzetünknek. Látomásokban és jelenésekben megfogalmazott elvárásokat, óvásokat, égi segítség lehetőségét helyezi kilátásba, ha mi magunk is megteszünk minden tőlünk telhetőt, az Istentől származó létünk és az égvilágához fűződő kapcsolatunk pontosabb megismeréséért, az igazságért.

Répcevölgyi Babi közvetítése által került megismertetésre.

 

B.I.  2007-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÁRAZKÓRÓK

 

Hajlongása sutaszelek pusztítása, papagájok lotyogása.

Nemzetiszínt mázol kőre, falra, üszkös ujjait köntösébe rakja.

Bársonyszékes páholyából fontoskodik, magát nagynak tartja.

Íme szólít, szól hozzátok így, úgy, világrészek négy tájáról.

Ne félj, ne félj. "Urad megvéd" fizet a nép. Szégyenítsd őt.

Bátor! bátran, "hatalom " a nép eleje,  hangzatos az előneve.

Ebből telik bőven jogra mai nappal, vérrel írni szerződést a papírlapra.

Te szervező őrző költő, kiabáld az országodban, világodban kié a jog,

emelhet e szobrot vagy nem, valaki a hazájában nemzetéhez tartozónak.

Szerkesztők tanárok írok, költők könyvkiadók, közéleti méltóságok!

Sokan vannak közületek az ismeretlenség alattomos homályával takartak.

 

Kíváncsi a magyar szerte a világban valóság ez vagy amúgy, csak rémálom?

Ilyen szörnytett nemzetirtás elképzelhetetlen minden nép honában.

Bár hazugság lenne, mint sok minden, a kormányzás által eladott hazánkban.

Jönne a nagy leleplezés, sértődöttség ez már megszokott az országban.

Wass Albert nyomában, árnyékában piszkálódók gyűlölködök törpe hada

ideje, hogy megtudjátok: hozzá mérve nem vagytok, csak író  költő tojások,

közülük is záptojások. Érdem szerint a jutalmat ezüstpénzben megkaptátok?

Megkapjátok, kötelezhet aljasságra, jól fizető irányított hajlongásra.

Tudjuk, hogy ma magyar honban semmi nem drága, ami a nemzetpusztítás ára.

Végül is a nép mondja meg. Nép dönti el, ki és mi az övé, ki a költő ki az igaz,

ítélete határozott, változatlan, farizeus lelkületű hamis ajkú írók, költők, atyafiak.

SZÁJASKODÓK A RÚTSÁG VILÁGA SZÁRAZ KÓRÓK HAJLONGÁSA.

Szégyen! A nemzet megvetése sújtson le! Re átok.

2008-02-17

B. I.

 

ERDŐSUSOGÁS

 

Őserdőnk tölgyfáit irtják, marcangolják. Az irtók eltűnnek a "Gyökér él marad."

Elrontott hegedű hamissá vált hangja. Tán a vonó, vagy húr szakadozott rajta.

Balkezes a prímás hegedűjét tartja. Húrjait lantolva ügyeskedőn, taktikusan adva.

Pedig nagyszükséglet lenne ma a karnak, jó elsőhegedű vezénylő szép hangja.

Így hát a zenekar eltévedten játszik, hiába a dudás, a cimbalmos, aki jónak látszik.

Immár a nézőtér moraja hallatszik. Eréllyel kiabál, félrevezetőket nem akarunk látni.

 

Elolvadt viasz lóg prímási arcáról. Ő, mégis mosolyog nagy méltóságából.

Azt gondolja herceg, pedig nem, csak prímás. Elrabolt testlelkén pókhálószorítás.

Elvonult tömegek, színházuk tájáról, kevesen hallgatják Istennek házából.

Örömhír lenne nagy, ma a nemzetnyájnak. Bátor őshit kútfő e csalárd világban.

Kiterelni szépen a gyönyörű fényben, útirányt mutatva Istenhez, be az öröklétben.

Őserdőnk tölgyfáit irtják, marcangolják. Az irtók eltűnnek a "Gyökér él marad."

2006 - 11- 25. B.I.

 

 

 

 

 

KEGYETLEN PÓK – TUDATLAN TÜCSÖK

Augusztus havának harmincadik napján,

tücsökmódon sétál a cédrus nyírt lapján.

Gondatlanul éli nyárnapok bőségét,

feledve az élet ezerszáz veszélyét.

 

Véli szép világát hangos vígságában,

úgy látja így megy ez a napok sodrában.

Miért törjem magam, eszemet munkában?

Testem eléggé nagy helyemet megállom.

 

Vörös pók kileste a víg hanyagságát,

művészhálókat szőtt cédrus oldal partján.

Nesze neked gyere ide éneklő pajtásom,

sétálj a hálómra a többit majd meglátod.

 

Indult is a tücsök cédrusra pihenni,

sűrű lombozatán illatot élvezni.

Agyafúrt vörös pók dolgát jól csinálta,

két hálót készített a vigadó számára.

 

Egyik függőleges vékonyka művészi szövése,

egyenesen nézve a szemfényvesztése.

Vízszintes a másik erősebb kötése rugalmas,

úgy látszik a szemnek mint egy szál szalma.

 

Utazása közben művésznek hálóját súlyával elszelte,

azonban az szárnyát rugalmasságával bilincsbe vetette.

Kétségbeesetten dühében a jobb szárnyán lógva,

szárnycsapással esett seggel a vízszintes hálóra.

 

Ravasz okos művész távolról figyelte

zsákmánya erejét figyelmét veszítse.

Leereszkedett az egyik fő szálon,

erősít bilincset testen és a szárnyon.

 

Roppant ügyességgel kétszer körbejárta.

Felment mert helyzetét veszélyesnek látta.

Biztonságban várta zsákmánya végzetét,

reggeltől napestig lakoma kezdetét.

 

Bevitte éjjelre illatos erdőben testhez fűzte

szárnyát, selyemfonalával szorosan beszőtte.

Másnap visszatette vízszintes szőttesre,

várva várt lakoma kezdetét vehette.

 

Önző a vörös pók nincs barát sem vendég,

szúróstőre tücsök hasban táplálék esemény.

Egyedül! Húsz napon át tartott a lakoma,

napon pirult testkéreg a vörös pókhálóban.

 

Függőleges művészhálót azóta átszőtte

senki nem mondaná hogy javított a szőttes.

Mintha a szövése most szorosabb lenne,

alkonyulat hajnaltáján szúnyoghadnak réme.

 

Mielőtt az eső esik párásodik a természet,

fogyatkozó tücsöktestet elrejti az illaterdőbe.

Napsütésben kihozza a vízszintes hálóra,

így ismétlődik ez immár húsz nap óta.

 

Nagy húsevő ínyenc kényes óvatos és okos,

étlapján szárított ételek hús lehet a soros.

Amikor a napmelegtűz jól megpirította,

szúnyog pecsenyét csak ezután fogyasztja.

 

Egészsége óvásában is nagy a tudása.

Lehetőségét kizárja étel gyomorrontásnak.

Két vörös pók székel egymás közelében,

hálójuk kivetve Délkelet irányú térségben.

 

Lehet ez egy pár! Hím és nősténye tán.

Külön- külön övüké az önzés a magány.

Párja hálójába nem látszott bemenni.

Szükségleteit egyedül előteremti.

 

Betolakodó is akadt akart tanyát venni!

Büszke élettársak létteréhez közelébe férni.

Ők nem engedtek idegent területhez jutni.

Két nap multán sikerült végleg elkergetni.

 

Kisebb a szerényebb ez is nagymester ám!

Művészete különböző egyedi és talány.

Körhálója átmérője negyven centiméter lehet

sűrűn szőtt szabályos szépművészeti a lelet.

 

Csüngő mestermű áll. Cédrushoz párkányhoz fűzött,

vagy tíz hatvan centiméter hosszú selyemszálhoz kötött.

Mesterének napi étke szunyok pecsenye az ízlése.

Őszi vihar ítéletideje kezdete a vörös pókhálók végzete.

 

Életük módjából érdemes tanulságot venni.

Elkelne az embernek is azt jól megszívlelni.

Doktorátust végzett e pók! Mondja egy barátom.

Részemről inkább nóbeldíjasnak találom.

2008-09-18 –    B.I.

 

 

ZSARNOKSÁG ALJASSÁG

Ne higgyetek nekik tolvajoknak

nemzetidegen lelkületüeknek

hazaárulóknak

Ne higgyetek nekik gyilkosainknak

kicsi és nagy bankrablóknak

igazgatóknak

Ne higgyetek nekik hazugoknak

pártvezetőknek összejátszóknak

rabszolgatartóknak

Ne higgyetek nekik lelkületet fertőző

istennevében lotyogó főkolompos

bárányfarkasoknak

Ne higgyetek nekik ismerik egymást

megértik anyaglelkületben együtt

életünkre törtek

Ne higgyetek nekik ripacs farizeusoknak

előkelő dísztermekben pompában aljasul

külön ünneplőknek

Ne higgyetek nekik, ötvenhat dicsősége

Gyásza utcán folytatódik, rendszerváltást

kenyeret követel

Ne higgyetek nekik pest utcáin van a magyar

hetven helyen néz farkasszemet néz máshol is

kopókkal- rendőrrel

Ne higgyetek nekik tudjátok vélt urak cselédek

háttérparancs akarata szabadrablás engedéllyel

irtják nemzetünket

Ne higgyetek nekik életünkre ördöglelkek törtek

nemzeteket ellenünk uszítva amiért magyar

 magyarnak a lelke

Ne higgyetek nekik színt szemet forgatóknak

álnokul felbujtó gyűlöletszítóknak  jóért visszaélő

buta szomszédoknak

Ne higgyetek nekik  megalázóknak tűzrevalóknak

ünnepelnek  mintha nemzetből fakadnának

gyalázatosak

Ne higgyetek nekik amíg fényűzően szórakoznak

rendőr idegenek jogot korlátoznak magyart bántalmaznak

megszégyenítve letartóztatnak

Ne higgyetek nekik vérbírók ügyészek kopók rabszolgaként

kezelik büntetik üthetik ahol csak akarják a nemzetet a népet

űzzétek el őket

Ne higgyetek nekik legyetek éberek tudjátok a történelem

valósága kibontakozik ott az igazság megérve mérve

szégyen és dicséret

Ne higgyetek nekik mindennek van vége nemzetirtás

gaztettekért feloldhatatlan bűneikért felelni fognak

meglakolnak

Ne higgyetek nekik! Takarodjatok színes-tarkák falkák!

Turulszárnyon repül parancsnoki végzet,

haldokló kímélet.

 

Magyarok Istene! Boldogasszonyunk! Könyörgünk!

Óvjátok, vezéreljétek megkínzott nemzetünket

 

2008-10-23  B.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉPMUTATÓK

Palástot-süveget akartak

válaszként,

nagy árért megkaptak

hordhatnak.

Püspöki aranyos süveget

ezüstpénzért,

egyházi hatalmat gyakorló

bunkósbottal,

főpapméltóságot aljasul

megcsalva.

Alkalmakként rejtetten

hatva,

"Istent megsüvegelik."

Üressé vált akolt a nyáj

elkerüli,

látja, hogy a pásztor hamisan

tereli.

Isten nevében hallogatva,

tévesztgeti.

Leleplezték érzi, tudja, amiért

" Istent megsüvegelik."

 

B. I. 2008-06-27.

 

 

 

 

SÓHAJOK

 

Életút vesztőin sötétben töprengek, kószálok

tájékozatlanul fáradtan. Hirtelen megállok.

Fény! Te vagy az egyetlen elrejtett megoldás

de lakhelyed zárva, kulcsaidnak titka

gyötri az életem, életünk, a látás hiánya.

 

Esküdözök hangosan, látlak megértettelek!

Mégis ösztönszellem hamisvágya vezet.

Élettársi egység hevében lelkületében,

határoz a végrehajtó elme, kiabál szelleme!

Minden erőmből, lelkemből igazán szeretlek.

 

Óh! Te hamis lelkület vagy, hazug és silány.

Testanyag érdek köt földi hatalomvágy iránt.

Sóvárgó, alattomos vagy tudatlan ember lásd,

tudd meg végre, láss! Földi anyagléted pillanat.

Lélekszellem élte végtelensége most, hozzád kiált.

2008-07-26.  R.B.

 

 

FÉLREVEZETÉS

Fáj a szív lelkületnek pusztítását látván

Aljasan hallgató hithatalom vártán

Sántakutyák szemérmetlen vicsorgásán

Világhatalomban kéjelgők zsarolásán.

 

Jóérzés értékrend teljes pusztítása

Történelemi igazságok meghamisítása

Társadalmak nemzetek kigúnyolása

Emberiség silány rabbá taszítása.

 

Jól előre gondosan pontosan tervezték

Isten tudja mióta rejtve készítgették

Eljött az alkalom most hát kirejtették

Tudják Mózes óriás lett ezért elővették.

 

Kőtáblákat Istentől nem kapott

Azok ismerete régebben adatott

Félrevezetésként hamisítgatott

Igazságért küzdő Krisztus fára akasztatott

Pokol tornácára biztosan leszállott.

 

Pilátus erőtlen kormányzó megzsaroltatik

Ítélet Jézusra halálkövetelés alkalmaztatik

Tiberius császárhoz küldött levelében írattatik

Ebben az emberben semmi rossz csak jó találtatik

Harmadnapon feltámadva élve bemutatkozik.

R. B. 2008-07-21

 

EGYEDÜL

Kevesebben, mint egyedül.

Tizenöt millióan kevesebben

mint egyedül.

Ez ma is bűnünk-szégyenünk tévedésünk.

Léteztek e vezetőink?  Írjátok ki vesztük.

Patkányok veszetten futkosnak,

szikiek kárognak,

állnevek rókát-ordast bujtatnak,

arcátlanul bárányt vádolnak. Ördöglények

förmedvények uralkodván gúnyolódnak.

Ősfakérget lékel, szipolyozza,

még a tórt üli.

Lelkületet lebecsüli,

Isten fényét nem láthatja ismeretlen

érzéktelen, tűz melegét nem érheti.

Házátvesztett idegenként, rabló tanyán

lakolsz.

Házad helyét elrabolva hazát építenek,

mozdulatlan tetszhalottként erőltetve

bánnak, de rettegve átkozzák Szentneved.

Hazám! Mond ki végre érthetően kié e föld,

Lássa az idegen!

Szent Korona Tanhatásra véget ér a pusztítása.

Az igazság egy, örök újélethez vezet.  Élsz, alszol?

Ébredj! Összefogva észerőre lelkem, az Úr nevében.

Vádolj! Beszélj, kiabálj, magyar holokausztról.

Kik végezték?

Hol, hogyan mikor kik ünnepeltek,

Amíg temettünk sírtunk, gyászolunk a színen.

Tettesek! Arcátlan elődök, újurak élvezik, nevettek.

2008-04-25   B.I.

Ui. Akarsz élni szabad lenni, itt az idő választanod kell!

Istenadta jogod nemzeti kötelességed összetörni a rabláncot

ha nem, önmagad tagadod meg léted, megértél a pusztulásra.

 

KÉTEZERNÉGY DECEMBER ÖT.

Esdekel, könyörög, sír szívében Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék nyomora, elfolyó vérének jajszava.

Lelkének sikolyát nem hallgattad, elbűvölt az ördögi vigyorgó nagyszem, az arcátlan hazugság, a bruhaha.

Másiknál álcázó szempilla, kilógó gúnyt, gyűlöletet takar úgy, hogy annyit érts, ez egy igaz, jó magyar szava.

Szemfényvesztéssel kérkedik, pénzel a szakértő, drasztikusan csontig soványít mindent, agyarai alatt.

Gőgös fölénnyel kuncogva oktat, kioktat, vádol mindent, mindenkit, aki bátor, kimondja, hogy Magyar.

A közhely most felszólít!  Engedelmesség, mert kutyáknak, még nagyobb koplalás, megtorlás lesz a vég.

Jogok: románnak, szlováknak, ukránnak, szerbnek adatott. Te pedig hallgass, én vagyok a Révész!

A tapsolók engedelmesen, tagadva szavaznak a cirkuszsátor alatt, mintha ismernék az álarcos urakat.

A nagy öntudatlan, gondatlan, mert gyáva megismerni az elrabolt népvagyont, a rablót, a milliárdos zsoldost.

Ő az egyik betegelme, bábu, aki a láthatatlan főnökök parancsát végrehajtotta. Képzelete szerint minősített, kegyetlen zsarnokként, hat millió zombi - magyart.

Ép elmében, összetört a lélek és test de, ökölbe tett kézzel tűr, hallgat, kérdezi, meddig nyöszörögsz?

Magyar! A Metropolis csömörvilága meghonosult, testet öltött rajtad. Csonka - Magyarhonban,

Óh, Magyar! Óh, Magyar!

Ha véletlenül énekelsz és az a Himnusz, gondolkodj, láss, térj magadhoz, Istenedhez, szólaljon meg benned a lelkiismeret intő szava, mert beteljesedik a halál, az általad választott sorsod vigyora.

Babos Imre

 

TANÚSÁGUNK BALLADÁJA

ÉBRESZTŐ!

Régen volt, egyszer volt.

Élt akkor egy szabad művelt,

Istenhívő ősi faj a Nemzet.

Nemes lelkülete tudásának

híre messze földre terjedt.

Sokat adott mindig adott,

írt tanított jó származott tőle,

az átadott tudással cserében,

sokszor többen visszaéltek véle.

Ennek ellenére a nemzet tündöklik,

biztonságban léte mindennapos élte.

 

Hunor Magyar utódok lelkülete ára,

mágus papjainak  érzelme tudása,

Isten - Ég - Föld egyensúlyán állva.

Élete rendben folyt évezredek hátán,

törzsfejek nagyjaink vezérlése árán.

Álmos fia Árpád honfoglaló apánk

Pusztaszeren újra igényt tettek.

Vérszerződés kupájával őshonukba

visszatértek hazát teremtettek.

Testvéreik lakta Kárpát-medencében,

csodálatos sajátos hadműveletekkel.

 

Volt is becse tisztelete magyarnak és hunnak

amíg a több istent imádó fekete mágia,

ördögi ösztöne alattomosan ki nem agyalta.

Hadjárattal nem lehet a magyarokon győzni.

Megosztani őket, uralkodóikat kell megmételyezni.

Árpádház családba belekeveredni megrontani.

Gyilkolni őket az Isten nevében ott helyben lehet!

Így hatalom esik a kézben azután a tied!

Lesz egy szolga nemzet. Lett is, él az eredménye.

Megbontatott vérszerződés Géza idejében.

Tetőre hágott ez Istvánnal idegen hordákkal,

Koppány vezért Somogy urát négyfelé vágva,

föltűzette testrészeit őrgrófjával föl a várfalára.

Uralmával kegyetlen harcok irtották a népet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őrgróf csapatokkal testvérharcban győztek,

bűnösként büntették sarcolták az ellenálló éket.

Isten nevében tizedet fizetett Somogy büszke népe,

nyakára ültetett idegen térítők szerzete rendjének.

Harmadik évezred kezdetén, TV. én magyarázzák.

Szent Istváni gyilkosságért úgy büntetett Isten,

elvette a Trónörököst. Vadászat hevében volna?

Régi nóta szerint, vadkan ölte meg volna?

Mai hittérítők nem szívesen beszélgetnek róla.

Történelmünk porfelhői mégis leperegtek róla.

Történészek, Misztikusok, mindent tudnak róla.

 

Gyilok végrehajtva zsarnokságtól válva,

elkötözött föl a hadak útjára ott áll, vár.

Pápák álnoksága, király helyettesek vágya,

énje maradt mai napig a hatalom álma.

Erkölcstelenség a hitálnokság ténye.

Gondolat, Szó, Cselekedet, Lélek különbözősége.

Isten Szent nevében emberek félrevezetése.

Hitoktatás a római, csábító küllemű mint az asszony

aki csalfa, belülről veszélyes  nadragulyafajta.

Mutogatja magát hamis érvel vádol

nekünk nem  nyújtott  csak boldogtalanságból.

Itt van bennünk élősködik rajtunk. A Turáni átok.

Ezért lett, azért lett, azzá vált, mivé lett ez a híres nemzet!

aki élni nem tud, nem akar, halni pedig nem mer.

 

B.I. 2007-02-12.

 

 

VERTELEM-INTELEM

Megdermedve értetlenül állok várok, várok.

Megérteni mivé tettek hogyan váltál kiért lettél

lesújtóan, gonosz bűnös szellem áldozatbáránya.

Ősi nép, volt büszke nép! Széphazám bánatos virága.

 

Immáron te váltál vagy a gyávaság hű mintaképe tükre,

értelmet veszítettél amiért kegyetlen és szúrós a tüske?

Egy tál lencse ajánlatért hazugszóért hamisszóért erőszakért

átadod a szülőfölded? Testvéreid apád-anyád gyermekedet?

 

Idegen kopókért dologtalanoknak félrevezetőknek?

Kelletlen a gyermekkellék a magyarnőnek? Eleget szül eltartat a léha.

Biztos az hogy magtalanul könnyíted az élted? Boldogtalan önámítás!

Felelőtlen nyaralás külföldön így is úgyis folyik a pénz el a magyarélet.

Mindig kevesebb jut amíg vérszívók,  rablók a verejtéked árán élnek.

 

Büntetlenül rabszolgaként üthetnek, verhetnek a volt hazádban ők!

Akiket megvédtél akiket éltettél akik erőszakkal reád telepedtek.

Vérszívó piócák, patkányok emésztik testedet, fertőzik fáradt lelkedet.

Te csak szórakozz, élj vagy nyomorogj mondják. Úgyis rövid e földi élet.

Vigyázz nagyon vigyázz felelőtlenségnek súlyos a következménye.

 

Okoskodóidnak ne fogadd tanácsát ne sztrájkolj külön-külön botladozva.

Értelmetlen önámítás önzsarolás, a bűnszövetkezet éltét hosszabbítod újra.

Bizonyított megújulóan, a nép öntudatos ellenzése a fejetlen cselekedettel.

Mielőbb célhoz érni együtt lehet szervezett vezetőkkel a népért a néppel.

Ezután jöhet csak mert jönni kell, az igazság! Amely ezerszer megillet.

 

Külön, egy forintért kilövik a szemed. Tudd, ördögnél nincsen kegyelem.

Gyilkosaid által erőszakolt kimért sorsot ha elfogadod az lepecsételtetett.

Megszüntetett élettér? Teremts teret életet eréllyel! Népiesen ésszel!

Akkor lesz miért, amiért nemzetünket százszor megáldja az Isten.

Mást akarsz? Menj, ha nem becsülöd meggyalázod ősi anyafölded élted.

Meddőként e földi létben is meglakolsz. Ezután is teljes a felelősséged.

B.I.

2008-04-16

Oh! Év - Óév - Újév!

 

Indokolva távozásra szólítanak téged,

Számadásod kérdem, miért kaptam tőled?

Általad azokkal a benned kavargókkal,

Szemforgató lesipuskás farizeusokkal.

Szövetségben élnek késsel öldökölnek,

Hitvány aljassággal életemre törnek.

Üszköznek az éjben, vakolnak a napban,

Kíméletlen zsarnok az úr, ma a sivatagban.

 

Oh! Légy csodatevő, éltem csalogánya!

Szerelmem várok rád, jövőm szép virága.

Varázspálcád tejhatalma, érintse az orcám,

Mondanám szívesen, legyél kegyes hozzám.

Köszönetem  hódolatom a legnagyobb készen,

Mindenem a tiéd. Tudod! Tudom régen.

Vigadalmat barátimnak, költőnk tollát adom.

Szégyenletes csőcseléknek, Arany szavát hagyom.

 

Családomnak, Barátimnak szeretettel kívánok,

BOLDOG ÚJESZTENDŐT! SZABAD NAGY! MAGYARORSZÁGOT!

Ki az én barátom? Magyar, az igazi!

Aki nemzete lelkének húrjait pengeti,

Gyönyörű dallamát szívleli, élvezi, felveszi.

B.I.  2009 Január 1.

 

Idézet: ARANY JÁNOS költeményeiből.

Címe. A malac búcsúzása

 

Gyilkosom, kegyetlen! Mivel érdemlettem,

Hogy ez a sok éhes osztozik felettem,

Hogy fiatalságom zsíros tavaszában

Így körülfogjanak széltiben, hosszában?

Nem irtóztál ugyan belém verni késed,

Mellyel eddig nem volt egy zicher döfésed,

Melytől ez ideig a patkány sem féle?

Hogy tudtál engemet általverni véle?

 

Gyönyörű mulatság, gyönyörű theátrum!

Ezért mondták rólunk: ” par  nobile fratrum” ?

Ilyen a barátság? A gyöngébb a vesztes.

Így tett Piladessel a derék Orestes?

Várj rá! mert szellemem feljár kísérteni,

Minden bátorságod az inadba keni,

Nem  mersz többé este az utcán járkálni

Nem fogsz gyertya nélkül egymagadba hálni.

 

Ha valami éjjel paplanodban korog,

Az én lelkem lesz az, amely ott kucorog:

Az lesz, mely a legszebb női társaságban

Egyszer, csak megröffen hátul a nadrágban.

De nem, megbocsátok, jó keresztyén módra,

Hiszen hol találnék ily méltó utódra!

Baráti emlékül azt a gyűrűt hagyom,

Melyben, ha jól sejtem, farkam dugva vagyon. –

(1856)

 

FÜGGVÉNYSÉG 

 

Áldozatok latrok, megtévesztők, tévesztett korászok,

erdőben bujkáló, hallgató pityrek, pirosbóbitások. 

Félrevezető törpék, óriás mágnások, észleljétek végre,

kétszínűséget árasztó, jólétben viruló, kórászok vére!

Lássátok meg nagysága fényében, parány kicsiségek.

Előtte fajok, nemzet, nép, egyforma. Teremtmény vagy!

Ördögi hamisság hazudozás rútvilága az elkárhozás ára.

 

Teremtő Isten csak egy van, minden hatalma megvan.

Égben, világűrben, földön. Jóságos szigorú. Ő fent van.

Minden teremtett lélek visszatér hozzá számadásra.

Akarva nem akarva menni kell, a nagy elszámolásra.

Ítéletét földi értékélted érdemeként teszi a számládra.

                                                                                                           

Következmény iszonyatos, nevében hazudni, vele visszaélni.

Tanulj meg azonnal, tőle igaz lelkülettel bocsánatot kérni.

Okozott kárt, károkat, értékelni azokat jóvá is kell tenni.

Elszámolást félrevezetésért, ember! Lehetetlen elkerülni.

Álnokérték, ügyeskedő szánom – bánom, súlyát is kell vinni.

 

 Istent félrevezetni, vele hamiskodni tudd, hogy nem lehet.

Magadat gyalázod Istenkáromlással, ördögszolgasággal.

Akik óvást álnoksággal, ravaszsággal gaztettre váltották,

Végrehajtott bűnözésért járó rovást, gyökerestől megkapják.

Végtelenbe nyúló élted, itt e földön alapozod vagy vetéled.

Tudomásul venni hasznos minden lénynek, így a bűnözőnek!

Megbocsáthatatlanságért létezik a pokol az Isteni átok. Érvel!

 

RB.

2009-05-05.

 

 

 

 

 

 

HULLÓ ÁLARCOK  

Euró-vezérek!  Nagyvilág! Szégyened e piszkos horda,
élet - halál pallosjogát tőled kapta főnkre csapja.
Agyonütöttek miket! Mondja hamisan a bukott,
áldozatnak véli magát szegény! Földre csúszott.
Fontos lenne elmondani. Ki, kit? Miért ütött agyon?
Ítélkezni kezd a nemzet lássa! Rövidlátó asszonyom.
Bokorugró kengurunk van, neve öt hatalommal bír.
képviselő egy időben, telefonál - odaüzen, vagy ír!
Hatalmát Istenként használja, ellenőrzi gondolatod.
Nehogy kimond - ne cselekedj csak úgy, ahogy én akarom.

Hazánk magjainak gondja, megbokrosodott a csorda,
nekiszalad, visszatapad, burgok kasztja irányítja.
Hatalmas az okossága, kinyílt másnap a nagy talány,
színpadra lép nyilatkozik eréllyel a homálykirály.
Egy ősi madarunk jegyében, Árpád-házas névvel vértezett,
családfáját eltitkolja, ködbe vonva, akiktől született.
Ellenezi - elítéli, felelősségre vonni – húzni, az Igaszolgáltatást.
Bizony!  Akkor ki rakhatna? Ezért elvetendő az elszámoltatás.
Hazudoznak, ide-oda, utazgatnak. Óperencián innen-túlra.
Ősnemzet, rög! Parányi csőcselék röhög! Fenyeget, fél, ugat!


BI.

2009-06-09.